Maironis ėjo neišmintu keliu

maironisŠilutės F.Bajoraičio viešoji biblioteka šilutiškius pakvietė į renginį „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės”, skirtą prisiminti mūsų tautos dvasios žadintoją, poetą ir kunigą Maironį, kurio 150-ąsias gimimo metines šiais metais minime.

Renginio dalyviai susipažino su Maironio gyvenimo ir kūrybos bei jo atminimo įamžinimo svarbesniais faktais, bibliotekoje eksponuojama paroda „Maironis – XX amžiaus romantizmo poetas”.

Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė nedideliame Pasandravio dvarelyje, netoli Tytuvėnų, Raseinių apskrityje. Pradinį mokslą įgijo namie, samdomų mokytojų padedamas.

Būdamas Kauno gimnazijos gimnazistu ir studijuodamas Kijevo (Ukraina) universitete Maironis susižavėjo lenkų poeto A.Mickevičiaus bei rusų poetų A.Puškino, M.Lermontovo ir kitų žymių to meto poetų kūryba.

maironisMaironis atsižvelgdamas į tėvų norą pasirinko dvasininko kelią, pradėdamas studijas Kauno dvasinėje seminarijoje. Joje lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė poetas, poemos „Anykščių šilelis” autorius Antanas Baranauskas, kurio gilus domėjimasis lietuvių kalba stipriai veikė jaunąjį poetą.

Tuo laikotarpiu laikraštyje „Aušra” buvo išspausdintas pirmasis Maironio eilėraštis „Lietuvos vargas”.

Gilindamas teologines studijas Peterburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje, o vėliau joje dėstytojaudamas, nepamiršo ir kūrybos. Šis laikotarpis jam buvo labai intensyvus: parašė daugumą savo lyrinių eilėraščių, pasirodė pirmoji knyga „Lietuvos istorija, arba apsakymai apie Lietuvos praeigą”, pirmas Maironio slapyvardžiu pasirašytas eilėraštis „Daina apie senovę” bei žymusis eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai”.

1909 m. Maironis grįžęs į Lietuvą, ėjo Kauno dvasinės seminarijos rektoriaus pareigas, profesoriavo Kauno universitete, turėjo aukštus bažnytinius titulus. Mirė Kaune, sulaukęs 70-ies metų, palaidotas Katedros kriptoje.

Poeto sukurtuose eilėraščiuose, poemose išpažįstama tėvynės meilė, apdainuojamas gimtinės grožis, aukštinama legendinė tautos praeitis bei didvyriškos kovos su kryžiuočiais. Lietuvos istorija Maironiui tapo įkvėpimo šaltiniu.

Šilutiškiai literatūros ir fotodokumentikos parodą „Maironis – XX amžiaus romantizmo poetas” iki kovo vidurio gali pamatyti viešosios bibliotekos Periodikos skaitykloje, vėliau paroda visus metus keliaus po bibliotekos filialus.

Parodos elektroninę versiją interneto lankytojai galės rasti Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt.