„Mano Tėvynė – aš, mama ir saulytė“

SAUSIO 13 vyduno gimnazija…1991 m. sausio 13-ąją, lygiai vidurnaktį, SSRS kariuomenės daliniai pajudėjo Vilniaus televizijos bokšto link. 1 val. 25 min. tankai Karoliniškėse pradėjo šaudyti tuščiais šoviniais. Desantininkai įsiveržė į Televizijos bokštą, užėmė Radijo ir televizijos komitetą. 2 val. nakties Vilniaus radijo ir televizijos transliacija nutrūko ir darbą pradėjo laikinoji studija Kauno radiofone bei Sitkūnuose.

Bokšto šturmo metu žuvo 13 civilių gyventojų ir vienas sovietų desantininkas. Apie 500 buvo sužeista.
Visą naktį po miestą važinėjusios karinės mašinos garsiai skelbė, kad nuo 22 val. iki 6 val. visoje Lietuvoje įvesta komendanto valanda…

…2014 m. sausio 13-ąją, 8 valandą ryto, visos Lietuvos švietimo įstaigų languose sužibo žvakelės. „Atmintis gyva, nes liudija“, – skelbė visuotinė pilietinė akcija. Jaunimas segė prie širdies vienas kitam ir sutiktiems žmonėms po Neužmirštuolės žiedelį – orios, savarankiškos ir sėkmingos Lietuvos simbolį…

Vakar „Šilutės naujienos“ iš įvairių mokyklų gavo visą pluoštą SAUSIO 13 naumiestisnuotraukų, kurios liudijo apie jaunimo – nuo darželinukų iki abiturientų – prisilietimą prie skaudžios istorijos.

Publikuojame Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos Nidos VISMANTIENĖS informaciją apie Sausio 13-ąją.

Mano Lietuva

Jei esi kada įsimylėjęs, žinai, kad tas žmogus yra vienintelis visame pasauly. Tu jį myli tokį, koks jis yra, myli visa širdimi ir be išskaičiavimo.

Tėvynė – taip pat viena. Tai kraštas, kur tu gimei, kur stovi tėvų namai, kuriuose kalbama tavo senelių kalba. Tai vieta, kur kiekvieną pavasarį į savo namus sugrįžta paukščiai. Tai Gedimino pilis, Nemunas, Puntuko akmuo ir Baltijos jūra, kiekvienas akmenėlis pakely, gintaro lašelis pajūry ir Lietuvos žmonės.

Kur nukeliautum, kiek beužtruktum, tačiau Tėvynės ilgesys tave grąžina į namus, nes tu esi jos dalis, nes čia tavo Tėvynė – Lietuva.

Meilė Tėvynei prasideda šeimose. Su motinos dainuojama lopšine, sekama lietuviška pasaka, kūčių vakariene ir velykiniais margučiais. Juk vaikas pasaulį pradeda matyti tėvų akimis – tėvų širdimis ją ir pamilsta.

Artėjant Sausio 13-ajai Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje buvo surengta akcija – gražiausio sakinio apie Tėvynę rašymas „Mano Lietuva“. Dalyvauti renginyje buvo pakviesti pradinių klasių mokiniai, tėveliai ir mokyklos darbuotojai. Vienų klasių mokiniai darbus kūrė mokykloje, kitų – namuose.
SAUSIO 13 pamario pagrindine
Nustebino darbų gausa ir įvairovė. Buvo mokinių, kurie sukūrė ir užrašė net po kelis darbus. Ranka užrašytus darbus buvo galima ir iliustruoti. Ne viename darbe pradinukai nupiešė Gedimino pilį, Lietuvos vėliavą, žibutės žiedą ar net krepšinio kamuolį.

Nemaža dalis mokinių darbus kūrė su savo tėveliais ar net seneliais. Džiugino vaikų pasakojimai, kad močiutė parinko šrifto raides, kartu sugalvojo ir sakinį. Štai 2e klasės mokinė Aurintė pasakojo, kad tėtis išjungė televizorių ir kartu su mama ir keturių metų sesute galvojo, ką parašyti. Kartu sukurtą sakinį užrašė mama, o mergaitė sukūrė piešinį. Jos klasės draugo Mato mama iškarpė nuostabų karpinį, o jis pats sukūręs ir užrašęs sakinį „Mano Tėvynė – aš, mama ir saulytė“.

„Lietuva – tai mūsų duona, meilė ir mama“, – rašo 3f klasės mokinė Urtė. „Mūsų Tėvynė Lietuva – tai nuostabiausias kraštas, kuriame aš gimiau ir augu“ rašo 2e klasės mokinė Emilija. 4e klasės mokinys Nojus savo lape išvedžiojo „Lietuva – krepšinio šalis“. Bet ar tai ir nėra pačios didžiausios vertybės?

Reikia išmokti mylėti Tėvynę, saugoti ir ginti tai, kas mums visiems yra brangu. Nes čia ir prasideda Tėvynė, nes čia – Mano Lietuva.

Daugiau nuotraukų Facebook albume.