Maudytis galima

DSC 0297Gegužės 25 d. Šilutės rajono savivaldybėje esančiose Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykloje, Kuršių marių ties Kintais maudykloje, Atmatos upėje ir Šyšos upėje ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu ištyrimui buvo paimti vandens mėginiai.

Savivaldybė informuoja, kad pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą. Tad visuose minėtuose vandens telkiniuose maudytis galima.