Mažėja noras studijuoti socialinius mokslus, populiarėja biomedicinos studijos

studijosPirmadienį baigėsi bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymų registracija. Šiemet Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje užsiregistravo 39,7 tūkst. stojančiųjų (pernai – 41 tūkst.). Nors populiariausiomis studijų kryptimis išliko socialiniai mokslai, šios krypties studijų populiarumas mažėjo, tuo tarpu padaugėjo norinčiųjų studijuoti biomedicinos mokslus.

Pagal pirmąjį pageidavimą universitetuose, 41 proc. stojančiųjų pageidavo studijuoti socialinių mokslų studijos programas (pernai 44,5 proc.), 22,9 proc. – biomedicinos mokslų (pernai 19,9 proc.), 14,6 proc. – technologijos mokslų (pernai – 14,5 proc.). Mažiau populiarūs buvo humanitariniai mokslai (8,4 proc.), fiziniai mokslai (8,3 proc.) ir menai (4,9 proc.).

Socialinius mokslus daugiausiai studijuoti pageidavo ir stojantieji į kolegijas (39,2 proc.). Toliau rikiuojasi technologijos mokslai (28,2 proc.) ir biomedicinos mokslai (25 proc.). Palyginti su 2013-aisiais, pageidaujančiųjų kolegijose studijuoti socialinius mokslus sumažėjo 3,5 proc., tuo tarpu biomedicinos mokslų prioritetas išaugo 3,3 proc.

Pagal pirmąjį pageidavimą, populiariausios studijų programos yra medicina – Lietuvos sveikatos mokslų universitete ją pageidauja studijuoti 878, Vilniaus universitete – 541 stojantysis. Toliau rikiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų odontologijos studijos, Vilniaus universiteto teisė, ekonomika ir „Programų sistemos“, Mykolo Riomerio universiteto programos „Teisė ir muitinės veikla“ bei „Teisė ir ikiteisminis procesas“, Lietuvos sporto universiteto programa „Treniravimo sistemos“.

Kolegijose populiariausios studijos yra kosmetologija, bendrosios praktikos slauga bei transporto logistika.

Pirmuoju prioritetu studijuoti kurią nors studijų programą, siūlomą Vilniaus universitete, pageidavo 5420 (2013 m. – 5 885), Vilniaus Gedimino technikos universitete – 2 691 (2 657), Lietuvos sveikatos mokslų universitete – 2 484 (2 208), Kauno technologijos universitete – 2 456 (2 444), Mykolo Romerio universitete – 2 245 (2 512), Vytauto Didžiojo universitete – 1 634 (1 924), Klaipėdos universitete – 1 152 (1 469) stojantieji. Tarp kolegijų populiariausios buvo Kauno, Vilniaus, Klaipėdos valstybinė bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos.

Iš viso studijas universitetuose pirmuoju prioritetu rinkosi 22 541 (64 proc. visų pageidavimų), kolegijose – 13 009 (36 proc. visų pageidavimų) stojantieji.

Pagal pirmąjį pageidavimą, didžiausi konkursai universitetuose yra į teisės (7,3 pageidavimo vienai valstybės finansuojamai vietai), medicinos ir sveikatos (6,64) bei verslo ir vadybos (4,88) krypčių grupes.

Stojantieji nebegali koreguoti savo prašymų ir pateikti papildomos informacijos, stojimų rezultatai paaiškės liepos 25-ąją.