Mažosios Lietuvos kultūros įstaigų darbuotojai ugdė savo verslumo kompetencijas tobulindami kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ pardavimo strategiją

Lietuvos regionų savivaldybių kultūros įstaigoms vis dažniau rengiant bendrus kultūrinės veiklos projektus, apjungiami skirtingų regionų gyventojai, plėtojamos bendros veiklos, jos tampa vis populiaresnės, todėl į jas įsitraukia vis didesnis skaičius žmonių.

Mažosios Lietuvos regiono kultūros darbuotojai susitelkė glaudesniam bendradarbiavimui.

Nuo 2013 metų Šilutės kultūros ir pramogų centro kartu su partneriais iš Klaipėdos, Tauragės, Neringos, Pagėgių, Šilutės ir Jurbarko savivaldybių įgyvendinamas projektas „Vėtrugių kelias“ sutelkė visus bendram tikslui – populiarinti ir efektyvinti šį kultūros produktą, taip didinant Vakarų Lietuvos regiono patrauklumą.

Šilutės kultūros ir pramogų centras, įgyvendindamas Lietuvos Kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos programos projektą „Regiono kultūros įstaigų komandinio darbo kompetencijų plėtojimas, kuriant tarpinstitucinę partnerystę kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ pavyzdžiu“, surengė dviejų dienų mokymus projekto „Vėtrungių kelias“ partneriams. Mokymus vedė daugiau nei 20 metų patirtį turintis verslo vadybos konsultantas – treneris, vadovų ugdymo ekspertas, mentorius ir koučingo specialistas, lektorius, strateginių ir kūrybinių sesijų moderuotojas, UAB „Vauma” – mokymų agentūros savininkas Aurimas Vietrinas.

Dviejų dienų kvalifikacijos tobulinimo praktiniame seminare „Kultūros kelio projekto „Vėtrungių kelias“, kaip kultūrinių paslaugų komplekso, pardavimo strategija ir taktika“ Mažosios Lietuvos regiono kultūros darbuotojai susitelkė glaudesniam bendradarbiavimui. Nuotaikingai bei kūrybingai tobulino savo kompetencijas ieškodami patrauklių ir efektyvių būdų populiarinti savo įstaigų kultūros paslaugas. Tuo pačiu buvo sprendžiamos problemos ir išryškinami iššūkiai su kuriais susiduriama kuriant ir plėtojant bendrą kultūros produktą „Vėtrungių kelias“. Klientų rinkos, bendri projekto tikslai ir siekiai, komunikacijos priemonės ir būdai, pardavimo strategijos – visos šios temos buvo lektoriaus sumaniai atskleistos pasitelkiant komandinį bendradarbiavimą, tuo pačiu palengvinant kultūros kelio projekto marketingo ir pardavimų plano paruošimą ir įgyvendinimą.

Tarpsektoriniai kvalifikacijos kėlimo mokymai davė teigiamų rezultatų – jų dėka gimė gausybė naujų idėjų, kultūros darbuotojai buvo paskatinti inovatyviai veiklai, išvystytos naujos koncepcijos, pasidalinta patirtimi. Seminaro dalyviai ir organizatoriai džiaugiasi įgytomis žiniomis ir gebėjimais, kurie tikslingai galės būti pritaikomi jų veikloje, sprendžiant daugybę iškylančių iššūkių.