Mažosios Lietuvos tautodailininkai ketina kurti atskirą skyrių

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šilutės sekcijos pirmininkė Rūta Emigart - Čiuželienė, sukvietė beveik tris dešimtis kūrybingų organizacijos narių aptarti veiklą, išklausyti pasiūlymų, pabendrauti. Susitikime dalyvavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus pirmininkė Vida Šmitienė, šilutiškis verslininkas Alvydas Budrikas.

R. Emigart – Čiuželienė pateikė praėjusių metų skyriaus veiklos ataskaitą.

Pasveikinęs susirinkusiuosius, verslininkas A. Budrikas kalbėjo, kad jo manymu, labai svarbu paskatinti vietos bendruomenę ir jos lyderius puoselėti tautinį paveldą, vienyti tautodailininkų jėgas, kiek įmanoma, prisidėti prie tautodailininkų veiklos, parodų ir plenerų organizavimo. Pasak jo, šiais – Tautodailės metais, vykstant įvairiausiems renginiams, labai svarbus bendradarbiavimo ryšių plėtojimas, įvairiausių formų parama ir visi kiti pokyčiai puoselėjant Lietuvos tautodailės etnokultūrinį palikimą.

Šilutės sekcijos pirmininkė R. Emigart Čiuželienė pateikė praėjusiųjų metų veiklos ataskaitą, apžvelgė surengtas parodas, išvykas, susitikimus, pasveikino naująją draugijos narę. Ji taip pat pasidalino informacija apie planuojamas parodas, kūrybinius konkursus, susitikimus, kitus tautodailę propaguojančius renginius. Pirmininkė patikino, kad dar turi noro ir jėgų telkti tautodailininkus bendrai veiklai.

Žemaitijos skyriaus pirmininkė V. Šmitienė kalbėjo apie sąjungos veiklos aktualijas. Nors Savivaldybė tautodailininkams jokių lengvatų neduoda ir nežada, tačiau džiugina, kad krašto verslininkai, nors ir kukliai, bet vienaip ar kitaip tautodailininkų veiklą pradeda remti. V. Šmitienė su sąjungos nariais aptarė tautodailę propaguojančius renginius: būsimas parodas, muges – pardavimus su edukacijomis.

Sąjungos nariai nutarė aktyviai dalyvauti organizuojamuose tautodailininkų renginiuose ir ruoštis veiklą reprezentuojančioms parodoms. Tautodailininkė Birutė Servienė pasiūlė kurti naują – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažosios Lietuvos skyrių. Po trumpų diskusijų, balsų dauguma, pasiūlymui buvo pritarta. Taigi, ar yra reali galimybė tapti atskira, tik Mažosios Lietuvos regiono tautodailininkus vienijančia bendrija, parodys laikas ir siekis tą norą įgyvendinti.