Medžius pjovė, o „skiedros“ lėkė… į bagažinę

 medzius pjauna i masina krauna„Medžius kerta, skiedros lekia…“, – seniai žinomas liaudies posakis  taikliai gali apibūdinti ir šiandienos apsukruolių darbelius, nes kai kas kėsinasi tas „skiedras“ priglobti po savo sparneliu.

Savivaldybėje sudaryta komisija atrenka avarinės būklės, sutręšusius, elektros tiekimo linijoms trukdančius ar kitokius medžius ir leidžia juos nupjauti. Tą darbą atlikti privalu Šilutės seniūnijai, kuri savo ruožtu jam samdo „Šilutės komunalininko“ įmonę. Šios darbininkai ne tik pjauna, bet ir medieną nuveža į jos saugojimo vietą, iš kurios ji dalijama tiems, kam labai reikia paramos: pensininkams, neįgaliesiems, didelių bėdų prispaustiems šilutiškiams, kurių sąrašus seniūnijai pateikia Savivaldybės Socialinės paramos skyrius.

Taip bent jau turėtų būti. Bet ne visada yra. Ir „skiedros“ oi kaip lekia… į saviškių malkines ar sodybas.

Atsakingų daug

Šilutiškiai dažnai kreipiasi į seniūniją, prašydami nupjauti tai vieną, tai kitą seną ar pavojingos būklės medį. Seniūnija, gavusi specialistų komisijos leidimą, samdo įmonę tuos medžius nupjauti.

Vienas tokių – Cintjoniškių gatvės mažame parkelyje augantis beržas, kurį ir kitus medžius prieš bene 4 dešimtmečius čia sodino naujai įsikėlę gyventojai. Valstybinėje, o ne bendrijai priklausančioje žemėje.

Seniūnija tą darbą atlikti pavedė UAB „Šilutės komunalininkas“, kuriai vadovauja direktorius Audrius Benkunskas, o už konkretų darbą yra atsakingas inžinieriusVytautas Barzdys. Komunalininkams už kiekvieno medžio pašalinimą, priklausomai nuo medžio kamieno skersmens, sumokama apytikriai po 30 eurų.
Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas tikina, jog tokie pašalinti medžiai visada išdalijami seniems, neįgaliems ar netikėtas nelaimes patyrusiems žmonėms, kurių sąrašą pateikia Savivaldybės socialinės paramos skyrius, vadovaujamas Alvido Šimelionio.

Tai – jau bene visi su medžių pjovimu susiję asmenys. Sąrašas visai netrumpas, tad, regis, ir tvarka turėtų būti. Bet nėra.

Gandų nesiklauso, nes „taip būti negali“medzius pjauna kranas

Vasario 17-ąją Cintjoniškių gatvėje nupjovę minėtąjį beržą, „Šilutės komunalininko“ darbininkai ramia širdimi didžiąją dalį jo stuomens sukrovė į… privatų vieno seno šilutiškio L.D. automobilį. Tiesiog – į bagažinę.

Ar apie tai žinojo darbus neva prižiūrėti turėjęs inžinierius V.Barzdys, nežinome, nes jo tuo metu darbų vietoje tiesiog nebuvo.

Tik va „Šilutės naujienos“ ne vietoje ir ne laiku pasimaišė ir viską nufotografavo. Nuotraukose puikiausiai matomi ir vyrų veidai, ir mašinos valstybinis numeris, ir „Šilutės komunalininko“ darbuotojų uniformos.

Žinia, kur žiniasklaidininkai, ten ramybės nelauk, tad ir čia užvirė „šaršalas“. „Šilutės komunalininko“ darbininkai ramiai šypsodamiesi tikino suvokiantys, kad medžius turėjo vežti kitur, bet, esą, jų paprašė šalia stovinčio daugiabučio bendrijos pirmininkas J.B.

Šis dar atkakliau įrodinėjo, esą tik jis vienas prieš daug metų visą parkelį užsodinęs, todėl turįs teisę „bent šašlykiuką“ ant to „savo berželio“ išsikepti. Nors į jokią socialiai remtinųjų kategoriją toli gražu nepatektų.

Paskambinus seniūno pavaduotojui A.Ivanauskui išgirdome daug kartų girdėtą aiškinimą, jog „taip būti negali, nes tiesiog negali“, ir kad viskas tuoj tuoj bus išsiaiškinta, o nežinia kur nuvežtoji mediena bus grąžinta į vietą.

Išties, tą patį vakarą beržo rąstigaliai buvo parvežti ir sudėti prie daugiabučio, bet ten gulėjo tik iki ryto. Kitos dienos 7 valandą mediena vėl dingo. Spėjame todėl, kad žurnalistai už nugaros nestovėjo…  

„Šilutės komunalininko“ vadovas A.Benkunskas tikino dar nieko apie tokius savųjų darbelius nežinantis, ir apskritai, anot direktoriaus, iki šiol taip dar nėra buvę ir „taip būti negali“.

„Mes dirbame savo darbą – medžius nupjauname ir išvežame į Pagryniuose esančią aikštelę. Bet jei koks pirmininkas nurodė vyrams kitur medieną dėti, jie ir padėjo… Negerai gavosi, bet tai nėra sisteminė klaida. Kalbėsime su savo žmonėmis, kad panašių atvejų daugiau nebūtų“, – sakė A.Benkunskas.

„Negi nei seniūnija, nei komunalininkų vadovas negirdi Šilutėje vis pasklindančių gandų, jog mieste nupjauti medžiai ne visada patenka tiems socialiai remtiniems žmonėms, kuriems turėtų būti atiduoti?“ – tokį klausimą uždavėme ir seniūno pavaduotojui A.Ivanauskui, ir „Šilutės komunalininko“ direktoriui A.Benkunskui.

Abu tikino tikrai negirdėję.

Beržas dingo, ir ramu

A.Ivanauskas paaiškino, jog šiemet komisija leido Šilutės seniūnijos teritorijoje nupjauti 14 avarinės būklės arba kam nors trukdančių medžių.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas A.Šimelionis sakė, kad skyriuje išties sprendžiama, kuriems gyventojams labiausiai reikia paramos kuru. Kasmet tokių atrenkama po kelis, jų pavardės pateikiamos seniūnijai. Bet ar to kuro nuvežta ir kiek nuvežta, skyrius nebesidomi, nes aprūpinti gyventojus kuru, anot A.Šimelionio, nėra privaloma.

Nei seniūnijos, nei „Šilutės komunalininko“ vadovai negalėjo patvirtinti, kad Cintjoniškių gatvės berželis atsidūrė seniūnijos aikštelėje, Pagryniuose, ir atiteks vargstantiems gyventojams.

Gal tikrai tos malkos čirškins beržo savininku prisistačiusio namo pirmininko šašlykus?