Mėgėjų meno kolektyvams bus išdalinti 94 tūkst. eurų

Šilutės rajono mėgėjų meno kolektyvams šiemet bus išdalinti 94 tūkst. eurų, tokį sprendimą vienbalsiai priėmė praėjusią savaitę posėdžiavę rajono tarybos nariai. Diskusijų kilo tik dėl apmokėjimo kolektyvų vadovams.

qrf

Pateiktos 27 paraiškos

Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų programų konkursui šiemet buvo pateiktos 27 paraiškos. Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos ir bendrijos pateikė 3 paraiškas. Visos rajono kultūros įstaigos – dar 24: Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras – 1, Kintų Vydūno kultūros centras – 5, Žemaičių krašto etnokultūros centras – 2, Salos etnokultūros ir informacijos centras – 5, Šilutės kultūros ir pramogų centras – 10, Šilutės Hugo Šojaus muziejus – 1.

Mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisija atsižvelgė į kolektyvų meninį pajėgumą, programų, repertuaro aktualumą bei naujumą, veiklos tikslingumą, t. y.,  papildomus koncertus, edukacines programa ir kt. Galutinis sprendimas priimtas bendrame komisijos posėdyje.

Rajono tarybos posėdyje mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimą pristatė šios komisijos pirmininkė Alina Urbonienė. Ji sakė, kad nuspręsta siūlyti skirti dalinį finansavimą visiems pateiktiems  27 projektams ir tam išdalinti 94 000 Eur sumą. Ir priminė, kad pernai tam buvo skirta mažesnė – 81 947,50 Eur suma.

Komisijoje taip pat dirbo Tarybos nariai Daiva Plikšnienė ir Edgaras Padimanskas, Kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė, Šilutės meno mokyklos direktorė Daiva Pielikienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Eglė Čėsnienė ir Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vyr. specialistė Kristina Kožemiakinienė.

Mėgėjų meno kolektyvų projektais bus tęsiama mėgėjų meno veikla, populiarinama ir plėtojama etninė kultūra.

Diskusijų kilo dėl apmokėjimo vadovams

Tarybos posėdyje pasisakiusi D. Plikšnienė pastebėjo, kad mėgėjų meno kolektyvų rajone vis mažėja. Anot jos, tai greičiausiai dėl projektinio finansavimo, kuris kažkada buvo patrauklus, ir mūsų rajonas netgi pagal tai buvo pilotinis šalyje. Tačiau pastaruoju metu toks apmokėjimas už darbą vadovams tampa nebeprogresyvus, nes vadovai tiesiog neturi garantijų dėl ateities. Štai Tauragėje, pasak D. Plikšnienės, iš viso yra net 64 mėgėjų meno kolektyvai, ir „visi patenkinti“, o kultūrinis gyvenimas ten tiesiog verda. Tai greičiausiai todėl, kad tenykščiai kolektyvų vadovai gauna etatinį apmokėjimą už darbą.

D. Plikšnienė mano, kad ir mūsų rajone reikėtų „pamažiukais“ pereiti prie etatinio apmokėjimo, antraip mėgėjų meno kolektyvai gali visai išnykti.

Meras Vytautas Laurinaitis priminė, kad etatinis apmokėjimas yra ir Klaipėdos savivaldybėje. V. Laurinaitis sakė nematantis jokių problemų dėl perėjimo prie etatinio apmokėjimo, bet jis nemano, kad pereiti reikėtų „pamažiukais“. Jis galvoja kad tiesiog to turėtų norėti patys kolektyvų vadovai. Tačiau kai prieš kelis metus su jais apie tai buvo kalbama, tokio pageidavimo jie neišreiškė.

D. Plikšnienė mano, kad gal vadovai tiesiog bijojo apie tai pasakyti. Meras šioje vietoje nepajėgė nuslėpti nustebimo: „Bijojo pasakyti: na apie ką mes kalbame?..“, – paklausė…

L. Jagintavičienė siūlė kviesti kolektyvų vadovus ir jiems tai pasiūlyti. Meras atrėmė nemanantis, kad dėl kiekvieno iškilusio ar dar net neiškilusio klausimo vadovus reikia specialiai kviestis, ir klausinėti „gal norite?..“. Jie, pasak V. Laurinaičio, ir taip nuolat bendrauja ir su kultūros centrų vadovais ir su Kultūros poskyrio specialistais. Ir tuose pokalbiuose laisvai gali išreikšti savo pageidavimus ir lūkesčius. O jau vadovai savo ruožtu juos perduotų Savivaldybės administracijai.

„Bet jeigu bus noras susitikti – visada prašom“, – užbaigė V. Laurinaitis.

Kam ir kiek teks?

Štai kokias sumas nuspręsta skirti kolektyvams.

Asociacijos, draugijos, bendrijos, viešosios įstaigos: Vokiečių kilmės gyventojų bendrijos „Heide“ chorui teks 3160 Eur; „Bočių“ mišriam vokaliniam ansambliui – 1300 Eur; „Bočių“ kaimo kapelai – 2800 Eur; Hugo Šojaus muziejaus folkloro kolektyvui „Ramytė“ – 4680 Eur.

Šilutės kultūros ir pramogų centras:  folkloro ansamblis ,,Verdainė“, vokalinis moterų ansamblis ,,Vaivora“, vokalinis ansamblis „Vox Libri“, varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis „Pamario Brass“, liaudiškos muzikos kapela „Karčema“, choras „Laudamus“ ir mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ gaus vienodas sumas – po 4680 Eur. Švėkšnos vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas „Šalna“ – 4250 Eur, mišrus choras „Pamario aidas“ – 3160 Eur, o Naujakurių kaimo kapela „Vėtrungė“ – 2800 Eur.

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro folkloro kolektyvui „Vainuta“ skirta 3160 Eur. Kintų Vydūno kultūros centras: moterų vokaliniam ansambliui „Vakarė“ skirta 4000 Eur, moterų vokaliniam ansambliui „Nendra“ – 2800 Eur, suaugusiųjų šokių grupei „Kintai“, merginų šokių grupei „Kaitra“ ir moterų šokių grupei „Kanarėlės“ teks po 1300 Eur.

Žemaičių krašto etnokultūros centro Degučių folkloro kolektyvui ,,Pilutė“ skirta 3160 Eur, o neseniai susibūrusiam vokaliniam ansambliui „Naumiesčio retro“ – 1300 Eur.

Salos etnokultūros ir informacijos centro Juknaičių vyresniųjų šokių grupei ,,Juknaičiai“ skirta 4 680 Eur, Usėnų etnografiniam mėgėjų teatrui „Negelys“ – 4680 Eur, Juknaičių moterų vokaliniam ansambliui „Vėjūnė“ – 4250 Eur, Usėnų moterų vokaliniam ansambliui „Smiltė“ – 4000 Eur, o Usėnų kiemo lėlių teatrui – 3160 Eur.