Meilės trikampis: kovos dėl vyro kaina – teistumas ir 1000 Lt

love triangle by iisnciit-d4xqmw5Pernai vasario 16-ąją viename bute tarp dviejų moterų vyko tikros kautynės. Dėl abiejų mylimo (?) vyro.

Neseniai viena iš jų išklausė teismo nuosprendį už to vakaro įvykius, kuomet saujoje liko išplėštas konkurentės plaukų kuokštas, o ant pastarosios žando ir kaklo – nagais perrėžtos žymės.

O nukentėjusioji guodėsi, kad ir gerokai po konflikto jos neapleido baimės jausmas, prabusdavo naktimis. Be to, buvo gėda, kad teko patirti tokį pažeminimą ir smurtą.

O vyras, dėl kurio šios moteriškės susirėmė, kovos įkarštyje ramiausiai pasišalino iš įvykio vietos, peržengdamas ant slenksčio pargriuvusį savo tėvą. Tiesiog, pasak jo, nenorėjo kištis.

Apdraskė, bet „agresijos nenaudojo“…

Byla buvo pradėta tiriant pareiškimą, kad O.T. nežymiai sužalojo pas ją užsukusią M.S.

Kaltinamoji sugriebė ir tempė viešnią už plaukų. Skriaudžiamos moters uošviui bandant jas išskirti, O.T. sugriebė nagais atėjusią moterį už žando, kaktos bei vėl pačiupusi už plaukų nutempė į virtuvę.

Šiai išsilaisvinus ir nubėgus į namo laiptinę, O.T. spyrė jai du kartus į šlaunį bei oro gaivikliu papurškė į akis.

Teisiamoji su jai pateiktais kaltinimais nesutiko. Pasak jos, už plaukų ji M.S. netampė, nebent už jų galėjo sugriebti čiupdama už apykaklės. Taip pat ir žando, kaktos su nagais neperbrėžė, į šlaunį nespyrė. Jokios agresijos prieš M.S. ji nenaudojo, tik gražiai išstūmė pro duris.

Oro gaiviklis – nuo nepageidaujamų svečių

Viskas prasidėjo nuo to, kad O.T. pernai Nepriklausomybės dienos vakarą leido savo bute su vyriškiu R.S.

Išgirdusi beldimą į duris, atpažino M.S. – pas ją laiką leidusio vyro žmonos – balsą. Durys buvo užrakintos, tad šeimininkė namie ieškojo rakto, o laiptinėje stovėjusi M.S. nelaukė – klibino jas tol, kol galiausiai stipriai patraukusi į save duris atplėšė ir įėjo į vidų. Iš paskos įėjo ir R.S. tėvas.

M.S., įėjusi į butą, iš karto priėjo prie savo sutuoktinio ir paprašė jo važiuoti kartu su ja į namus, tačiau šis atsisakė. Pasak O.T., M.S., sulaukusi vyro neigiamo atsakymo, atsisuko į ją ir ėmė šaukti, įžeidinėti necenzūriniais žodžiais, ir, paėmusi alaus butelį, užsimojo juo jai trenkti.

O.T. sako išsigandusi, kad įpykusi draugo (meilužio?) žmona netrenktų buteliu, todėl sugriebė ją už kailinių apykaklės ir ištempė į koridorių.

Kartu atvykęs M.S. uošvis, pamatęs, kokia linkme pasisuko įvykiai, stebėdamas kovą, atbulomis traukėsi iš buto, bet užkliuvo už slenksčio ir pargriuvo.

Išvyta nekviesta viešnia M.S. dar brovėsi vidun, todėl O.T. ginklu tapo oro gaiviklis, kuriuo papurškė ir besibraunančiai moteriai, ir jos uošviui į akis.

Perlipo per gulintį tėvą

Nukentėjusioji M.S. teisme pasakojo įvykius kitaip. Ji sakė, kad O.T. duris atrakino ir įsileido ją bei uošvį vidun.

Paskui, pasak nukentėjusiosios, O.T. dėl nežinomų priežasčių ją du kartus buvo sugriebusi už plaukų ir tampė po kambarius. Vėliau O.T. atidariusi duris norėjo išvyti nekviestus svečius, pastūmė R.S. tėvą ir šis nuvirto. Uošviui gulint tarpduryje, O.T. vis dar bandė uždaryti duris ir jomis trankė gulinčiajam per kojas. Tuomet M.S. apsikabino duris, kad O.T. jomis nebetrankytų gulinčio vyro, tačiau pati sulaukė O.T. spyrio į koją.

Be to, O.T. oro gaivikliu papurškė M.S. ir jos uošviui į akis.

M.S. iškvietė policiją. O įvykio kaltininkas – bute buvęs vyras R.S., išgirdęs, jog ji skambina policijai, peržengė per gulintį savo tėvą ir išėjo į lauką.

Teisme jis pasakojo, kad pamatęs, jog kilo konfliktas, išsigando. Todėl išėjo pasivaikščioti po miestą. Beje, jis prisiminė, jog žmona paėmė alaus butelį ir žadėjo šį gėrimą ištirti, nes įtarė, jog jame yra narkotinių medžiagų.

Po įvykių visi bado akis

Nukentėjusioji M.S. teisme prašė iš O.T. priteisti 4 000 Lt neturtinę žalą dėl patirto skausmo, begalinės gėdos. Ji teigė, kad po šio įvykio jai sunku bendrauti su žmonėmis. Moteris dirba parduotuvėje, todėl ten atėjęs kiekvienas žmogus jai bado akis. Taip pat ją vargina nemiga, o šiap ne taip užmigusi prabunda vidury nakties, nes bijo. Taip pat specialistai jai pasakė, jog išrauti plaukai nebeataugs.

Teisiamoji O.T. pripažinta kalta. Neturtinės žalos dydis sumažintas iki 1 000 Lt. Taip pat O.T. paskirtas ir laisvės atėmimas 6 mėnesiams, paskirtos bausmės vykdymą atidedant metams.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas.