Meistras iš Vokietijos naujam gyvenimui prikels Saugų bažnyčios vargonus

Saugu vargonai_meistras_1Jau dvi savaites Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje triūsia vargonų meistras iš Vokietijos Jorg Nass – jis rekonstruoja čia stovinčius senutėlius vargonus. Šis unikalus muzikos instrumentas yra vos metais jaunesnis už pačią bažnyčią, kuri statyta 1857-aisiais. Bet jau seniai šioje bažnyčioje niekas nėra girdėjęs vargonų skleidžiamų garsų.

Idėją prikelti vargonus ilgai brandinęs parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis darbams įpusėjus jau žvelgia toliau: sako, jog nebetoli tas metas, kuomet ateis eilė ir visos bažnyčios restauracijai.

Mintį audė gerą dešimtmetį

Gausybės kultūrinių iniciatyvų Saugų ir Kintų seniūnijose pradininkas, evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis pripažįsta, jog ir idėja rekonstruoti Saugų bažnyčios vargonus jo galvoje sukosi jau gerą dešimtmetį. O prieš porą metų bažnyčioje pradėjus rengti Saugų muzikos festivalio „Muzikos malūnas“ koncertus, pasak M.Žilinskio, atsirado jėgos ir galimybių čia organizuoti dar daugiau skirtingų universalių koncertų.Saugu vargonai_meistras_2

Tačiau M.Žilinskis suprato, jog pirmiausia reikės atstatyti vargonus. Muzikos instrumentas buvo sugriautas pokariu, jo metalo konstrukcijos buvo išvogtos. Tiesa, apie 1970-1980-uosius metus čia kunigavęs Liudas Fetingis bandė, M.Žilinskio žodžiais tariant, „užkurti“ tuos vargonus. Tačiau iš 14-os registrų jam pavyko atstatyti tik du, kurie „šiek tiek grojo“.

2002-aisiais Saugose dvasiškio darbą pradėjęs M.Žilinskis sako, jog pradžioje vargonus paliko ramybėje. Bet mintis prikelti juos naujam gyvenimui kuo toliau, tuo labiau nedavė ramybės. Kunigas suprato, kad toks instrumentas būtų atgaiva viso rajono žmonių širdims ir sieloms.

Parėmė „Vėjo energija“ ir vokiečiai

Kaip pats sako, „auginti raumenis“ šio instrumento atkūrimui kunigas ėmėsi prieš porą metų. Jis neužmiršo, jog dar anksčiau Saugose pabuvojęs meistras iš Vokietijos Jorg Nass išsitarė, kad prikelti vargonus gyvenimui įmanoma, tik reikiamos pinigų sumos tada nenurodė. Dabar meistras sako, jog saugiškiams teks investuoti kiek daugiau nei 11 000 eurų.

M.Žilinskis pasakoja, jog pradėjus rengti dabar jau plačiai žinomus Saugų „Muzikos malūno“ koncertus, vieni pirmųjų paramą pasiūlė Vilkyčiuose vėjo jėgainių parką eksploatauojanti UAB „Vėjo energija“. 1000 eurų buvo bendrovės indėlis, paskatinęs saugiškius žengti tolyn.

Dar 5000 eurų saugiškių evagelikų liuteronų parapija gavo iš Gustavo Adolfo draugijos Vokietijoje. Ši draugija remia liuteroniškąsias mažumas visame pasaulyje, todėl neatsakė ir gražų darbą sumaniusiems saugiškiams.

Tai buvo ta suma, kurią turint meistras J.Nass galėjo pradėti ir net įpusėti vargonų restauravimo darbus.

Tolesni tikslai – bažnyčios remontas

Saugu vargonai_vargonaiSvečias iš Vokietijos J.Nass rodo išlikusias, bet smarkiai aplūžusias ir dulkių sluoksniu padengtas įvairias vargonų detales ir kantriai pasakoja apie ilgą ir sudėtingą jo laukiantį darbą. Jam tenka ne tik išvalyti visą instrumentą, remontuoti variklį ir mechaniką, restauruoti sudėtingą vargonų oro pūtimo sistemą, klavišus, bet ir surasti trūkstamus vamzdžius, kurių kiekvienas atitinka vieną garsą skleidžiantį klavišą.

Saugų bažnyčios vargonai tokių vamzdžių turėjo apie 830, o išlikę yra vos apie 200. Tad kaip tik šioms detalėms atkurti ir reikalinga didžiausia pinigų suma. J.Nass trūkstamų detalių dar ketina ieškoti Vokietijoje.

„Tai dabar pradėti darbai nebus baigti? – klausiame kunigo M.Žilinskio.

Jis sako, kad meistras jau šiomis dienomis paliks Saugas, o sugrįžti ir tęsti darbus ketina tik kitą vasarą. M.Žilinskis su viltinga šypsena veide išsitaria, jog galbūt jau kitų metų rugpjūtį bus galima šioje bažnyčioje surengti ir vargonų atidarymo koncertą.

„Tai būtų didis įvykis ne tik mūsų Saugų kraštui, bet ir visam rajonui“, – mano kunigas. Ir išduoda viltis, jog  160 metų skaičiuojantis instrumentas, kažkada statytas kaip parapijos vargonai, galėtų tapti viso rajono žmones traukiančia vieta, ir jais vargonuotų žymiausi šalies vargonininkai.

Tačiau iki to dar ne tik metai turės praeiti – iniciatoriams dar reikės rasti ir antra tiek lėšų tolesniems darbams.

„Ieškosime rėmėjų, turime baigti ką pradėjome“, – neketina nuleisti rankų M.Žilinskis.

Jis neabejoja, jog Saugų bažnyčia, kuriai šiandien taip pat reikėtų remonto, gali ir turi tarnauti visiems parapijos ir net tolesnių kraštų žmonėms. Bene didžiausia jos problema – stogas, kurio remontui taip pat teks rasti pinigų.

„Kai čia visus trauks šie jau restauruoti vargonai, tikuosi tada pavyks rasti lėšų ir tolesniems bažnyčios remonto darbams“, – dar toliau į ateitį žvelgia M.Žilinskis.