Mėlynojo ženklo pažinimo keliu po Kintus ir Saugas

Trijų Karalių šventės proga Kintų Vydūno kultūros centro komandą pasiekė džiugi žinia iš spaustuvės, kuria nekantraujama pasidalinti su visuomene. Pagaliau atspausdinti lankstinukai apie Kintų ir Saugų seniūnijų kultūrinį paveldą „Mėlynojo ženklo pažinimo keliu“. Tai dovana bendruomenėms ir krašte apsilankiusiems turistams. Lankstinukų tiražas po 1000 vienetų.

2020 m. dalinai patvirtinus finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos skelbtam konkursui buvo pateikta 121 paraiška, dalinai finansuoti 65 projektai, jiems paskirstyta 108 300 eurų suma.

Kaip ir kelis pastaruosius metus, dėl mažo konkurso biudžeto nerekomenduota remti didelių išlaidų šiuolaikiniams technologiniams sprendimams prašiusių pareiškėjų projektus. Paraiškas vertino ekspertų komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo departamento bei Kultūros ministerijos deleguotų ekspertų. Paraiškas vertinę ir dalinai finansuoti rekomendavę ekspertai atkreipė dėmesį į didelės dalies paraiškų tendenciją prašyti finansavimo ne tiesiogiai nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo ir sklaidos veikloms, bet pagalbiniams užsiėmimams, projekto rėmuose nebūtiniems daiktams įsigyti.

Konkursą laimėjo ir finansavimą gavo 4 Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų projektai, kuriuos pateikė Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Salos etnokultūros ir informacijos centras bei Kintų Vydūno kultūros centras „Mėlynojo ženklo pažinimo keliu“.

Artimiausiu metu Kintų Vydūno kultūros centro direktorė R. Tarvydienė planuoja aplankyti Saugų seniūnijos kolektyvą ir atvežti 1000 lankstinukų tiražą, skirtą Saugų seniūnijos bendruomenei.