Meninio skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“

DSCF1108Vasario 25 dieną Ž. Naumiesčio mokykloje – darželyje vyko meninio skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“, skirtas Tarptautinės gimtosios kalbos dienai paminėti.  Konkurso tikslas – skatinti mokinius plačiau domėtis gimtąja kalba,  ugdyti mokinių saviraišką, originalumą.

Į konkursą susirinko  mokyklos- darželio ir Šylių skyriaus pradinių klasių mokiniai. Konkursas buvo organizuojamas pirmą kartą. Vaikai labai jaudinosi, bet juos palaikė atlydėjusios mokytojos ir klasės draugai.

Šventė  prasidėjo menine programėle, kurią parengė dramos būrelio vadovė Sonata Vilčiauskienė ir ansamblio vadovė Dalia Svirskaitė. Konkursas vyko dviejose amžiaus grupėse:  1-2 klasės ir 3- 4 klasės.  Konkurso metu ugdytiniai skaitė lietuvių  poetų ir rašytojų kūrinius. Poezija ir proza vaikų lūpomis skambėjo labai nuoširdžiai, vaikai puikiai perteikė kūrinių nuotaiką, mintį.

Mokinius vertino komisija:  pavaduotoja ugdymui  Loreta Vilčauskienė, socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė, logopedė Genutė Mockienė. Komisijai teko sunki užduotis – išrinkti pačius geriausius skaitovus.  Kol komisija skaičiavo balus, vaikai linksmai  leido laiką mindami mįsles.  

1-2 klasių amžiaus grupėje pirmą vietą užėmė  2b kl.  mokinė Emilija Mačijauskaitė ( mokyt. Žaneta Danienė), antrą- 2 kl. mokinė Kamilė Steponaitytė ( mokyt.  Aldona Jonikaitienė) ,trečią-2a kl. mokinys Radvilas Meilė ( mokyt. Rita Judžentienė).  3-4 klasių amžiaus grupėje pirmą vietą užėmė  3 kl. mokinė Vakarė Vidutytė ( mokyt.  Daiva Jokubaitienė),  antrą- 3 kl. mokinė Rimantė Bendžiūtė ( mokyt.  Aldona Jonikaitienė), trečią- 4 kl. mokinys Ramojus Birbalas ( mokyt. Nijolė Zdanavičienė).  Prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti diplomais, o visi mokiniai ir mokytojos padėkomis. Taip pat visi gavo po saldžią dovanėlę.

Pabaigoje pavaduotoja pasidžiaugė, kad pradinių klasių mokiniai puoselėja gimtąją kalbą, meninį žodį ir paskatino vaikus toliau skleisti savo kūrybinius gebėjimus.

Konkursą organizavo bibliotekininkė Laura Zdanauskaitė- Lazaraitienė, mokytoja –metodininkė Virginija Saveljevienė.