Meno kolektyvų projektus vertins biologas ir buvęs policininkas

tunaitis stonkusRajono savivaldybė paskelbė rajono mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkursą, savivaldybės Taryba numatė, kas ir kaip tuos projektus vertins, ir delegavo atstovus į vertinimo komisiją.

Kaip įprasta šios kadencijos valdantiesiems, į jokias stebėtojų tarybas, komisijas, darbo grupes nepriimantiems opozicijos atstovų, ir šįkart jie pasirūpino, kad opozicijos atstovai nepatektų į meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją.

Užtat vertinti kultūrinius projektus paskirti buvęs ilgametis policininkas, valstietis – žaliasis Povilas Tunaitis – jis sako, kad yra aplankęs daug Meno mokyklos mokinių koncertų. Taip pat projektus vertins biologijos specialistas, „tvarkietis“ Ričardas Stonkus.

Paskyrė buvusį policininką ir biologą

Savivaldybės Tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdyje į Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisiją bei į mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų vertinimo komisiją pasisiūlė pedagogė, konservatorė Sandra Tamašauskienė.

Ji nurodė dvi tokio savo pasiūlymo priežastis: pirmiausia – ji turi reikiamą išsilavinimą – yra Klaipėdos universiteto lietuvių kalbos ir literatūros bei etnokultūros bakalaurė; be to, turi ir reikiamą kompetenciją – dirbdama Vydūno gimnazijoje vadovavo folkloro ansambliui, pati dainuoja chore, nuolat lanko kolektyvų apžiūras, domisi kolektyvų gyvenimu ir problemomis.

S.Tamašauskienė akcentavo: „Siūlausi todėl, kad manau, jog kultūros ir meno sritis neturi būti podukros vietoje mūsų rajone, kur didžiausias visoje respublikoje savižudybių skaičius per pastaruosius metus. Tiesioginis ryšys, bent man, aiškiai matomas – jei žmogus jaučiasi reikalingas, turi ką malonaus veikti, jis nekels rankos prieš save“.

Tačiau rajono Tarybos posėdyje paaiškėjo, kad rajono meras Vytautas Laurinaitis į kultūrinių projektų vertinimo komisiją delegavo tik valdančiosios koalicijos atstovus – valstiečių ir žaliųjų sąjungos narį Povilą Tunaitį ir „tvarkietį“ Ričardą Stonkų. Pirmasis turi edukologijos išsilavinimą ir ilgametės darbo policijoje patirties, antrasis – biologas…

S.Tamašauskienė neslėpė, kad tikėjosi, jog bent į šią komisiją bus įleisti opozicijos politikai, kurie pastaruoju metu, anot jos, yra ignoruojami visais įmanomais būdais. Juo labiau, kad rajono mero rūpestis, S.Tamašauskienės žodžiais tariant, turėtų būti bendram darbui visų labui sutelkti visus rajono politikus.

Mero pasiūlytam sprendimo projektui pritarė rajono Tarybos narių dauguma, tad į vertinimo komisiją opozicijos lyderė S.Tamašauskienė nebuvo įleista.

S.Tamašauskienė posėdžio metu neišlaikė nepapriekaištavusi V.Laurinaičiui. Ji priminė, kad į minėtą komisiją deleguoti Tarybos nariai neturi net humanitarinio išsilavinimo.

„Toks mero poelgis eilinį kartą parodė, kaip skiriasi jo žodžiai nuo darbų: nuo pat šios savivaldybės Tarybos kadencijos pradžios meras akcentavo, kaip siekia bendradarbiauti su opozicija rajono žmonių labui, bet demonstratyviai elgiasi priešingai. Dar blogiau, kad paskiria vertinti mėgėjų meno kolektyvų projektus žmones, neturinčius kompetencijos, svarbu, kad tik iš valdančiųjų. Tai parodo, kad kultūra merui rūpi mažiausiai, jei rūpi išvis“, – „Šilutės naujienoms“ teigė S.Tamašauskienė.

Vertins ne kolektyvus ir ne jų pasirodymus

P.Tunaitis „Šilutės naujienoms“ sakė manantis, kad sugebės susitvarkyti su pareigomis tokioje komisijoje. „Įsigilinsiu ir, manau, sugebėsiu“, – sakė jis.

Paties P.Tunaičio žodžiais tariant, jis yra „pravažiavęs“ tiek renginių, kiek vargu ar yra „pravažiavęs“ bet kuris kitas mūsų rajono politikas. Tai, pasirodo, jam pavyko dėl to, kad žmona dirbo, o dukra mokėsi Šilutės meno mokykloje, tad tekdavo su jomis važiuoti į renginius.

O rajoniniuose renginiuose jis sakė tiesiog „nelipantis ant scenos“ ir „nelendantis į akis“.

Šiek tiek dažniau rajono renginiuose matomas R.Stonkus taip pat mano, kad domintis visada galima ir išmokti.

„Stengsiuosi, gilinsiuosi į tai ir, manau, išmoksiu. Juk Maskva irgi iš karto nepasistatė“, – svarstė jaunasis politikas.

Meras V.Laurinaitis taip pat sakė manantis, jog abu minėti politikai su patikėtomis pareigomis susidoros, nes jiems nereikės vertinti nei renginių meninio lygio, nei meno kolektyvų – jie jau yra įvertinti, turi nustatytas kategorijas.

Tereikia pagal tas kategorijas paskirstyti pinigus. Tai, anot mero, neblogai gali padaryti bet kurie Tarybos nariai, nesvarbu, ar jie yra valdančiųjų, ar opozicijos atstovai. Tokiam darbui, anot mero, nereikia turėti lituanisto specialybės.

S.Tamašauskienės pastebėjimus V.Laurinaitis pavadino tiesiog politikavimu. „S.Tamašauskienė politiką daro iš visko, visur ir visada, kur ir kada ji beatsidurtų“, – sakė jis.

Tikslas – į kultūrinį gyvenimą įtraukti visuomenę

Sprendimo projektą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos narių delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją“ parengė Kultūros skyriaus specialistė Jurgita Skobienė. Lėšos mėgėjų meno kolektyvų finansavimui yra numatomos kiekvienais metais Šilutės rajono savivaldybės Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programoje.

Tokio konkurso tikslai – remti rajono suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų programas, puoselėjančias mėgėjų meno tradicijas, padedančias įgyvendinti renginių tikslus, sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti mėgėjų meno veikloje, siekti aukštų vertinimo rezultatų mėgėjų meno srityje, pasiruošti dalyvauti Dainų šventėse, respublikiniuose konkursuose, skatinti kolektyvus aktyviau dalyvauti bendruomenių organizuojamuose renginiuose, programų turiniu puoselėti nematerialųjį krašto paveldą, racionaliai naudoti kultūrai skirtas biudžeto lėšas.

Konkurse gali dalyvauti Šilutės rajono suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvai, dalyvavę šiemet rajono mėgėjų meno kolektyvų apžiūrose, teikiantys paraiškas per kultūros nevyriausybinio nepolitinio sektoriaus organizacijas, Šilutės rajono biudžetines įstaigas, asociacijas ir Šilutės turizmo informacijos centrą (TIC), vykdančius kultūrinę, mėgėjų meno kolektyvų veiklą pagal nuostatus.

Kultūrinių projektų paraiškos priimamos Savivaldybėje iki 2017 m. sausio 16 dienos.

Šiemet išdalinta 66 330 eurų

2016 metais finansavimas buvo skirtas 33 kolektyvams (vokalinių ansamblių, chorų – 13 kolektyvų, folkloro ansamblių – 6, kapelų ir instrumentinių kolektyvų – 5, dramos kolektyvų – 5, šokių kolektyvų – 4). Iš viso išdalinta 66 330 Eur.

2017 metais mėgėjų meno kolektyvų projektams tiki-masi skirti tokią pat sumą.

Numatyta, kad maksimaliai iš Savivaldybės biudžeto projektui įgyvendinti gali būti skirta: A kategorijos kolektyvui – 3200 Eur, B kategorijos kolektyvui – 2700 Eur, C kategorijos kolektyvui – 1600 Eur.