Meras – naumiestiškiams: tvarkykitės patys

naumiestis kvietkusRajono merą su visa palyda sutikę Žemaičių Naumiesčio seniūnijos gyventojai ilgai jų ataskaitų nesiklausė – pareikalavo negaišinti žmonių laiko skaičiais. Vietoje ataskaitų naumiestiškiai pageidavo aptarti vietos problemas.

Pasirodo, šiame grožiu ir tvarka garsėjančiame miestelyje ne visi gyventojai viskuo patenkinti. Naumiestiškiai kėlė prekybos narkotikais ir sunkiasvorio transporto judėjimo per miestelį problemas, degutiškiai guodėsi, kad nuolat dingsta vanduo, visi piktinosi kelių būkle ir kitomis problemomis. Meras siūlė daugumą jų spręsti patiems.

Buvo ir žmonių, kuriems nusibodo kone vienodas valdžios vyrų ir moterų atsakymas: „Trūksta lėšų“, tad jie į seniūno paraginimą „Klauskit, klauskit, juk ne kasdien meras atvažiuoja“, be užuolankų atsakė: „Ir ko čia tą merą klausinėsi, vis tiek jis biednas…“

Dideliems norams – nieko nebus

Seniūnas Jonas Budreckas perskaitė trumpą pranešimą apie socialinę seniūnijos situaciją ir perdavė žodį svečiams.
Meras Virgilijus Pozingis susitikimą su naumiestiškiais pradėjo smagia gaida – esą praėję metai buvę neblogi. Pavardijo Šilutės pripažinimą Lietuvos kultūros sostine, miesto jubiliejaus renginius, kuriuose dalyvavo ir Žemaičių Naumiesčio kolektyvai.

Paminėjęs vis mažėjančius savivaldybės biudžetui skiriamus pinigus, rajono vadovas čia pat priminė, kad pernai lėšų skirta ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijai ir ši labai pagražėjo. Anot mero, gal direktorius Liudvikas Genys norėtų ir daugiau, bet šiemet – nieko nebus, biudžetas apkarpytas dar 4 proc., tad pinigų Savivaldybei liks tik prisidėti prie europinių projektų.

„Jūsų miestelis tvarkingas, seniūnas prižiūri, per jo vadovavimo metus vaizdas pasikeitė“, – J.Budrecko vadovavimą gyrė V.Pozingis. Jis pažadėjo, kad pateikus dar vieną paraišką bus gauta lėšų užbaigti miestelio muziejaus remontą.

Daug lėšų, anot mero, pernai kliuvo ir Degučiams, kurie greit turės sutvarkytą bendruomenės pastatą. „Reikia padėti aktyviai bendruomenei“, – sakė V.Pozingis.

Liūdino mokytojus, džiugino kultūrininkus

Mero pavaduotoja Stasė Skutulienė priminė socialinei paramai išleidžiamus ir mokykloms trūkstamus milijonus, kasmet mažėjantį mokinių skaičių ir dėl to iš mokyklų vis atimamus pinigus. Mokinio krepšelio lėšų, pasak vicemerės, pernai trūko tik dviem Žemaičių Naumiesčio seniūnijos ugdymo įstaigoms, o šiemet su minuso ženklu gyvena jau visos keturios. Šiemet į seniūnijos mokyklas atėjo 57 vaikais mažiau nei pernai.

Mero pavaduotoja nenuliūdino Žemaičių krašto etnokultūros centro kolektyvų. Pernai parengę 6 projektus miestelio kultūrininkai gavo 39 400 litų, šiemet jie paruošė 7 projektus ir gaus 46 000 litų.

Kapelai „Žaliakalnis“, pernai gavusiai 6500 litų, šiemet teks 8000 litų, o  vokaliniam ansambliui „Raskila“ finansavimas padidės nuo 5000 iki 6500 litų. Degučių folkloro kolektyvui „Pilutė“ pernai buvo skirta 6700 litų, šiemet – 8000 litų. Papildomai degutiškiai pernai ir šiemet gauna po 10 000 litų „gražiems drabužiams įsigyti“.

Žemaičių Naumiesčio miestelio šventei pernai skirta 3400 litų, šiemet teks 300 litų daugiau. S.Skutulienė išreiškė viltį, kad seniūnas tuos pinigus išleis išskirtinai kultūrai.
naumiestis jankiene
Kultūros centro vadovui Valerijonui Krutikovui tokia informacija, akivaizdu, taip patiko, kad jis jokių pretenzijų rajono vadovams neturėjo.

Seniūnas pareigūno nepasirinks

Naumiestiškis Algimantas Kvietkus nutraukė svečių pasisakymus apie, anot jo, „sausus skaičius“. „Kalbėkime apie mūsų problemas“, – siūlė jis ir čia pat iškėlė pirmąją: miestelyje yra prekybos narkotikais „taškas“, kur jaunimas ir leidžiasi kvaišalus. Anot A.Kvietkaus, ne kartą apie tai sakyta seniūnui, bet niekam tai nerūpi.

Policijos komisariato viršininkas Stasys Mickevičius, išgirdęs šią informaciją, nepajėgė nuslėpti savo nustebimo. „Kodėl jūs taip ramiai sėdit ir nieko nedarot? Kam tada tas dėžutes anoniminei informacijai seniūnijose pakabinome? Galėjote duoti žinią, mes sudėję rankų nesėdėtume. Kai sužinome, imamės priemonių“ – savo ruožtu jis priekaištavo A.Kvietkui.

Seniūnas J.Budreckas irgi turėjo priekaištą komisarui. Seniūnas norėtų, kad apylinkės inspektorius būtų vyras, o ne gležna moteriškutė, su kuria seniūnui net nepatogu pas kai kuriuos vyrus nueiti. S.Mickevičiui beliko priminti, kad pareigūnų taip trūksta, jog vienas aptarnauja net kelias seniūnijas, tad nepasirinksi.

Rinkliavą už atliekas planuoja keisti

Naumiestiškiai (kaip ir kitų seniūnijų gyventojai) jaučiasi apgaudinėjami šiukšlių vežėjų. Jie klausė, negi tie vežėjai šiukšles kur nors perka, kad žmonės konteinerių neprikrauna, bet sąskaitas gauna milžiniškas.

V.Pozingis tikino kaimuose matantis priešingą vaizdą – dar ir maišų kalnus aplink konteinerius sustatytus bei pilnutėles šiukšlių vežėjų mašinas. Jis stebėjosi, kaip sodiečiai susigalvoja dar ir žolę į konteinerius suversti – negi negali kompostuoti?

Anot mero, svarstoma galimybė grįžti prie ankstesnės patirties, kad gyventojai sudarytų asmeniškas sutartis su atliekų vežėjais. Tik neabejojama, kad tuomet vėl pakelės bus pilnos šiukšlių.

Siūlė tapti policijos rėmėjais

Pensininkė Adelė Jankienė priekaištavo, kad iš vietos taip ir nepajudėjo kažkada parengtas miestelio apvažiavimo projektas. Anot moters, dabar per Žemaičių Naumiestį dundantys sunkiasvoriai automobiliai jau baigia iš vietos pajudinti daugelio miestelėnų namus. Žmonės bijo, kad įgrius lubos.

„Jau buvo ir žemė nupirkta, ir aplinkkelio projektas parengtas, bet kur tie mūsų tvarkytojai – veikėjai, mes jų nematom“, – žėrė A.Jankienė. Ji mano, kad miestelyje turėtų dažniau budėti policija, kuri sutramdytų greičio mėgėjus.

Mero V.Pozingio žodžiais, tokia problema yra juokinga. Meras priminė, kad rajone yra apie 20 gyvenviečių, per visas važiuoja tie patys automobiliai, bet, ko gero, nė vienoje nėra tokios šiuolaikiškos centrinės magistralės kaip Naumiestyje. Bet niekur ir tiek skundų negirdima kaip Naumiestyje.

Jis dar kartą priminė, kad policija neturi tiek pajėgų, kad nuolat budėtų visuose keliuose. „Patys eikit į policijos rėmėjus ir budėkit“, – pasiūlė jis.

Meras sutiko, kad sunkiasvorio transporto judėjimo rajono keliais problema išties yra, apie tai jau kalbėta Automobilių kelių direkcijoje. Bet aplinkkelio artimiausiu metu jis nežadėjo – valstybės ižde pinigų nėra. O S.Mickevičius dar pasiūlė žmonėms kreiptis į rajono Saugaus eismo komisiją – gal šioji ką sugalvos.

Ūkininkus gali drausminti kaimynai

Sutiko rajono vadovas su naumiestiškių priekaištu, kad prasti kaimų vietinės reikšmės keliai. Bet priminė, kad ir kelias iš Šilutės iki jų miestelio ne ką geresnis. O ūkininkai, anot V.Pozingio, patys sugadina kelius, nes su plūgais ir kultivatoriais sukiojasi ne laukuose – tik ant kelių.

Taip besielgiančiam kaimynui, anot mero, nė vienas nepasakome, kad taip elgtis nekultūringa, kad kelią po darbų jis turėtų ir sutvarkyti.

Ragino geriau auklėti vaikus

A.Kvietkus išsakė rūpestį ir dėl vietos sinagogos būklės. Anot vyro, bet kuris stipresnis vėjas plėšia ir nešioja aplink jos stogo atplaišas, kyla pavojus pro šalį einančių vaikų gyvybėms. Tie patys vaikai, pasak vyro, gali bet kada įkristi ir į pro sinagogą tekantį upelį, o įrengti čia turėklus neprisiprašoma. Ir apie šias problemas, anot A.Kvietkaus, „su seniūnu jau 100 kartų kalbėta“.

V.Pozingio pozicija: sinagogų rajono poreikiams nereikia, todėl savivaldybės jų netvarkys. Vyriausybei ir Seimui apie tą problemą rašyta dar prieš 6 metus. Tačiau šio klausimo svarstymas Seime sustabdytas ir nejuda iš vietos.

O dėl vaikų gyvybių besibaiminantiems tėvams meras liepė patiems vaikais ir pasirūpinti. „Kur žiūri tėvai, jei vaikas po pamokų eina ne namo, bet kažkur, kur gali nuslysti į upelį? Tegu eina į savo namus. Tėvai turi auklėti vaikus taip, kad nevaikščiotų, kur ne jų teritorija“, – patarė V.Pozingis.

Senkant klausimams J.Budreckas paragino klausti dar, nes ne kasdien rajono meras į svečius atvyksta. „Ką čia klausi, vis tiek tas meras biednas“, – kone visus rajono vadovų atsakymus savo klausimu apibendrino Antanas Kubaitis.

Pažadėjo patikrinti A.Kvietkaus kompetenciją

Bet A.Kvietkus dar turėjo pretenzijų savivaldybės atstovams. Anot jo, visi garsiai kalbame apie žmonių skaičiaus mažėjimą, tačiau peržvelgus Savivaldybės administraciją to nepasakysi – visi po 2 pavaduotojus turi. „Būnu Savivaldybėje, matau, kaip dirba kai kurie…“, – sakinio pabaigą nutylėjo naumiestiškis.

Meras pažadėjo A.Kvietkų pakviesti į kokį konkursą, „duoti Savivaldybėje jam darbo ir pasižiūrėti į jo kompetenciją“. Meras neabejojo, kad savo atlyginimus Savivaldybės tarnautojai užsidirba. O administracijos direktorė Ida Vasiljevienė priminė, kad šiuo metu Savivaldybės administracijoje laisvi 11 tarnautojų etatų.

Seniūnas J.Budreckas patvirtino, kad pastaruosius metus milžinišką darbo krūvį turi ir seniūnijos darbuotojai. Anot jo, durys nebeužsidaro „nei pas Vaidą, nei pas Onutę“, tiek čia ateina žmonių.

„Šilutės vandenų“ direktorius Alfredas Markvaldas sakė, kad prie naujai už ES pinigus paklotų trasų dar neprisijungė 51 miestelio gyventojas ir pažadėjo jiems surengti patikrinimus bei skirti baudas už gamtos teršimą. Naumiestiškiai, anot direktoriaus, pavagia labai daug vandens, jo nuostoliai čia vieni didžiausių rajone. O dėl nuolat dingstančio vandens priekaištavusiems degutiškiams A.Markvaldas pažadėjo, kad problema jau išspręsta ir taip nuo šiol nebebus.