Meras parūpino saviškei šiltą vietelę Pranašystė išsipildė – I.Murauskienė paskirta mero patarėja!

MURAUSKIENESiurprizas savivaldybės mokesčių mokėtojams – aukščiausioje rajono valdžioje dar du nauji apmokami etatai, kuriems išlaikyti kas mėnesį iš biudžeto reikės atseikėti daugiau nei 2000 eurų.

Savo ištikimus tarnus naujoji valdžia pamalonino nepaisydama didžiulės biudžeto finansinės skylės – Savivaldyvės skolos kreditoriams ir už neapmokėtas paslaugas (rugpjūčio 1 dienos duomenimis) siekia daugiau kaip 11,7 mln. Eur.

Paradoksas: savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo tiek, kad valstybė apsisprendė mažinti savivaldybės Tarybos politikų skaičių – nuo 27 iki 25 narių, bet Šilutės išrinktieji valdžios išlaikymo naštą tik didina!

Merui reikia patarėjos

Iki savivaldos rinkimų pabaigos nė vienos partijos politikai, ypač stipriausi pretendentai laimėti valdžią – „tvarkiečiai“ ir socialdemokratai, nė neužsiminė apie tai, kad didins politinio pasitikėjimo valdininkų skaičių.

Jau buvome pripratę, kad daugiau nei porą metų taupymo sumetimais mero institucijoje atlyginimą gaudavo tik pats meras ir jo politinio pasitikėjimo tarnautojas – sekretorius. Du mero pavaduotojai merui talkininkavo visuomeniniais pagrindais – be atlyginimo.

Dabar tiesioginiuose rinkimuose išrinktasis meras V.Laurinaitis savo instituciją sustiprino net dviem iš rajono biudžeto gerai apmokamais etatais. Savivaldybės Taryba merui paskyrė vieną, bet jau už atlyginimą dirbantį mero pavaduotoją – Algirdą Balčytį, o pats meras savo sprendimu, be jau anksčiau sekretoriaus pareigas ėjusio Andriaus Jurkaus, prisiėmė dar vieną politinio pasitikėjimo talkininkę – patarėją Inesą Murauskienę.

Negi tiesiogiai išrinktasis Šilutės savivaldybės meras V.Laurinaitis įsivaizduoja, kad iškart po rinkimų savivaldybės finansiniai reikalai pasitaisė taip, jog jau galima mokesčių mokėtojams padidinti išlaikytinių skaičių?..MURAUSKIENE 2

Pasak V.Laurinaičio, jam mero patarėja yra būtina, nes mero institucijoje sumažėjo vicemerų.

Meras paneigė gandus, kad jo partietė I.Murauskienei sukurta darbo vieta tik tam, kad partija Tvarka ir teisingumas rūpinasi aukštuose postuose įdarbinti kuo daugiau savų žmonių. Meras „Šilutės naujienas“ tikino, kad jis demonstratyviai neklauso aukštesnių partijos vadovų nurodymų ir kaip tik daro atvirkščiai, jeigu reikalavimai yra nepagrįsti.

V.Laurinaitis gyrė I.Murauskienės kompetenciją, nes jos darbą matė porą metų – juknaitiškė buvo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. V.Laurinaitis neabejoja, kad su naujomis pareigomis I.Murauskienė susitvarkys puikiai.    

Ką veiks, jau žino

Pati mero patarėja I.Murauskienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad jau žino, kokį darbą jai teks dirbti, nors pareiginiai nuostatai dar nepaskelbti.

Pasak jos, meras ją įpareigojo domėtis tomis pat sritimis, kuriomis ji rūpinosi dirbdama direktoriaus pavaduotoja. Ji ir toliau domėsis socialinių, kultūros  įstaigų veikla, rinks informaciją apie jaunimo, sporto ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklą, dalyvaus visų minėtų sričių organizuojamuose posėdžiuose ir renginiuose, rajono merui referuos surinktą informaciją.
I.Murauskienė įsitikinusi, kad jau yra sukaupusi nemažai patirties minėtose veiklos srityse ir todėl nesunkiai atliks mero įpareigojimus.

Opozicija mano kitaip

Laisvės sąjungos narys Algirdas Gečas sakė, kad jis, kaip ir visi kiti opozicijos politikai, savivaldybės Taryboje nepritarė mero politinio pasitikėjimo tarnautojų skaičiaus didinimui. A.Gečas mano, kad I.Murauskienės paskyrimas dirbti mero patarėja – tai tik „tvarkiečiams“ būdingas veiksmas savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšomis įdarbinti kuo daugiau saviškių.

Dėl mero pavaduotojo statuso pakeitimo (dabar jam bus mokamas atlyginimas) A.Gečas jokių pretenzijų neturi. Vicemeras A.Balčytis daug dirba koordinuodamas jau pradėtus investicinius projektus, stengiasi išjudinti planuojamus įgyvendinti projektus, tad, A.Gečo nuomone, dėl vicemero atlyginimo pagrįstumo abejonių nekyla.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė Sandra Tamašauskienė mano, kad meras V.Laurinaitis pasielgė neatsakingai, kad nekreipdamas dėmesio į itin sunkią savivaldybės finansinę situaciją užsigeidė papildomo etato.

Apie ketinimus steigti naują etatą nei partijos rinkimų programoje, nei jokiose viešosiose diskusijose nebuvo užsiminta.

„Deja, per porą metų neteko matyti ar girdėti jokių Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos I.Murauskienės iniciatyvų ar darbų, kurie būtų išryškinę jos gebėjimus dirbti mero patarėja. Manau, kad V.Laurinaitis yra pakankamai kompetentingas, o jeigu jam kokioje srityje trūksta žinių ir gebėjimų, tai jis galėjo pasirinkti tos srities kompetentingą specialistą.

Taigi naujo patarėjos etato įsteigimą šį kartą galiu vertinti tik kaip Savivaldybės biudžeto lėšų švaistymą ir nepagrįstą valdininkų skaičiaus didinimą“, – sakė S.Tamašauskienė.