Mero eksperimentai su Šilutės PSPC vadovais tęsiasi

BiesevicieneŠilutės pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) – vėl valdžios permainos. Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis spalio 3 dieną savo potvarkiu atstatydino iš pareigų paties paskirtą PSPC laikinąją vadovę Loretą Biesevičienę ir į jos vietą paskyrė Almą Vendzelienę, kuri lig šiol ėjo Greitosios medicinos pagalbos padalinio vyresniosios slaugytojos pareigas.

Toks mero sprendimas suerzino ne tik įstaigos gydytojus, kurių darbui vadovauti paskirta slaugytoja, bet ir savivaldybės politikus.

Savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius mano, kad meras V.Laurinaitis sąmoningai žlugdo savivaldybės įstaigą – Šilutės PSPC – arba tiesiog nekompetetingai atlieka savo pareigas.

Paslydo skirstydama priedus

Prieš porą mėnesių savivaldybės mero V.Laurinaičio vienasmeniu sprendimu paskirta Šilutės PSPC laikinoji direktorė L.Biesevičienė pasiklydo savo valdžios galiose ir galimai neteisėtai apdalino pasirinktus bendradarbius vienkartiniais priedais prie atlyginimo. Dar blogiau, tarp taip išdalintų 21 tūkst. eurų vieną tūkstantėlį ji pasiskyrė ir sau…

Šilutės PSPC stebėtojų taryba, kuriai vadovauja VRK „Už žmonių valdžią“ politikė Daiva Žebelienė, kritiškai įvertino tokius L.Biesevičienės veiksmus ir merui V.Laurinaičiui rekomendavo svarstyti jos tinkamumą eiti pareigas. Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė straipsniuose rugsėjo 27 d. „Šilutės PSPC pelno kliuvo laikinai vadovei ir išrintiesiems“ bei spalio 4 dieną – „Šilutės PSPC vadovei L.Biesevičienei – nepalankus stebėtojų tarybos verdiktas“.

Meras pasvarstė greit – po poros dienų savo potvarkiu atstatydino L.Biesevičienę iš PSPC direktorės pareigų ir į jos vietą paskyrė kitą Šilutės PSPC darbuotoją – greitosios medicinos pagalbos padalinio vyresniąją slaugytoją A.Vendzelienę.
Šilutės PSPC stebėtojų tarybos pirmininkė D.Žebelienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad meras V.Laurinaitis apie savo sprendimus jos neinformavo.

Nuostolingi eksperimentai

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Z.Jaunius „Šilutės naujienoms“ sakė, kad mero V.Laurinaičio veiksmai kelia abejonių dėl jo siekiamų tikslų. Pradžioje gerai ir pelningai dirbusią Šilutės PSPC įstaigą buvo užsimota prijungti prie antrinio lygio įstaigos – Šilutės ligoninės. Toks sumanymas visiškai neatitinka Sveikatos apsaugos ministerijos politikos, ir nežinia, kokią įtaką tokie veiksmai turės Šilutės PSPC finansavimui.

Pasak Z.Jauniaus, meras V.Laurinaitis neslepia sumanymo iš pareigų išguiti Šilutės PSPC direktorių Liutaurą Indriušką vien tik dėl to, kad jis gina įstaigos teisėtus interesus ir nėra paklusnus valdžios įgeidžių vykdytojas. Šiuo klausimu merui prtitaria ir jį savivaldybės Taryboje palaiko valdančiosios daugumos politikai.

Merui ir ji sekėjams nė motais, kad iš darbo veja vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją turintį darbuotoją ir į postą karštligiškai stato vadovus, neturinčius jokios vadybinės kvalifikacijos.

Z.Jauniaus žiniomis, meras į galimai susikompromitavusios L.Biesevičienės vietą dabar paskyrė žmogų, neturintį jokios tam būtinos kvalifikacijos.

„Tokie mero eksperimentai gali sužlugdyti įstaigą, todėl ir kyla klausimas, ar meras tai daro tyčia, ar taip elgiasi dėl kompetencijos stokos“, – svarstė Z.Jaunius.

Vadovaus laikinai

Savivaldybės meras V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad A.Vendzelienė pareigas eis tik tol, kol bus baigtas dviejų įstaigų sujungimas. Jis sakė manantis, kad A.Vendzelienė sugebės eiti įstaigos vadovės pareigas, nes ji yra baigusi kolegiją, yra dirbusi Savivaldybėje – ėjo vyriausios specialistės – savivaldybės gydytojos pareigas, o dabar mokosi aukštojoje mokykloje.