Mero garbę teks plauti posėdžių sekretorei

ETIKOSŠilutės r. savivaldybės etikos komisija antradienį nagrinėjo rajono Tarybos nario Arvydo Jako pretenziją dėl mero Virgilijaus Pozingio replikos, kuria pastarasis kaltino A.Jaką melagyste.

Kitas politikos mohikanas – socialdemokratas Aigirdas Balčytis buvo priverstas atsiprašyti, kad suklydo pildydamas savo balsavimo protokolą: rajono Tarybos posėdyje pakėlęs ranką už svarstomą sprendimą dėl Ramučių gatvės detaliojo plano tvirtinimo, protokole įrašė, kad nebalsavo.

Meras išsisuko

Rajono Tarybos posėdyje svarstant valdančiosios daugumos pasiūlymą atleisti A.Jaką iš Kontrolės komiteto pirmininko pareigų, meras V.Pozingis politikams akcentavo, jog A.Jaku negalima pasitikėti, nes A.Jakas neva nėra pasirašęs Kontrolės komiteto posėdžio protokolo ir šių metų veiklos programos, o rajono Tarybos nariams sako, kad šiuos dokumentus yra pasirašęs.

Toks mero V.Pozingio viešai mestas kaltinimas, A.Jako įsitikinimu, turėjo įtakos politikų balsavimui dėl jo nušalinimo nuo Kontrolės komiteto pirmininko pareigų.

A.Jakas Etikos komisijai pateikė garso įrašą, kuriame girdisi, kad jis Tarybos posėdžio metu sako, jog minėtus dokumentus yra pasirašęs, o meras vis tiek melagingai kaltina, esą dokumentai nepasirašyti, ir teigia, kad negalima pasitikėti A.Jako žodžiu.

Etikos komisijos nariams A.Jakas pateikė pasirašytų dokumentų kopijas, kurios įrodo, kad dokumentai pasirašyti prieš tris dienas iki rajono Tarybos posėdžio, kuriame valdančioji dauguma nušalino jį iš Kontrolės komiteto pirmininko posto.

A.Jakas prašė Etikos komisijos įpareigoti V.Pozingį viešai paneigti savo melą ir atsiprašyti jo per visas Šilutės rajono žiniasklaidos priemones.

Rajono meras V.Pozingis, etikos sargų paprašytas pasiaiškinti, perleido žodį Tarybos sekretoriui Jonui Jauniui. O šis komisijai pareiškė, kad dėl nesusipratimo kaltas ne meras, o sekretoriato darbuotoja Virginija Mockuvienė. Esą ji pati vėliau prisipažinusi, kad A.Jako pasirašytus Kontrolės komiteto posėdžio dokumentus pasidėjo į stalčių ir niekam neperdavė. Pasak J.Jauniaus, nei meras, nei jis pats apie pasirašytus dokumentus nežinojo. Todėl ir įvyko toks nesusipratimas. J.Jauniaus nuomone, V.Mockuvienei turėtų būti skirta nuobauda.ETIKOS 1BALCYTIS

A.Jakas, išklausęs tokius paaiškinimus, sakė, kad žema gelbstint savo garbę visą kaltę suversti eilinei darbuotojai.

Etikos sargai akivaizdžiai buvo nusiteikę negilinti konflikto, kalbėjo, kad nesusipratimas iš tikrųjų galėjo kilti dėl informacijos stokos. O Etikos komisijos narys V.Kainovaitis net ragino A.Jaką pripažinti, kad jis tik dėl savo arogancijos nuolat ieško konfliktų.

Etikos komisijos pirmininkas Alfonsas Vanagas pasiūlė nutraukti A.Jako pareiškimo tyrimą, nes meras suklydo tik todėl, kad jam nebuvo laiku pateikta informacija ir tikriausiai dabar yra pasirengęs pripažinti klaidą ir atsiprašyti.

Tyrimas buvo nutrauktas, nors niekas ir neišgirdo V.Pozingio atsiprašymo ir klaidos pripažinimo.

Reikalavo nubausti

Kitaip nei meras pasielgė rajono politikas A.Balčytis. Jis Etikos komisijos posėdyje atsiprašė dėl to, kad suklydo svarstant Ramučių gatvės detalųjį planą.

Meras V.Pozingis rajono Etikos komisijai pranešė, kad A.Balčytis, balsuodamas dėl minėto klausimo, galimai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Mat merui yra žinoma, kad tvirtinamo detaliojo plano teritorijoje yra ir A.Balčyčio sūnaus nuosavybės.

Mero prielaidas patvirtinti į Etikos komisijos posėdį atvyko ir Darbo partijos frakcijos pirmininkas Saulius Stankevičius. Jis sakė asmeniškai stebėjęs, kaip dėl minėto sprendimo balsuos A.Balčytis. Balsuojant A.Balčytis pakėlė ranką „už“.

S.Stankevičius net drįso pamokyti Etikos komisijos narius, kad jie privalo pripažinti, jog A.Balčytis supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Komisijos nariai rekomendavo S.Stankevičiui nenurodinėti, kokį sprendimą jie turi priimti.

Šioje istorijoje atsirado keista aplinkybė. Pasirodo, oficialiame politiko balsavimo protokole, kurį pildo kiekvienas politikas asmeniškai, A.Balčytis yra įrašęs, kad jis dėl minėto sprendimo nebalsavo.

Tarybos sekretorius J.Jaunius patvirtino, kad nesutampa balsavimo rezultatų duomenys: posėdį vedęs meras suskaičiavo, kad už detalaus plano sprendimo projektą balsavo visi tuomet posėdyje dalyvavę Tarybos nariai – 26, o suskaičiavus įrašus politikų balsavimo protokoluose, paaiškėjo, už tokį sprendimą balsavo tik 25 ir vienas nebalsavo.

A.Balčytis atsiprašė

A.Balčytis tikino, kad prasižengimo nepadarė. Anot jo, detaliųjų planų sprendimų projektų tvirtinimai yra formalus veiksmas. Sprendimuose nėra įrašytos konkrečios pavardės žmonių, kurių sklypai įeina į projektuojamas teritorijas.

Praėjus porai mėnesių po incidento, jis nebegali prisiminti, ar tikrai buvo pakėlęs ranką, balsuodamas „už“, ar ne. Galbūt tik jo rankos mostą balsų skaičiuotojai užskaitė kaip balsavimą.

A.Balčytis stebėjosi, kaip akylai Darbo partijos frakcijos pirmininkas S.Stankevičius seka kiekvieno politiko balsavimus. Dar labiau jam buvo įdomu, kaip jis gauna konfidencialią informaciją apie planuojamų teritorijų sklypų savininkus, kurios neturi kiti rajono politikai.

Etikos komisijos nariai diskutavo ir apie tai, kaip politikai turėtų informuoti, kad jie nusišalina nuo balsavimo, kai yra galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

V.Kainovaitis ragino A.Balčytį panašiu atveju dar prieš klausimo svarstymą viešai pareikšti, jog jis nusišalina, ir netgi geriau išeiti iš salės.

Tačiau ir šį kartą Etikos komisija nebuvo nusiteikusi ypač griežtai bausti suklydusį politiką. Komisijos pirmininkas A.Vanagas perskaitė komisijos veiklos nuostatų citatą, kuri nurodo, jog jeigu politikas prisipažįsta suklydęs ir atsiprašo, komisija tyrimą gali nutraukti.

A.Balčytis taip ir padarė.

Silutes naujienu LOGO copy