Mero patarėja sargauja merui nežinant: pasirūpino trukdyti žurnalistų darbui PAPILDYTA

PRIEMIMASŠilutės rajono mero patarėja Inesa Murauskienė pagaliau parodė, ką gali nuveikti už mokesčių mokėtojų jai kas mėnesį mokamą 1425 eurų atlyginimą (su priedais ir mokesčiais) – pasirūpino, kad žiniasklaidos atstovams būtų daromos kliūtyspatekti į Savivaldybę.

„Šilutės naujienų“ redakcijos korespondentams per pastarąsias dvi savaites jau porą kartų neleista dalyvauti Savivaldybėje rengiamuose rajono gyventojams aktualiuose susirinkimuose, netgi pedagogų susitikime su meru Vytautu Laurinaičiu.

Paaiškėjo keistas faktas: ką įleisti į susitikimus pas merą ar į kitus dalykinius susitikimus, sprendžia ant žiniasklaidos supykę valdininkai.

Užtvaros žiniasklaidai

Apie pirmą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio išpuolį prieš žiniasklaidos atstovą ir pastangas riboti viešumą svarstant itin aktualų mokyklų tinklo reorganizavimo klausimą „Šilutės naujienos“ rašė kovo 4 dieną straipsnyje „Mokyklų reforma – už uždarų durų“.

V.Pozingis, kuriam savivaldybės meras V.Laurinaitis pavedė organizuoti rajono švietimo įstaigų tinklo optimizavimo darbo grupės veiklą, pareikalavo, kad „Šilutės naujienų“ atstovas išeitų iš darbo grupės posėdžio, nors tam prieštaravo posėdyje dalyvavusios savivaldybės Tarybos narės, kiti posėdžio dalyviai.

V.Pozingį palaikė tik mero patarėja I.Murauskienė, kuri kažin ką nerišliai postringavo apie žiniasklaidos straipsnių neobjektyvumą – tarsi nedalyvaujant renginyje galima parengti objektyvesnę informaciją.

Vėliau paaiškėjo, kad savivaldybės meras V.Laurinaitis nė nemanė, kad jo potvarkiu sudaryta darbo grupė veiks slaptai nuo visuomenės. Anaip tol – „Šilutės naujienas“ V.Laurinaitis tikino norėjęs, kad darbo grupės veikla būtų skaidri ir vieša, žadėjo apie tai pakalbėti su V.Pozingiu…

Deja, merui valdininkų savivalės nepavyko sudrausminti, ji tik dar labiau išsikerojo.

Kovo 21 dieną „Šilutės naujienų“ korespondentę rajono muzikos pedagogai pakvietė kartu nueiti pas merą pakalbėti apie jų atlyginimų mažinimą. Priėmimo valanda buvo iš anksto suderinta su mero sekretore.

Tačiau korespondentei pavyko nueiti tik iki užraktais apsaugotų Savivaldybės vidinių durų. „Vieno langelio“ skyriaus specialistės, akivaizdžiai sutrikusios, korespondentei aiškino, kad yra gavusios nurodymą neleisti žiniasklaidos atstovų į Savivaldybės administracijos ir rajono valdžios koridorius – nebent jie eitų į „viešus renginius“ (tarsi įprastai Savivaldybės administracija rengtų neviešus, nuo visuomenės slepiamus renginius). Negana to, korespondentai turi iš anksto pranešti apie savo norą užeiti į Savivaldybę.

Kai „Šilutės naujienų“ korespondentė paprašė pranešti merui apie jos norą dalyvauti susitikime su muzikos mokytojais, darbuotojos kelis kartus skambino į mero priimamąjį, kelis kartus sekretorės perklausė – „negi neįleisti?“, ir gavo atsakymą – neįleisti.

Tokį rūšiavimą – ką įleisti, ko neįleisti – stebėję mokytojai buvo šokiruoti, bet greitai susivokė, kiek belikę demokratijos Šilutėje…

Korespondentė neįleista be mero žinios

„Šilutės naujienų“ redakcija irgi apstulbinta: vienas atvejis – atsitiktinumas, nesusipratimas, bet antras kartas – akivaizdus siekis trukdyti žiniasklaidai atlikti savo tiesioginį darbą.

Jau ne vienerius metus „Šilutės naujienos“ džiaugėsi konstruktyviu savivaldos institucijos vadovų, administracijos skyrių vedėjų, specialistų bendravimu. Rajono meras V.Laurinaitis ar savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis niekada nėra atsisakę pakomentuoti kokią nors aktualią problemą, nėra uždraudę dalyvauti jokiame renginyje, visada ir būdami Savivaldybėje, ir telefonu atsako į visus klausimus. Dar daugiau – iš aukščiausių rajono vadovų dažniausiai girdime pageidavimus viešinti Savivaldybės darbą, skaidrią jų veiklą ir t.t. Net ir po „skaudžių“ publikacijų minėti vadovai neturėdavo priekaištų redakcijai dėl objektyvumo, dėl galimybės išsakyti savo nuomonę.

Todėl po dviejų korespondentų išvarymo iš Savivaldybės tiesiai paklausėme savivaldybės merą V.Laurinaitį, kodėl jis atsisakė kartu su muzikos pedagogais priimti ir „Šilutės naujienų“ korespondentę.

Ir štai – vėl sensacija: rajono meras apie korespondentės ir mokytojų pageidavimą dalyvauti susitikime nieko negirdėjo. „Jeigu būčiau žinojęs, be jokių problemų būčiau įsileidęs, juk minėtame susitikime jokių konfidencialių klausimų nebuvo“, – „Šilutės naujienoms“ sakė V.Laurinaitis.

Tai kas gi reguliuoja, kas gali susitikti su meru ir su kitais Savivaldybės administracijos specialistais?

Dviejų skyrių vedėjai paaiškinti negalėjo

Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas „Šilutės naujienoms“ negalėjo paaiškinti, kodėl taip staiga „Šilutės naujienų“ korespondentams tapo sudėtinga patekti į Savivaldybės rūmus.

Jis tikino, kad jo vadovaujamas skyrius nori bendradarbiauti, stengiasi nesutrukdyti lig šiol puoselėtam savivaldybės darbo viešumui.

Kodėl „Vieno langelio“ skyriaus specialistės staiga ėmė nebeleisti į administracijos patalpas, R.Eglinskas negalėjo paaiškinti. Jis teisinosi, kad „Vieno langelio“ pavaldumas perduotas Kanceliarijos skyriui, o apie kokią nors naują tvarką, kaip žiniasklaidos atstovai gali patekti į Savivaldybę, sakė nėra girdėjęs.

Kanceliarijos skyriaus vedėja Dana Junutienė „Šilutės naujienoms“ teigė, kad jokių naujų Savivaldybės administracijos vadovo S.Šepučio nurodymų dėl informacijos teikimo formų žiniasklaidos atstovams nėra. Ji priminė, kad galioja direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A1-986 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Jame yra punktas „9. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atvykimas į Šilutės rajono savivaldybės administraciją rengti reportažų, filmuoti ar / ir fotografuoti derinamas su specialistu iš anksto. Atvykus be išankstinio derinimo, derinama per „Vieno langelio“ priėmimo organizatorių“.

Tačiau akivaizdu, kad derinant per „Vieno langelio“ priėmimo organizatorių, durų į Savivaldybę atidaryti neleidžiama.

Sargauja mero patarėja I.Murauskienė

Tai vis dėlto kodėl „Šilutės naujienų“ korespondentams staiga atsirado apribojimai, kurių anksčiau nebuvo? Negi Kanceliarijos skyriaus darbuotojai patys nusprendė ardyti lig šiol nepriekaištingus Savivaldybės viešumo principus ir pagarbius su žiniasklaidos atstovais santykius?

Atsakingi pareigūnai, nebeturėdami jokių argumentų, kaip paaiškinti pasikeitimus, išdėstė tiesą. Pasak jų, „Vieno langelio“ priėmimo specialistės gavo asmeniškus mero patarėjos I.Murauskienės nurodymus, kaip bendrauti su rajono žiniasklaidininkais. Ji specialistėms nurodė apriboti žiniasklaidos atstovų lankymąsi Savivaldybėje ir vadovautis minėtu administracijos direktoriaus įsakymu.

I.Murauskienė „Šilutės naujienoms“ patvirtino, kad tai ji, vaizdžiai tariant, pabaksnojo priėmimo specialistėms, kaip jos turi vykdyti žiniasklaidos atstovų apsilankymų priežiūrą. Jos nuomone, lig šiol Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka buvo vykdoma aplaidžiai.

Taigi, mieli žiniasklaidos kolegos, derinsime, derinsime ir dar kartą derinsime, kad tik mero patarėjai būtų geriau…