Mero pavaduotojai pirmais – antrais nesiskaičiuoja

VICEMERAS A BALCYTISSavivaldybės taryba liepos 3 dieną mero Vytauto Laurinaičio teikimu paskyrė du mero pavaduotojus – Algirdą Balčytį ir Algirdą Gečą, kurie sutiko pareigas eiti visuomeniniais pagrindais, kitaip tariant, be atlyginimo.

Jie galės pasinaudoti Savivaldybės tarybos nariams skiriama išlaidų, susijusių su Tarybos nario pareigomis, kompensacija iki 1000 litų kas mėnesį.

Beje, „Šilutės naujienų“ žiniomis, abu politikai ir nebūdami vicemerais minėtas kompensacijas iškrapštydavo iki dugno.

Kartą jau dirbo nemokamai

Iš pareigų atstatydintas meras Šarūnas Laužikas, prieš pusmetį kartu su A.Balčyčiu vicemerų pareigas irgi ėjęs visuomeniniais pagrindais, posėdžio metu pašiepdamas buvusį kolegą domėjosi, kiek mėnesių šį kartą jam užteks kantrybės dirbti visuomeniniais pagrindais ir kada jis vėl panorės, kad jo darbas būtų apmokamas.

Daugeliui yra žinoma, kad šio šaukimo Savivaldybės tarybos kadencijoje vienerius metus vicemeras socialdemokratas A.Balčytis negavo atlyginimo, tačiau Savivaldybėje dirbo nuo ryto iki vakaro: priiminėjo interesantus, sprendė įvairius Savivaldybės reikalus, važinėjo į Vilnių, dalyvavo susitikimuose su ministrais ar Seimo nariais.

Vicemeras Š.Laužikas, dirbdamas visuomeniniais pagrindais, Savivaldybėje pasirodydavo žymiai rečiau.

Matydami tokį A.Balčyčio darbo krūvį, atlyginimą jam mokėti pasiūlė opozicijos atstovai. Pats A.Balčytis atlyginimo oficialiai neprašė.

Prieš pat antrąjį valdžios nuvertimą Savivaldybės taryba jau buvo pritarusi siūlymui mokėti A.Balčyčiui atlyginimą. Tačiau tokį sprendimą užginčijo Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš.

Netrukus atlyginimo problema dingo, nes A.Balčytis kartu su kitais valdančiaisiais neteko pareigų.

Šįkart A.Balčytis patarė savo oponentui Š.Laužikui nustoti dėl to nerimauti ir patikino, kad nemokamai dirbs iki kadencijos pabaigos – likusius 8 mėnesius. A.Balčyčio nuomone, tas laikas jam neprailgs, nes yra daug darbų, kurie buvo pusmečiui sustabdyti ir kuriuos būtina atnaujinti ir tęsti.

Pasidalijo kabinetus

Prieš savaitę dalijant naujai išrinktiems vicemerams kabinetus, buvo manoma, kad šįkart A.Balčytis pasirinks erdvų vicemero Š.Laužiko naudotą kabinetą. Toks kabinetas Š.Laužikui buvo skirtas todėl, kad jam buvo patikėtos vadinamosios pirmojo vicemero pareigos. Tuometinis „antrasis vicemeras“ A.Balčytis dirbo kuklesniame, perpus mažesniame kabinete.
VICEMERAS A GECAS 1
Bet A.Balčytis vėl pasirinko tą patį mažesnįjį kabinetą, iš kurio prieš pusmetį buvo iškraustytas. Pagrindinis tokio pasirinkimo argumentas: per tą pusmetį, kai A.Balčytis nebuvo vicemeru, to kabineto niekam neprireikė, be to, čia dirbti buvo visai patogu.
Vicemerui A.Gečui nieko kito neliko, kaip tik džiaugtis kolegos kuklumu ir įsikurti didžiuliame nuversto vicemero Virgilijaus Pozingio kabinete.

„Šilutės naujienų“ paklaustas, kurį iš vicemerų šį kartą teks vadinti pirmuoju, A.Gečas sakė, kad visai neprieštarautų, jog A.Balčytis vadintųsi pirmuoju, žinant jo darbo patirtį ir eitas atsakingas pareigas savivaldoje.

Tačiau tokią diskusiją nutraukė A.Balčytis, sakydamas, kad šįkart reikės apsieiti be vicemerų skaičiuočių „pirmais – antrais“…

Tikslas – pramogų ir sporto centro statybos pradžia

Sugrįžęs į savo darbo kabinetą, vicemeras A.Balčytis pasakojo, kad jo tikslas per tuos 8 mėnesius atlikti pradinius darbus, kad pajudėtų naujo Pramogų ir sporto centro statyba Šilutėje. Jis niekaip negali suprasti buvusio mero Š.Laužiko priešiško nusiteikimo dėl tokio komplekso statybos. Todėl nebuvo rengiami šio komplekso statybos projektai ES struktūrinių fondų paramai gauti. Valdžiai spyriojantis, sugaišta kone metai.

Dabar A.Balčytis žada daryti viską, kad per 8 mėnesius Savivaldybė parengtų komplekso investicinį projektą. Be tokio projekto niekas net nekalba apie galimą finansavimą.

A.Balčytis jau pritaria, kad minėtas centras būtų statomas rekonstruojant sporto kompleksą Rusnės gatvėje 8, o ne Žalgirio gatvėje, šalia stadiono, kaip buvo diskutuota prieš pusmetį. Tokiam jo apsisprendimui įtakos turėjo informacija, jog senojo sporto komplekso Rusnės g. 8 bendrasavininkis verslininkas Rimgaudas Višinskas sutinka perleisti savo valdomą pastato dalį Savivaldybei palankiomis sąlygomis: Savivaldybei reikėtų keletą metų neimti iš R.Višinsko žemės nuomos mokesčio.

Kita A.Balčyčio apsisprendimo sąlyga, kodėl Sporto ir pramogų centro statyba galima Rusnės g., yra ta, kad čia planuojamomis sveikatinimo paslaugomis būtų patogu naudotis ir Šilutės ligoninės pacientams.

Vicemeras A.Balčytis sako, kad itin rūpinsis, jog sumažėtų Savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kainos rajono gyventojams. Jis jau yra sutaręs vykti į Energetikos ir kainų kontrolės komisiją aiškintis ir derėtis, kad būtų mažinama šoktelėjusi šilumos kaina („Šilutės šilumos tinkluose“ įrengus naująjį biokuro katilą, bazinė šilumos kaina padidėjo 2 centais už vieną kW/h).

Pasak A.Balčyčio, suprantama, kad investicijos į biokuro katilus didina šilumos savikainą, tačiau reikia siekti kompromiso, kad pabrangimas nebūtų užkrautas šilumos vartotojams.

Dėmesio reikės ir vandentvarkos bei atliekų tvarkymo sritims.

Revoliucijų nežada

Mero pavaduotojui pedagogui A.Gečui, įpratusiam dirbti klasėse, erdviame vicemero kabinete bus jaukiau, jei sulauks diskutuoti atėjusių žmonių.

A.Gečas sakė, jog meras dar nėra išleidęs potvarkio apie kuruojamų savivaldos sričių padalijimą vicemerams. Jis tikisi, kad jam atiteks švietimo, kultūros, sporto sritys. A.Gečas jau trečią kadenciją dirba Savivaldybės taryboje, ne kartą yra pirmininkavęs Socialinių reikalų komitetui, todėl yra sukaupęs žinių ir patirties.

Kalbėdamas apie tai, ką norėtų nuveikti per likusius šios kadencijos 8 mėnesius, A.Gečas sakė jokių revoliucijų nežadantis. Jis nėra radikalių pasikeitimų šalininkas, ypač kai kalbama apie savivaldos įstaigas ir įmones.

Pasak vicemero, reikia ir toliau diskutuoti bei tęsti pradėtus sporto įstaigų reformos darbus. Jos tikslas – pagerinti sporto įstaigų valdymą, racionaliau naudoti lėšas ir, svarbiausia, pasiekti, kad visa rajono sporto sistema atitiktų žmonių lūkesčius, kad į sportinę veiklą būtų įtraukta kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių.

Ypač jautri sritis – rajono švietimo sistema. Pasak A.Gečo, kai mažėja vaikų ir mažėja klasių komplektų skaičius, tai dėl kiekvienos klasės, ar pradinės mokyklėlės uždarymo reikės aiškintis labai atidžiai. A.Gečas džiaugiasi, kad kai kuriose gyvenvietėse atsirado poreikis steigti ikimokyklinio vaikų ugdymo grupes. Tai teikia viltį, kad situacija keisis į geresnę pusę.

Kultūros srityje A.Gečas didelių problemų nemato. Jo nuomone, rajono kultūros centrai dirba sklandžiai, renginių daug ir jie pakankamai kokybiški. Tiesa, pagerbiant Dainų šventės dalyvius, nuskambėjo prašymas, kad meno kolektyvams jau reikia finansinės paramos rūbams, instrumentams įsigyti.