Meškinės gyventojus nuo pasaulio atskyrė… kelias

b5ece8433c9548a0a249c495e60a2a52Gardamo seniūnijos Meškinės kaimo gyventojai anądien sakė jau praradę kantrybę: žmonės nebegali nuvažiuoti nei į Šilutę, nei į Švėkšną, nei į patį seniūnijos centrą, nes yra atskirti nuo pasaulio. Meškinės gyventojus atskyrė nuo Šylių link Tenenių einantis žvyrkelis, kuriuo jie ir turėtų važiuoti į „tą pasaulį“. Kelias toks duobėtas, kad važiuojantiesiems, jų pačių žodžiais tariant, tenka iš anksto iš burnų išsiimti protezus ir tvirčiau įsikibti į vairą…

Sėsdami į mašiną išsiima protezus…  

Pirmadieninis skambutis iš Meškinės dvelkė neviltim. „Vairo rankose nebeįmanoma išlaikyti, kai važiuojame keliu nuo Šylių link Tenenių. Niekas to kelio neprižiūri, niekam mes nerūpime“, – guodėsi skaitytoja, kuri sakė kalbanti ir savo kaimynų vardu.
Beje, tuo pačiu keliu priversti „į pasaulį „važiuoti ir Šiaudėnų, Šilgalių, Girininkų, Juškaičių kaimų gyventojai, tuo pačiu ir Šilalės rajonas siekiamas.

Anot moters, prieš kelis metus buvę pasklidusios kalbos, jog tas kelelis bus platinamas ir net asfaltuojamas. Bet laikas bėgo, o tokios vietinių ausiai malonios kalbos nutilo.

Dabar, pasak pašnekovės, bet kuriai kelionei reikia rimtai susikaupti ir iš anksto plastmasinius dantų protezus rankinėn susidėti – dėl visa ko…

„Važiuodami kartais matome, kad net atokesni keliukai yra asfaltuoti. Kodėl mus visos valdžios užmiršo, kodėl nuo pasaulio atskyrė“, – tokiu virkavimu Meškinės gyventoja bandė prisibelsti tų valdžių sąžinėn.

Asfaltas liko žydra svajone

Gardamo seniūnas Tomas Balčytis sutinka, kad problema yra. Bet tokių problemų, anot jo, turi visi, į kurių namus veda žvyrkeliai. Ypač šiokiu metu – rudens lietums pliaupiant.

Šio kelio ilgis Gardamo seniūnijoje 8 kilometrai, seniūnija jo negali remontuoti, nes jį prižiūri Klaipėdos regiono keliai. Seniūnas tik džiaugiasi, jei kaip nors ištaiko lėšų savus kelius grederiu pervažiuoti.

T.Balčytis irgi prisiminė minėto keliuko asfaltavimo ažiotažą. Tas reikalas buvo pradėtas judinti bene prieš 10-metį, kuomet dar ir ekonominės krizės nebuvo. Vietiniai išties buvo suskatę rinkti parašus dėl asfaltavimo, bet prasidėjo sunkmetis, ir asfalto danga liko tik žydra vietinių svajone.

Kaip ilgai ji tokia dar liks, seniūnas atsakyti negalėjo, tad kalbinome Klaipėdos regiono kelių Šilutės kelių tarnybos vadovą Algirdą Jakubauską.

Direktorius guodė tik tuo, jog šiek tiek nurimus lietums kelininkai galės su technika į kelius išeiti ir juos grederiuoti. Tai viskas, kuo jis ramina, nes apie šio keliuko asfaltavimą perspektyviniuose planuose nė neužsimenama.

„Pirmiausiai bus asfaltuojami tie keliai, kuriais per parą pravažiuoja bent po 300 automobilių“, – sakė A.Jakubauskas.

Minėtasis keliukas tėra reikalingas gal kokiam šimtui vairuotojų, tad jiems dar teks „kratytis“ vykstant „į pasaulį“.