Metodiniu centru siekianti tapti Švėkšnos specialioji mokykla tęsia gerosios patirties sklaidą

sveksnos specialioji seminarasPrieš Šv. Velykas Švėkšnos specialiojoje mokykloje tradiciškai vyksta sujudimas. Prieš išvykstant mokiniams pavasario atostogų, mokyklos bendruomenė kviečiasi pas save į seminarą svečius, kad supažindintų su mokyklos pasiekimais, gerąja darbo patirtimi.

Svečius atsakingai ruošiasi priimti ir mokyklos auklėtiniai, kurie kruopščiai rengia meninę programą, pristato, ką nuveikė per pamokas bei laisvalaikiu.

Šių metų seminaro tema buvo „Vaikų, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimų, psichologinės, socialinės pagalbos organizavimas ir metodinio centro perspektyvos Švėkšnos specialiojoje mokykloje“.

Į seminarą užsiregistravo beveik šimtas dalyvių. Svečiai pasigrožėjo mokinių kartu su auklėtojais ir mokytojais paruošta darbelių parodėle velykine tematika. Negailėjo plojimų teatralizuotam mokyklos auklėtinių pasirodymui, kurį parengti padėjo pedagogai J.Evaltienė, E.Dobrovolskienė, R.Stankuvienė, A.Antanavičienė. Vaikų nuoširdumas pasiekė klausytojus.

„Svarbiausia mylėti gyvenimą širdimi, rūpintis tais, kuriuos mylime ir nieko nebijoti“, – liejosi žodžiai iš mokinių lūpų.

Po jaudinančio moksleivių pasirodymo mokyklos direktorė Laima Navickienė skaitė pranešimą „Švėkšnos specialiosios mokyklos perspektyvos: metodinio centro kūrimas“.

Švėkšnos specialioji mokykla dalyvauja projekte „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“. Ta linkme daug ir atsakingai dirbama: mokyklos pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų komanda semiasi metodinės patirties užsienyje ir Lietuvoje; vykdo gerosios patirties sklaidą ne tik savo mokykloje, bet ir veda seminarus už mokyklos ribų. Netrukus į mokyklą atvažiuos konsultantai iš Olandijos.

Įgyta patirtis panaudojama praktikoje. Mokykloje įdiegiamos tam tikros metodikos, pvz., sutrumpintos, bet sukonkretintos mokinių taisyklės; naujai struktūrizuota mokymosi aplinka; atsirado spalvoti kabinetai, pamokų tvarkaraštis ir kt.

Įgyvendinant projektą, baigiamas renovuoti bendrabučio I ir II aukštai. L.Navickienė pasakojo, jog tikimasi iki rugsėjo 1-osios pabaigti įrengti II aukštą, kuriame bus įsteigti specialistų kabinetai, aprūpinti kompiuterine technika ir kitomis naujausiomis priemonėmis. Bus nupirkti nauji baldai, kompiuterinė technika, povandeninio masažo vonia, įrengti įvairūs relaksacijos kabinetai: povandeninio masažo, relaksacijos kambarys su vandens lova ir daugiasensorinėmis priemonėmis, modernus logopedo kabinetas, dailės ir šviesos terapijos kabinetai.

Mokyklai tapus metodiniu centru, bus teikiama pagalba visos Lietuvos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. Čia galės atvykti ir apsistoti šeimos (ne ilgiau kaip 1 dienai), konsultuotis su specialistais galės vaikų tėveliai, globėjai. Vaikui reikalinga pagalba bus teikiama iki 10 dienų, vėliau mokykla galės pasiūlyti vaikui pasilikti įvairiam laikotarpiui – nuo 3 mėnesių iki 3 metų.

Centras teiks metodinę pagalbą ir kitų mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dėl bendrojo ugdymo programų, ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių parinkimo.

Nesenai mokykloje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, su kuriuo buvo aptarti mokyklos virsmo į metodinį centrą probleminiai klausimai. Ministras pritarė, jog reikia mažinti mokinių skaičių grupėse bent iki 7 vaikų, o vienu metu mokykloje turėtų mokytis iki 60 moksleivių. Tokiu būdu vaikų ugdymas būtų žymiai kokybiškesnis. Užsienyje panašaus tipo mokyklose mokosi dar mažiau mokinių.

Direktorė L.Navickienė išreiškė susirūpinimą dėl jaunimo iš šalies „invazijos“ į mokyklą. Pasirodo, pilnamečiams jaunuoliams vilioti nepilnamečius mokinius, gundant juos linksmybėmis pirtyje ar kitoje aplinkoje, vaišinti alkoholiu ir cigaretėmis, – galima. Tokią išvadą padarė L.Navickienė, kai nesulaukė jokių sankcijų po 7 pateiktų pareiškimų policijai. Policija dėl to jokios nusikalstamos „viliotojų“ veikos neįžvelgė.

Pranešimus seminare taip pat skaitė mokyklos psichologė Asta Lukauskienė („Elgesio problemų valdymas, teikiant psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems elgesio ir/ar emocijų sutrikimus“), socialinės pedagogės Simona Martišienė, Aurelija Kasparavičienė (bendras panešimas „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės bei sunkumai dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų“).

Po seminaro svečiai turėjo galimybę pabendrauti su mokytojais, grupių auklėtojais, psichologais, medicinos personalu, apžiūrėti edukacines erdves.