Metų mokytojo vardas ir premija įaudrino Šilutės politikus

Metų mokytojo vardo suteikimo nuostatai ir galimybė tam kasmet skirti 1000 eurų premiją kai kuriems krašto politikams sukėlė džiugesį, kad kasmet bus išrenkamas geriausiai dirbantis rajono pedagogas ir jam įteikta piniginė premija. Kitiems atrodo, kad 1000 eurų premija panaši į pasityčiojimą…

Šilutės krašto pedagogai nuo šiol taip pat turės savo – Metų mokytojo nominaciją, kartu su ja bus skiriama ir piniginė premija.

Tad trijuose Savivaldybės tarybos komitetuose gimė skirtingi pasiūlymai dėl premijos dydžio: tam skirti 1000 eurų arba dviejų ar trijų minimalių atlyginimų sumą.

Sprendimo projektą dėl Metų mokytojo vardo suteikimo ir 1000 eurų premijos skyrimo parengė Savivaldybės administracija. Savivaldybės tarybos posėdyje premijos suma bemaž padvigubėjo – iki 3 minimalaus atlyginimo dydžių.

Pasiūlymas teikiamas jau antram posėdžiui

Savivaldybės administracijos sprendimo projektas dėl Metų mokytojo vardo nuostatų ir premijos dydžio politikams svarstyti teikiamas jau antrą kartą. Birželio mėnesį toks projektas buvo pateiktas Socialinių reikalų komitetui, likus tik vienai savaitei iki Tarybos posėdžio, ir sulaukė nesėkmės. Metų mokytojo vardo nominacija sulaukė visų pritarimo, tačiau administracijos darbuotojai negalėjo pateikti jokios informacijos, kaip tokią nominaciją priima mokyklų pedagogai, nes su jokiomis mokyklų institucijomis tai nebuvo derinta.

Be to, liberalsąjūdiečių frakcijos pirmininkas Algirdas Gečas ir konservatorių frakcijos pirmininkė Sandra Tamašauskienė priekaištavo savivaldybės administracijai, kad nebuvo išsiaiškinta, ar pakankama suma yra 1000 eurų, kad tokio vardo nusipelnęs pedagogas jaustųsi pakankamai įvertintas. Jų nuomone, 1000 eurų – per maža suma ir netgi nepagarbi.
Tad Savivaldybės administracija tuomet atsiėmė savo pasiūlymą ir pažadėjo apie premijos dydį pasitarti su švietimo įstaigų kolektyvais.

Ekonomikos komitetas pritarė 1000 eurų

Ekonomikos ir finansų komiteto, kuriam vadovauja Laisvės ir teisingumo partijos atstovas Vygantas Kamarauskas, politikai išklausė visus Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojos Jovitos Jankauskienės argumentus dėl skiriamos premijos dydžio. Ji teigė, kad buvo kalbėta su visų mokyklų kolektyvais ir jų vadovais. Švietimo skyrius gavo laiškus dėl galimo Metų mokytojo premijos dydžio. Pasak J. Jankauskienės, didžioji dauguma pedagogų mano, kad tokio dydžio premija yra solidi. Visi mokyklų kolektyvai pritaria, kad tokia nominacija Šilutės savivaldybėje būtų suteikiama.

J. Jankauskienė priminė, kad Savivaldybėje jau yra viena solidi „Sidabrinės nendrės“ nominacija, kurią žmogus gali gauti tik kartą gyvenime. Galimai todėl tos premijos dydis yra 5 minimalių atlyginimų dydžių suma – 3210 Eur. Metų mokytojo vardas asmeniui galėtų būti suteikiamas 1 kartą per trejus metus, nes tokiam vardui gauti bus renkami 3 metų laikotarpio duomenys.

Komitete, išklausius J. Jankauskienės pranešimą, daugiau diskusijų nebuvo ir komiteto nariai pritarė tokį sprendimo projektą svarstyti Tarybos posėdyje.

Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas siūlo 2 minimalius atlyginimus

Teritorijų ir kaimo reikalų komitete, kurio vadovas yra socialdemokratas Tomas Budrikis, didelių diskusijų po J. Jankauskienės pristatymo nebuvo.

Lijana Jagintavičienė pasidžiaugė, kad toks sprendimo projektas pagaliau svarstomas. Ji sakė jau anksčiau siekusi, kad Šilutėje būtų įsteigta Metų mokytojo nominacija, todėl jai džiugu, kad pagaliau nominacija bus.

Komiteto pirmininkas T. Budrikis sakė, jog, jo nuomone, premijos dydis galėtų būti „pririštas“ prie oficialaus, kartais Valstybėje koreguojamo dydžio – pavyzdžiui, prie minimalaus atlyginimo. Jo nuomone, tuomet, jeigu kiltų pragyvenimo lygis ar nuvertėtų euras, galėtų keistis ir premijos suma.
Tokias mintis išgirdęs konservatorius Arūnas Kurlianskas iškart pateikė pasiūlymą, kad komitetas teiktų 2 minimalių atlyginimų dydžio premiją. Taigi, šio komiteto siūlymu, šiemet premija būtų 1284 eurų dydžio, nes vieno minimalaus atlyginimo dydžio suma yra 642 eurai.

Socialinių reikalų komitetas siūlo 3 atlyginimus

Socialinių reikalų komitete nuskambėjo pasiūlymas ne tik dar labiau padidinti premijos dydį, bet ir tobulinti kandidatų pateikimo tvarką.

Komiteto narys A. Gečas mano, kad kandidatų pateikimas Metų mokytojo nominacijai yra dvipakopis. Jo nuomone, tvarka, kurią siūlo administracija, kad pretendentai pirmiausia būtų svarstomi mokyklų administracijoje ir mokyklų bendruomenės taryboje tol, kol būtų išrenkamas vienas. Taip iš mokyklų Savivaldybės komisijai būtų pateikti jau kartą perrinkti galimi nominantai. Jo manymu, pretendentus galėtų siūlyti, kas tik nori, ir kandidatūras pateiktų tiesiog Savivaldybė komisijai. „Vaikų tėvai yra kompetentingi, kad teisingai užpildytų būtinas anketas“, – sakė A. Gečas.

J. Jankauskienė tokiam siūlymui prieštaravo teigdama, kad Savivaldybės komisija tuomet gautų svarstyti ne poros dešimčių, bet 100 ar 150 pretendentų bylas ir būtų labai nuvarginta.

S. Tamašauskienė laikėsi savo pirminio siūlymo, kad premijos dydį reikėtų didinti iki 2000 eurų. Ji sakė, kad yra aukštos kvalifikacijos pedagogų, kurie dirbdami vienu etatu gauna 1000 ar net didesnį atlyginimą. Tad, jos nuomone, tokia premija yra per maža.

Komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė paskaičiavo, kad premijos dydį derinant prie Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pasiūlymo, jos sumą reikėtų nusakyti ne skaičiumi, bet minimalaus atlyginimo dydžiu. Premija galėtų būti 3 minimalių atlyginimų dydžio. Tad komiteto nariai vienbalsiai sutiko Tarybos posėdyje svarstyti sprendimo projektą dėl Metų mokytojo nuostatų su tokio dydžio premija.

Premijos suma – 3 minimalūs mėnesio atlyginimai

Savivaldybės posėdyje buvo išdėstyti visi trys galimos Metų mokytojo vardo premijos dydžiai ir sutarta, kad politikai balsuos turėdami tik vieną balsą pasirenkant premijos dydį.

Politikas A. Gečas pasidžiaugė, kad Metų mokytojo nuostatuose atsirado daugiau galinčių teikti pretendentus. Jis tik apgailestavo, kad mokyklos tarybos turės iš kelių pretendentų atrinkti po vieną. Tačiau jo nuomone, jeigu kils problemų nuostatus bus galima dar koreguoti vėlesniuose sprendimų projektuose.

Po balsavimo už pasirinktą premijos dydį, paaiškėjo, kad nė vienas politikas nesirinko admnistracijos siūlyto 1000 eurų premijos dydžio. 7 politikai buvo už tai, kad premija būtų 2 minimalūs atlyginimai, balsų dauguma – 14 nubalsavo už tai, kad Metų mokytojui būtų sumokėta 3 minimalių atlyginimų dydžio premijai. Šiuo metu tai yra – 1928 eurai.

Komercijos direktorius, korespondentas