Miesto darželiuose – gražu, bet stinga investicijų

DARZELIUOSE RAUDONKEPURAITE 3Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komitetas užsimojo aplankyti visus Šilutės miesto darželius ir tam paskyrė net du pusdienius.  

Komiteto narių žygį po Šilutės darželius paskatino ne tik politikų smalsumas ir noras akivaizdžiai pamatyti darželių situaciją (ypač – prieš pradedant svarstyti savivaldybės 2016 metų biudžeto planą), bet ir žinia, kad trys miesto ikimokyklinės įstaigos renovuotos už 83-103 tūkst. eurų.

Politikos domino ir bendresnės problemos dėl vaikų maitinimo, remontuotinų patalpų, sanitarinių mazgų atnaujinimo, darželių apsaugos ir t.t.

Gyrė auksarankius darbuotojusDARZELIUOSE ZVAIGZDUTE 7

Šilutės lopšelius – darželius „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“ ir „Raudonkepuraitė“ komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė, nariai Sandra Tamašauskienė, Arūnas Pupšys, Antanas Kubaitis, Jonas Jatautas, Ričardas Stonkus aplankė spalio 23 dieną, o lapkričio 3 d. S.Tamašauskienė, A.Pupšys, R.Stonkus, Algirdas Gečas ir Laimutė Uselienė su pirmininke priešaky išvaikščiojo ir likusius tris: „Žvaigždutę“, „Žibutę“ ir „Pušelę“ – bei įvertino esamą situaciją.

Politikai įsitikino, kad nesvarbu, ar patalpos buvo remontuotos, ar ne, bet visuose darželiuose – švaru ir tvarkinga: kur tik žvelgi, viskas spindi švara, viskas išplauta, sudėta į vietas. Visose darželinukų grupėse daug gėlių, žaislų ir rankdarbių, staliaus dirbinių, nors tokiems reikalams darželių savininkė – Savivaldybė neskiria nė cento. Darželių direktorės už išpuoštas patalpas gyrė savo darbuotojus: auklėtojas, auklytes, auksarankius stalius ir rėmėjus.

Po tris dešimtmečius ir daugiau patalpų remontui lėšų negaunantys darželiai tiesiog meistriškai išnaudoja 2 proc. fizinių asmenų pajamų mokestį, kurį aukoja darželio darbuotojai, vaikų tėvai, rėmėjai. Auklėtojos pasakojo, kad tokių pajamų per metus surenkama 2-3 tūkst. eurų, už juos dažniausiai įsigyjama smulkiems remontams būtinų medžiagų (glaisto, dažų, įrankių), o darbus atlieka Darbo biržoje registruoti ir viešuosius darbus atliekantys žmonės. Apie 20 proc. surinktos sumos skiriama vaikų ekskursijoms organizuoti.

Problema – senos tvoros

DARZELIUOSE AZUOLIUKASVisų darželių vadovės džiaugėsi, kad turi savo sargus, kurie pagal išgales apsaugo darželių teritorijas nuo neprašytų svečių: paauglių ar stiklelio mėgėjų, norinčių pasinaudoti pavėsinėmis. Tačiau visų darželių bendra problema (išskyrus „Žvaigždutės“) – tvoros, sumontuotos vos pastačius darželius, dabar  neatitinka būtinų reikalavimų, atrodo neestetiškai, daugelyje vietų – nebepataisomos. Tvorų aukštis turi būti 1,5 metro, anuomet buvo manoma, kad užteks ir 1,2 metro.

„Ąžuoliuko“ direktorė Irutė Lekavičienė guodėsi, kad auklėtojos, išsivedusios vaikus į kiemą, labiau pavargsta nuolat juos skaičiuodamos, nei mokydamos žaisti, nes nuolat baiminasi, kad jie išlįs pro kiaurą tvorą.

Kitas vadovių džiaugsmas tai, kad darželiuose pavyko išsaugoti valgyklas ir jų darbuotojus. Direktorės sakė nenorinčios pagalvoti, kokį maistą būtų buvę priversti valgyti vaikai, jei ir čia, kaip švietimo įstaigose, maitinimo paslauga būtų perduota privatininkams.

Jos prisiminė „vienam tiekėjui“ parengtą mokinių maitinimo paslaugos konkursą, kurį prieš kelerius metus buvo sugalvoję tuometinis meras Virgilijus Pozingis ir administracijos direktorius Šarūnas Laužikas. Tuomet daugelio rajono mokyklų mokinių maitinimas buvo perduotas vienai įmonei, bet jos paslaugos nepatiko nei mokiniams, nei pedagogams. Dabar šios praktikos atsisakyta, daugelyje mokyklų mokinius vėl pradėjo maitinti vietos verslininkai. Jie, o taip pat visi darželiai dabar maisto gamybai daržoves ir sultis perka iš vietos ūkininkų.

Džiaugėsi, kad daugėja darželinukų

Politikai, ypač tie, kurie savivaldybės Taryboje dirba ne vieną kadenciją, džiaugėsi, jog visi vaikų darželiai – pilni, laisvų vietų DARZELIUOSE PUSELE 9beveik nėra. Gerai, kad prieš kelerius metus nebuvo susigundyta pasiūlymu optimizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą Šilutėje ir vieną darželį likviduoti.

Tik „Raudonkepuraitėje“ politikai aptiko sąlyginai laisvų patalpų: esant reikalui, čia būtų galima įsteigti dar dvi darželinukų grupes, nes, pasak įstaigos direktorės Donės Normantienės, dabar šiomis patalpomis naudojasi savivaldybės Tarybos sprendimu įkeldintos dvi su darželinukų veikla nesusietos organizacijos.

Jau keleri metai vaikų priėmimą į darželius vykdo Savivaldybės Švietimo skyrius. Teigiama, kad taip panaikintos kadaise sklandžiusios prielaidos, jog darželių vedėjos atsirinkdavo „geresnių“ tėvų vaikus, o kitiems atsakydavo, jog nėra vietų.
Darželių vadovės paklaustos, kaip vertina centralizuotą vaikų paskirstymą į darželius, sakė, kad nepeikia naujosios tvarkos, bet mano, jog ir ši tvarka – ne be trūkumų. Bendraudamos tiesiogiai su vaikais ir tėvais, darželių direktorės galėtų tiksliau išsiaiškinti individualius vaiko poreikius ir nustatytų galimybes juos išpildyti.

Žiūri su „baltu pavydu“

„Ąžuoliuko“, „Gintarėlio“ bei „Žibutės“ vadovės sakė „su baltu pavydu“ žiūrinčios į kitus miesto darželius, kurių dalinei renovacijai ir įrangos atnaujinimui buvo skirta nuo 83 iki 103 tūkst. eurų.

Tačiau tai – tik apie trečdalis to, kiek reikėtų, jog minėtos įstaigos galėtų būti visiškai sutvarkytos ir atitiktų šiuolaikinius reikalavimus.

Nerenovuotų darželių vadovės sakė labiausiai norinčios naujos virtuvės, skalbyklos įrangų, apšiltintų sienų, šiuolaikiškų vėdinimo sistemų vaikų grupėse ir virtuvėse.

O tų darželių, kuriuose dalinės renovacijos jau įgyvendintos, kolektyvai džiaugiasi geresnėmis sąlygomis ir tikisi, kad anksčiau ar vėliau renovacijos bus užbaigtos.

Po renovacijos darbų „Žvaigdutės“ direktorei Stasei Viršilienei liko galvos skausmas dėl trijų lopšelio grupių šildymo.

Renovacijos metu buvo apšiltintos sienos ir panaikintas senas, nusidėvėjęs grindinis šildymas. Dabar, pasak direktorės, tose lopšelinukų grupėse yra vėsiau nei buvo, todėl ji sakė prašysianti kuo skubiau atnaujinti grindinį šildymą.

„Pušelės“ vadovė Virginija Čėsnienė aprodė renovacijos metu atliktus darbus, tačiau pasiguodė dar negalinti išpakuoti ir sumontuoti atvežtos virtuvės įrangos. Ji sakė norinti su rangovais išsiaiškinti, ar tikrai tokia įranga atvežta, kaip nurodyta dokumentuose.

Socialinių reikalų komiteto pirmininkė D.Žebelienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad apžiūrėjus ikimokyklinio ugdymo įstaigas bus surengtas susirinkimas su įstaigų vadovėmis, savivaldybės administracijos atstovais ir parengtos savivaldybės Tarybai rekomendacijos, kaip pagerinti minėtų įstaigų darbą, kokiems darbams būtiniausiai reikėtų numatyti Savivaldybės biudžeto lėšų ir kokiems darbams ieškoti lėšų valstybės biudžete.