Miesto gatvių priežiūroje atverta „Pandoros skrynia“, bet nei R. Steponkus, nei jo pavaduotojas M. Stonys problemų nemato

Prieš kovo mėnesį įvykusį paskutinįjį šios rajono tarybos šaukimo kadencijos posėdį buvo surengtas neeilinis Kontrolės komiteto posėdis.

Pastarajame, politikų pageidavimu, aptarti dar metų pradžioje iškilę klausimai apie UAB „Raguvilė“, kaip paslaugos teikėjo, ir Šilutės seniūnijos, kaip užsakovo, atliekami Šilutės miesto erdvių priežiūros darbai. Šią ne itin aiškią ir skaidrią situaciją narplioti ėmęsi politikai atvėrė galimai senas sistemos piktžaizdes ir parodė, jog sprendimuose, kurie svarbūs kiekvienam gyventojui, yra palikta begalė neaiškumų. Tad neeiliniame Kontrolės komiteto posėdyje jau šįkart dalyvavo ne tik audito atstovė, bet ir patys „audringos istorijos“ herojai – Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus bei jo pavaduotojas Marius Stonys. Deja, kad ir kaip buvo tikėtasi, UAB „Raguvilė“ direktorius Virginijus Brazauskas šiame posėdyje nedalyvavo.

„Atliktų“ darbų gausa pribloškia

Priminsime, kad vos tik nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio viešąsias miesto erdves pradėjusiai prižiūrėti Kretingos įmonei „Raguvilė“, Šilutės seniūnijos sąskaitos ėmė pūstis ties kiekviena eilute. „Raguvilė“ sugebėjo vien per praėjusių metų rugsėjį, spalį ir lapkritį, už viešųjų erdvių „tvarkymo“ darbus susišluoti daugiau negu 112 000 Eur. Vien gatvių važiuojamosios dalies šlavimas Šilutės seniūnijai kainavo net 8 kartus daugiau, lyginant su ankstesniuoju gatvių prižiūrėtoju „Šilutės komunalininku“. Kitaip sakant, jei sutartyje buvo planuota per visus metus nušluoti per 11 tūkst. kv. m važiuojamosios dalies (tai yra 1-2 kartai per metus), tai „Raguvilė“, per rugsėjį – lapkritį tai padarė 8 kartus daugiau, tai yra mechanizuotai nušlavė 93 tūkst. bendro gatvių ploto. Tai reiškia, kad per tris mėnesius įmonė viršijo visą metų planą, ir tai rodo iš seniūnijos išsireikalautos keliskart išaugusios sąskaitos už paslaugas. Vertinant tokį intensyvų naujojo viešųjų miesto erdvių prižiūrėtojo darbą, Šilutės bendras gatvių plotas turėjo būti šluojamas dažniau negu kas antrą darbo dieną.

Tačiau visi mes puikiai pamename, kad rudenį ir žiemą šaligatviuose spardėme lapus ir mynėme pusnis.

Ir tai – ne vieninteliai rodikliai, kurie atkreipė politikų dėmesį. Aktuose, lyginant su gautais talonais iš Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC), šokiravo ir šiukšlių išvežimo kainos sudvigubinimas. Miestui per tris rugsėjo-lapkričio mėnesius tai kainavo per 9 288 Eur, kai anksčiau ši suma buvo perpus mažesnė.

Per praėjusį rugsėjį aktuose buvo įrašyta ir 36 gėlių vazonų priežiūra, nors jų mieste iš viso turime tik… 13. Ir visa tai – tik dalis atrastų audito grupės patikrinimo metu „neatitikimų“.

Surašė ir nerealius plotus

Neeiliniame posėdyje pirmasis žodis ir buvo suteiktas centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjai Aurelijai Tamošauskienei. Pastaroji pristatė medžiagą, ką atlikto patikrinimo metu pavyko pastebėti ir kas šiai dienai tik dar labiau išryškino sistemos spragas. Taigi, centralizuoto audito skyriaus ataskaitoje teigiama, kad buvo imtasi veiksmų ir įvertinta vidaus kontrolės procedūros, vykdant paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties su užsakovu – Šilutės seniūnija – ir paslaugos teikėju – UAB „Raguvilė“ – priežiūra.

Anot auditorės, sutartis tarp Šilutės seniūnijos ir „Raguvilės“ pasirašyta praėjusių metų rugpjūčio mėnesio 11 d. ir galioja net 36 mėnesius. Bendra sutarties suma  – 3 mln. 198 tūkstančiai eurų. Auditoriai atkreipė dėmesį į tai, kad sutartyje yra nurodyta taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Tai reiškia, kad yra nustatytas nekintantis pastovus objektas (paslaugų įkainis), o sutartyje nurodyti kiekiai – preliminarūs, tai yra jie galėjo tiek didėti, tiek mažėti. Trumpai tariant, tokia sutartis leidžia tiek užsakovui, tiek teikėjui „vaikščioti tarp eilučių“.

Anot ataskaitą pristačiusios audito atstovės, čia pirmiausia ir buvo pastebėtas trūkumas, nes nebuvo nustatyti maksimalūs paslaugų kiekiai. Galimai tai ir galėjo atverti „Pandoros skrynią“ išaugusiems dideliems įkainiams už paslaugas, kurių vykdymą sukontroliuoti nėra jokios apibrėžtos sistemos. Juolab šiandien sugrįžti į praeitį ir patikrinti, kokie šaligatviai ar takai ir kiek kartų jie buvo šluojami, nebeįmanoma.

Ataskaitos išvadose dėl šaligatvių ir gatvių šlavimo rasti nurodytų plotų neatitikimai, nenurodyti visų gatvių pavadinimai. Būtent tai ir leido „Raguvilei“ galimai piktnaudžiauti esama situacija ir prašyti užmokesčio už paslaugas.

Bet ar jos iš tikrųjų buvo atliktos? Pavyzdžiui, rugsėjo mėn. akte yra nurodyta, kad „Raguvilė“ valė 279 000 kv. m. plotą 12 dienų, o už šį darbą apskaičiavo 25 tūkst. 900 Eur. Vidaus audito metu buvo perskaičiuoti akte nurodyti plotai ir jų galutinė suma gauta 104 tūkst. kv. m. Anot išvadų, tai yra 174 tūkst. mažesnis plotas, nei nurodyta akte. O kadangi buvo atlikta mažiau paslaugų, tai realiai turėjo būti ir apie 16 tūkst. Eur mažesnė suma už paslaugas… Be to, ir tas visas plotas, nurodytas rugsėjo mėnesio akte, dar yra gerokai didesnis, nei visų seniūnijos sąraše esančių takų, šaligatvių ir automobilių aikštelių visas bendras plotas.

Panaši situacija kaip rugsėjo mėnesį, tik jau su mažesniais plotais, nurodyta buvo ir spalio bei lapkričio mėnesių aktuose. Rezultate, pagal auditorių išvadas, spalio mėnesį buvo per daug nurodyta 7 000, o lapkričio 5 900 kv. m. Už takų ir šaligatvių valymą seniūnija sumokėjo 29 000 Eur daugiau nei buvo apskaičiuota pagal paslaugą.

Gatvių šlavimo aktuose taip pat nustatyta, kad seniūnija sumokėjo „Raguvilei“ 41 tūkst. Eur per daug.

Audito išvadose taip pat teigiama, kad pagal atliktų darbų aktuose nurodytus darbų išlaidų aprašymus (gatvių pavadinimus) teikėjo rugsėjo – lapkričio mėn. atliktų darbų aktuose nurodyta gatvių šlavimo paslaugų bendra suma buvo 68 929,84 Eur didesnė nei sutartyje numatyta suma visiems 12-ai mėnesių.

„Vežė“ šiukšles, bet nenuvežė

Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad paslaugos teikėjai Šilutės senosiose ir naujosiose kapinėse pateikė 30 atliekų surinkimo konteinerių mažiau. Seniūnija neužtikrino, kad būtų pateikta tiek konteinerių, kiek buvo numatyta sutartyje. Taigi, nesilaikant sutarties, kapinėse atliekos nebuvo rūšiuojamos į biologiškai nesuyrančias ir biologiškai skaidžias. Bet atliktų darbų aktuose neteisingai nurodyta, kad iš civilinių kapinių atskirai „Raguvilė“ išvežė biologiškai skaidžias atliekas, nors to nevykdė. Už kapinių priežiūrą rugsėjo – gruodžio mėn. kretingiškiai apskaičiavo 5 016,52 Eur daugiau, nei sutartyje numatyta suma minėtam 4 mėnesių laikotarpiui.

Anot auditorių, iškyla rizika, kad aktuose nurodytas į KRATC aikštelę nuvežtas biologiškai skaidžių atliekų kiekis taip pat buvo neteisėtai padidintas, nes kontroliniuose talonuose nurodyti atliekų kiekiai viršijo šioje aikštelėje vienu kartu galimą pasverti kiekį.

Ir tokių išvadų, kuriose užfiksuoti vien pažeidimai, mes galime pateikti tik menką dalį, nes jų surašyta apie 7 lapai…

Didelio nusižengimo nemato

Kadangi posėdis truko gerokai virš 2 valandų, jo metu neteko išgirsti konkrečių pasiaiškinimų nei iš seniūno R. Steponkaus, nei iš jo pavaduotojo M. Stonio.

Anot R. Steponkaus, jis čia didelių nusižengimų nemato. Miesto priežiūrai buvo laikomasi visų sutartyje numatytų punktų ir tai remiamasi abipusiu pasitikėjimu. Sutartyje visa tai buvo vykdoma bei atliekama lygiai taip pat, kaip tai vyksta jau ne vieną dešimtmetį. Jis patvirtino, jog reikėtų koreguoti sutartį abiejų šalių (Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Raguvilė“) pritarimu, sukonkretinant ir įtraukiant visų gatvių pavadinimus, ne tik pagrindinių. Mat iki šiol, bendru sutarimu, mažųjų gatvelių pavadinimai nebuvo nurodyti, nors tuos plotus taip pat prižiūrėjo paslaugos teikėjas. Skirtumas tik toks, kad anksčiau niekam neužkliuvo tos nenurodytos gatvės… Tačiau jau netrukus, kaip pažadėjo seniūnas, jis kreipsis į Savivaldybės administraciją, kad ši leistų įsteigti seniūnijoje vieną etatą, kur dirbs žmogus, padedantis vykdyti atliekamų darbų kontrolę.

Savo poziciją išsakė ir seniūno pavaduotojas M. Stonys. Jis patikino politikus, kad kasdien vykdo kontrolę ir pats asmeniškai važinėja po Šilutės gatves ir prižiūri, kur, kurioje vietoje ar plote reikia ką patvarkyti. Būna taip, kad vienoje vietoje tenka gerokai daugiau kartų darbuotojams padirbėti, kitoje – rečiau. Tačiau visi plotai yra prižiūrimi.

Posėdyje savo trumpą poziciją išsakė ir Savivaldybės administracijoje dirbantis teisininkas Arvydas Bielskis. Anot jo, šiuo metu yra vertinama vidaus audito surinkta medžiaga ir atliekamas tyrimas dviem asmenims dėl galimų tarnybinių nusižengimų. Jei bus rasta tai įrodančių požymių, gresia ir asmenų atleidimas iš darbo.

Pateikė ilgą eilę rekomendacijų

Apibendrinant auditorių pateiktus pastebėjimus, vienos iš svarbiausių rekomendacijų, kurių iš viso yra visa ilga eilė, tarp svarbiausių siūloma inicijuoti, kad UAB „Raguvilė“ grąžintų nepagrįstai apskaičiuotas sumas už neatliktas paslaugas. Taip pat siūloma peržiūrėti sutartį ir išbraukti komunalinio ūkio aptarnavimo paslaugą, kurią gali atlikti seniūnijos turimi darbo ištekliai (pagal viešųjų darbų sutartis dirbantys asmenys). Išvadose manoma, kad galimai šie darbai dubliavosi ir „Raguvilės“ ataskaitose. Taip pat rekomendacijose nurodoma, kad būtina griežtinti darbų kontrolės vykdymą, sukonkretinti paslaugų mato vienetus ir kiekius bei spręsti klausimą dėl navigacinės sistemos diegimo seniūnijos naudojamuose traktoriuose.