Mingės medžių iškirtimo byla: atsakovai išteisinti

Minges kaimas pylimai be medziuNuo 2010 metų Šilutės rajono apylinkės teisme nagrinėta baudžiamoji byla dėl tarnybos pareigų neatlikimo, saugomos teritorijos suniokojimo Minijos kaime, kurioje kaltinimai pareikšti „Šilutės polderių“ bendrovei, artėja prie finišo. Baudžiamąją bylą dėl didelio atgarsio visuomenėje sulaukusio įvykio išnagrinėjusi Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė vasario 23 dieną nusprendė, kad Kintų seniūnas Antanas Kližentis, davęs leidimą kirsti medžius Minijos kaime, tuos medžius iškirtusi UAB „Šilutės polderiai“ ir Darius Valeika, tuometinis šios bendrovės darbų vadovas, išteisinti, nes jie nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Iki vakar teisėjos sprendimas (per 20 dienų nuo jo paskelbimo) dar galėjo būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

Leidimą pjauti medžius turėjo

Daugiau nei prieš penkerius metus UAB „Šilutės polderiai“ pradėjo įgyvendinti ES fondų finansuojamą Minijos kaimo krantinių sutvarkymo projektą. Kad galėtų rekonstruoti krantines, bendrovei teko nuo pylimų, esančių palei upės vagą, pašalinti savaime užaugusius medžius ir krūmus. Iš viso buvo išpjauti 148 gluosniai ir alksniai.

UAB „Šilutės polderiai“ darbų vykdytojo pareigas tuomet ėjęs D.Valeika, prieš nurodydamas darbininkams išpjauti medžius, turėjo Kintų seniūno A.Kliženčio oficialų leidimą šalinti medžius. Seniūnas A.Kližentis tokį leidimą išdavė 2010 metais gegužės 17 dieną Minijos kaime surengęs Želdynų ir želdinių apsaugos bei priežiūros komisijos posėdį.

Tame posėdyje, be komisijos narių, dalyvavo ir Mingės kaimo atstovai, ir žiniasklaida. Be kita ko, kai kurie komisijos nariai buvo įsitikinę, kad medžiams ir kitokiems želdiniams, kurie yra užaugę ant polderių pylimų, pašalinti net nereikia jokio leidimo, nes jie ant tokių hidrotechninių statinių net negali augti. Medžiai suaugo tik todėl, kad polderius eksploatuojančiai įmonei pritrūko lėšų juos laiku pašalinti.

Kad ir kaip teisūs jautėsi „Šilutės polderiai“, jos darbų vykdytojas D.Valeika ir Kintų seniūnas A.Kližentis, pašalinę ne vietoje užaugusius ir krantinių rekonstrukcijai trukdžiusius medžius, jiems už tokį darbą teko net penkerius metus mindžioti teismo slenkstį kaip kaltinamiesiems.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovai po medžių kirtimo minėtus asmenis ir bendrovę apkaltino suniokojus kultūros paveldo turtą. Pasak jų, Minijos kaimas yra saugomas kultūros vertybės objektas, jo apsaugą reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Remiantis juo, viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje draudžiama naikinti ir žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas vertingąsias savybes. Šiuo atveju lapuočiai medžiai, augantys palei Minijos upę ant pylimo, yra nurodyti kaip nekilnojamojo kultūros objekto vertingoji savybė, jų iškirsti be Kultūros paveldo departamento leidimo nebuvo galima… Kultūros paveldo specialistų nuomone, pašalinus medžius buvo pažeistos Minijos kaimo vertingosios savybės, tuo pačiu pažeistas Minijos kaimo autentiškumas, todėl padaryta didelė žala.

Žala skaičiais – 160 tūkst. eurų

Dar nebaigus išnagrinėti minėtą baudžiamąją bylą dėl tarnybos pareigų neatlikimo, saugomos teritorijos suniokojimo Minijos kaime, bendrovei „Šilutės polderiai“ ir Šilutės rajono savivaldybei kaip bendraatsakovams buvo iškelta civilinė byla dėl gamtai padarytos daugiau kaip 560 tūkst. litų (160 tūkst. eurų) žalos atlyginimo už Minijos upės pakrantėse to paties pavadinimo kaime 2010-ųjų vasarą iškirstus medžius.

Šios civilinės bylos iniciatoriai – Aplinkos apsaugos ir Kultūros vertybių apsaugos departamentas – apskaičiavo ir viešąjį interesą ginanti prokuratūra jau pasiekė, kad byla dėl žalos atlyginimo jau laukia paskutiniojo verdikto Lietuvos aukščiausiajame teisme.

Visa laimė bendrovei ir Savivaldybės administracijai, kad 2014 metų balandžio mėnesį 160 tūkst eurų civilinio ieškinio byla Aukščiausiajame teisme buvo sustabdyta, kol Šilutėje bus baigta išnagrinėti kita su tuo pačiu medžių kirtimu susijusi – baudžiamoji byla dėl saugomos teritorijos suniokojimo.

Tikisi teismų pabaigos

UAB „Šilutės polderiai“ direktorius Arūnas Jagminas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad vasario pabaigoje Šilutės teisme priimtas išteisinamasis sprendimas davė viltį, jog baigsis teismų maratonas, susijęs su Minijos kaimo krantinių sutvarkymo projektu. Jis džiaugiasi, kad Mingės kaimo gyventojai ir dešimtys liudininkų – Savivaldybės, Žemės ūkio ministerijos melioracijos specialistai ir ekspertai padėjo teisme įrodyti, kad bendrovės ir Savivaldybės atstovų veiksmai buvo teisėti.

Pasak A.Jagmino, šių metų potvynis ir ledonešis Minijos upėje parodė, kad Minijos kaimo krantinės sutvarkytos teisingai – jos atlaikė gamtos iššūkius. Anksčiau mingiškiai tokių potvynių metu po savo kiemus plaukiodavo valtelėmis, ilgai laukdavo, kol pradžius žemė ir keliai. Todėl ne vienas mingiškis ir teisme liudijo, kad sutvarkius krantines jų gyvenvietė pagražėjo, tapo saugesnė.

A.Jagminas tikisi, kad UAB „Šilutės polderiai“ ir Savivaldybės administracija bus išteisintos ir civilinėje byloje dėl žalos, kuri dar laukia sprendimo Aukščiausiajame teisme.