„Minijos nafta“ vėl mina Savivaldybės slenkstį

MINIJOS NAFTAUAB „Minijos nafta“ vėl siekia rajono politikų pritarimo, kad galėtų ieškoti naftos marių pakrantėje, ties Kintais. Šįkart naftininkai remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, kuriuo Šilutės rajono savivaldybės taryba įpareigota artimiausiame posėdyje apsvarstyti UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo programą ir priimti motyvuotą sprendimą.

Posėdžiui besiruošiantys politikai komitetų posėdžiuose dar kartą išklausė ir naftininkų, ir Kintų bendruomenės, ir Savivaldybės gamtosaugininko argumentus ir turės apsispręsti, ar pritarti minėtai poveikio aplinkai programai.

Kalbėdamas apie minėtos programos istoriją, Savivaldybės gamtosaugininkas Remigijus Rimkus politikams priminė, kad prieš trejus metus tuometinė rajono Taryba poveikio aplinkai vertinimo programai nepritarė.

UAB „Minijos nafta“ šį savivaldybės Tarybos sprendimą apskundė teismui ir, perėjusi kelias teismų instancijas, dabar jau turi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, įpareigojantį rajono Tarybą poveikio aplinkai programą svarstyti iš naujo. Jei rajono Taryba nepritartų minėtai programai, turėtų nurodyti rimtus argumentus, kodėl taip nusprendė.

UAB „Minijos nafta“ vyr. finansininkas Virgilijus Petuška prašė rajono politikų leisti Kintuose, prie marių, atlikti naftos paieškas. Jis sakė, kad bendrovė teisėtai nori įsitikinti, ar naftos gavyba apskritai įmanoma planuojamoje vietoje. Politikus prašė įsigilinti į programos esmę ir, jeigu reikia, papildyti ją naujomis sąlygomis, o ne aklai atmesti.

V.Petuška politikus ragino naftos verslovės veiklą Kintuose vertinti ir iš ekonominės pusės. Jam nesuprantama, kodėl tiek daug metų stabdoma teisėta naftininkų iniciatyva, kuri rajonui ir valstybei duotų naudos – darbo vietų, mokesčių, paramą bendruomenei.

Tarybos narys Algirdas Balčytis nenorėjo sutikti, kad Kintų bendruomenei ir Savivaldybei iš naftos verslovės būtų daug naudos, nes visi šio verslo mokesčiai pildytų tik valstybės iždą. A.Balčyčio nuomone, tai nėra teisinga.

Tokiai nuomonei pritarė ir Tarybos narys Steponas Kazlauskas, kalbėdamas, kad naftininkams reikia specialiai paruoštų specialistų, todėl kintiškių ten nebus įdarbinta. Be to, jis sakė, kad jeigu bent dalis mokesčių už išgaunamus išteklius atitektų Savivaldybės biudžetui, tuomet politikų sprendimai būtų kitokie.MINIJOS NAFTA 1

Tarybos narys Alfonsas Vanagas klausė, kodėl naftininkai taip veržiasi kurti verslovę Kintuose, nors akivaizdžiai mato, kad bendruomenė to nenori, nes planuoja visai kitokią savo krašto ekonominę viziją.

V.Petuška atsakė, kad „Minijos naftos“ vadovai yra savo veiklos profesionalai ir siekdami tikslo neketina sustoti pusiaukelėje. Jų norai išgauti naftą ten, kur ji gali būti, yra visiškai teisėti – pati valstybė paskyrė licencinius plotus.

Jis kalbėjo, kad naftininkų verslas finansiškai yra labai rizikingas. Bendrovė, planuodama ieškoti naftos Pamaryje, jau patyrė nemažai išlaidų ir dar planuoja dideles investicijas.

Pavyzdžiui, vien tik pirmojo Kintuose planuojamo gręžinio įrengimo kaštai gali siekti apie 6 mln. litų ir nėra garantijos, kad ten bus galima naftą išgauti. O jeigu naftininkai ieškomąjį gręžinį gręžtų toje vietoje, kur siūlo bendruomenės atstovai, pasak V.Petuškos, darbų kaštai siektų 15 mln. litų.

Kintų seniūnas Antanas Kližentis su bendruomenės atstovais Andriumi Varnu ir Romualdu Barkausku politikams tvirtino, kad „Minijos naftos“ siekiai nėra jau tokie teisėti, kaip jie kalba. Jie minėjo, kad naftos ieškoti bendrovė nori už  licencinių plotų ribų.

Be to, pasak A.Kliženčio, naftininkai neatsižvelgia į bendruomenės reikalavimą ieškomąjį gręžinį daryti ne rekreacinėje zonoje (prie pat marių paplūdimio), o miestelio gyventojams priimtinesnėje vietoje – už buvusio ūkio gamybinių pastatų.

Komiteto politikai sutarė, kad vienaip ar kitaip Kintų naftos verslovės problemą reikės spręsti, nes derybų procesas jau gerokai užsitęsė – 8 metai.

Todėl patarė „Minijos naftos“ ir Kintų bendruomenės atstovams vėl sėsti prie derybų stalo ir susitarti. Tik susitarus teikti rajono Tarybai norimą aplinkos poveikio vertinimo programą.

Derybų data jau parinkta – naftininkai ir Kintų bendruomenė kartu su meru V.Pozingiu susitiks balandžio 12 dieną, dar tikslinama susitikimo vieta.

Silutes naujienu_LOGO