Mirtinų nelaimių darbe šiemet mažiau

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) per 2023 m. I pusmetį gauti 7 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ir 53 pranešimai apie įvykius, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. Šiemet eismo įvykių metu žuvo 4 ir buvo sunkiai pakenkta 5 darbuotojų sveikatai.

Atitinkamai per 2022 m. I pusmetį (neįskaitant eismo įvykių) buvo gauti 10 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 68 pranešimai apie įvykius, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. Tai yra mirtinų nelaimių darbe skaičius 2023 m. I pusmetį, lyginant su 2022 m., sumažėjo 30 proc. (3 atvejais), o sunkių – sumažėjo 22 proc. (15 atvejų). 2022 m. per I pusmetį eismo įvykių metu žuvo 5 darbuotojai ir 7 darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikatai.

Mirtinų nelaimių darbe dažnumo koeficiento (skaičiaus, tenkančio 100 tūkst. darbuotojų) įvertis per 2023 m. I pusmetį buvo 0,8, o sunkių – 4,3. Šio rodiklio įverčiai 2022 m. I pusmetį buvo atitinkamai 1,1 ir 5,6.

Pagal šiemet gautus pranešimus baigti tirti 5 mirtini ir 44 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Per 2023 m. I pusmetį mirtinų ir sunkių nelaimių darbe skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis (EVR, neskaičiuojant eismo įvykių) pasiskirstė taip: statybos (3 mirtini ir 8 sunkūs), žemės ūkio (2 mirtini ir 3 sunkūs). Apdirbamosios gamybos (1 mirtinas ir 12 sunkių), miškininkystės (1 mirtinas ir 3 sunkūs), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto (6 sunkūs), transporto, saugojimo (4 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (6 sunkūs), vandens tiekimo, nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo (2 sunkūs), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (2 sunkūs), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (2 sunkūs), viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo (2 sunkūs), meninės ir pramoginės veiklos (1 sunkus).

Lyginant su 2022 m. I pusmečiu, mirtinų nelaimių sumažėjo miškininkystės (nuo 3 iki 1 atvejo), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, transporto ir saugojimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (2022 m. šiose EVR įvyko po 1 mirtiną nelaimingas atsitikimas darbe, o 2023 – neregistruota).

Mirtinų nelaimių skaičius daugėjo statybos (nuo 2 iki 3 atvejų) bei apdirbamosios gamybos (1 atveju) EVR įmonėse. Sunkių nelaimių sumažėjo daugelyje EVR sektorių, ypač tuose, kur dažniausiai įvyksta nelaimingi atsitikimai: statybos EVR sumažėjo 5 atvejais (nuo 13 iki 8), transporto ir saugojimo veiklos sektoriuje 7 (nuo 11 iki 4), apdirbamoje gamyboje 3 (nuo 15 iki 12), miškininkystėje 2 (nuo 5 iki 3), prekyboje 3 (nuo 9 iki 6), švietimo 3 (nuo 4 iki 1). Tačiau padidėjo žemės ūkio (3 atvejais), administracinės ir aptarnavimo veiklos (3), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (2), viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo (2), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (2) sektoriuose.

Be eismo įvykių, kurių metu šiemet 4 darbuotojai žuvo ir 5 sunkiai sužaloti (2022 m. I pusmetį žuvo 5 ir 7 sužaloti), pavojingiausi buvo statybos (juose 3 mirtini ir 9 sunkūs), sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (1 mirtinas ir 11 sunkių), elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo, remonto ir susiję darbai (1 mirtinas ir 3 sunkūs), miško kirtimo, vandens gavybos, tiekimo, valymo (po 1 mirtiną) darbai.

Veiksniai, sąlygojantys nelaimingus atsitikimus darbe, išlieka tie patys – 3 mirtini ir 16 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio, 3 darbuotojai žuvo ir 7 buvo sunkiai traumuoti kritusių/virtusių/judančių objektų, 13 sunkiai susižalojo nugriuvę, 3 buvo sužaloti darbo įrenginių. Dalis nelaimių nebaigta tirti.

Daugiausia nelaimių šiemet sąlygojo darbuotojų nesaugūs veiksmai – dėl to įvyko 3 mirtini ir 13 sunkių nelaimingų atsitikimų. Nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė, netinkamas profesinės rizikos vertinimas, darbo įrenginių neatitikimas reikalavimams buvo 3 mirtinų ir 11 sunkių nelaimių priežastis.

Minimu laikotarpiu sunkiai nukentėjo 2 neblaivūs darbuotojai, sunkių ar mirtinų nelaimių nepilnamečiams neįvyko.

Pagal ELTA inf.