Miškininkai minėjo savo profesinę šventę

miskininkaiSavivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Balčytis merės Daivos Žebelienės vardu pasveikino Švėkšnos dvaro Genovaitės viloje gausiai susirinkusius miškų darbuotojus, švenčiančius Miškininkų dieną. Atvykęs prašmatnia dvaro karieta, susirinkusiuosius pasveikino Šilutės urėdas Steponas Bairašauskas, pavaduotojai Gražina Barauskienė, Algis Tamašauskas. 

Miškininkai smagiai leido laiką gražioje dvaro aplinkoje, nepaisant lietaus, vyko sportinės varžybos, šaudymai į judantį taikinį, ant laužo keptos mėsos ragavimas ir kt.

Merė, sveikindama profesinės šventės proga, dėkojo už nuolatinę pagalbą bei paramą, glaudų bendradarbiavimą kartu siekiant Šilutės krašto žmonių aplinkos gerovės. Padėka buvo išsakyta už nuoširdų rūpestį žaliuoju mūsų gimtinės apdaru, už mūsų krašto miškų, želdynų, parkų priežiūrą, puoselėjimą, atnaujinimą didinant Šilutės krašto patrauklumą ir paliekant mūsų vaikams tvirčiausią palikimą – žaliąją gamtą.

Kuo geriausios kloties žmonėms, tyliai dirbantiems prasmingą taurų darbą!