Mokėk mušeikoms, kad tavęs neskriaustų

1221301783fbtu41407Pernai apie kalėdinio advento gerumą Vainuto miestelyje du jaunuoliai visai buvo pamiršę: išgėrę alkoholio, norėjo dar girtuokliauti, bet pritrūko pinigų.

Tuomet jie vidurnaktį sugalvojo, kaip būtų galima pasipelnyti iš kitų, ir rado to pelno „šaltinį“ – sumušė sutiktus vaikinus ir pareikalavo jų kitą dieną atnešti pinigus už tai, kad jų nebeskriaustų ateityje…

Tačiau mokėti už „gerą širdį“ nukentėjusieji nenorėjo, tad pagalbos paprašė policijos pareigūnų.

Neseniai reketuotojai už pasipriešinimą pareigūnams, nelegalų ginklą, kuriuo grasino, muštynes ir bandymą nelegaliai pasipelnyti sulaukė nuosprendžio teisme.

Trenkė vienam, gavo kitas

Pernai gruodžio 21-osios vidurnaktį Vainute kalėdinio gerumo nuotaiką sudrumstė du vaikinai – M.K. ir S.Š. Jie, pritrūkę pinigų alkoholiui, išlindę į naktinio miestelio gatvę, pamatė pusnyje su automobiliu įstrigusius du vaikinus.

Čiupo naktinėtojai po ranka pasitaikiusias lentas ir pareikalavo atrakinti mašiną. Bet anie nepakluso… Pradėjo byrėti lenta išmuštas vairuotojo pusės durelių stiklas, užsimota trenkti vairuotojui, tačiau pastarajam pasilenkus, smūgis į galvą atiteko keleiviui. Galiausiai metė lentas į šonus ir į valias paleido kumščius…

Teisme mušeikos pasakojo, kad dėl girtumo visų įvykių tiksliai nepamena. Prisimena, kad, sumušę automobilyje buvusius vaikinus, sutarė, kad šie kitą dieną atvažiuos į sutartą vietą ir atveš 2600 Lt – tam, kad daugiau jų nebeskriaustų. Norėdami būti tikri, kad vaikinai nepabėgs, mušeikos paėmė vieno jų asmens tapatybės kortelę ir išreikalavo 40 Lt.

„Daryk langą arba nušausiu“

Sulaukę kitos dienos, reketuotojai, vėl girti, nuėjo į sutartą vietą atsiimti savo „uždarbio“. Tik priėjus prie automobilio, M.K. išsitraukė, kaip teisme sakė, kadaise prie tvenkinio rastą revolverį, ir, nusitaikęs į keleivį šaukė: „Daryk langą arba nušausiu“.
Grasintojas nežinojo, kad keleivio vietoje sėdi neuniformuotas policijos pareigūnas…

Greitai privažiavo ir kitas automobilis, iš kurio išlipę policininkai ruošėsi suimti agresyvius vaikinus.

S.Š. puolė bėgti, bet už 200 metrų pareigūnas jį pasivijo. Pargriautas ant žemės vaikinas kelis kartus sudavė pareigūnui. Tačiau ir tos dienos įvykių teisme jis sakė gerai nepamenantis – šį kartą ne tik dėl girtumo, bet prisipažino ir eterio vartojęs.
Suimamas priešinosi ir M.K. Pareigūnui bandant atimti iš jo revolverį, šis spyrė jam į koją, suplėšė nukentėjusiojo džinsus ir alkūne tvojo į kaklą.

Priešinimasis pareigūnams nepadėjo – neseniai mušeikos sulaukė nuosprendžio teisme: M.K. nubaustas laisvės atėmimu 3 metams ir 9 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 3 metams.

S.Š. paskirtas laisvės atėmimas 3 metmas ir 3 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 3 metams.

Taip pat jie turės atlyginti ir turtinę žalą – 4128 Lt.