Mokiniai kūrė pasakų dekoracijas ir inscenizacijas

specialiu poreikiu vaiku kurybaŠiais mokslo metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose dirbantys specialieji pedagogai ir logopedai vykdė projektą „Kuriame kartu“, kurio metu siekė ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius: skatinti skaityti, pasakoti, kurti, inscenizuoti pasakas.

Projekto veikloje dalyvavo patys specialistai, jų ugdytiniai, į kūrybos procesą pavyko įtraukti ir keletą ugdytinių tėvelių.

Mokiniai prisiminė lietuvių liaudies, susipažino su kitų šalių liaudies pasakomis, pagal pasirinktą pasaką kartu gamino vaizdines priemones ir inscenizavo.

Tokia veikla ugdo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasitikėjimą savimi, lavina kūrybinius gebėjimus, skatina aktyvumą ir saviraišką, aktyvina jų protinę veiklą, lavina atmintį, turtina žodyną, smulkiąją motoriką.

Projekto dalyviai savo inscenizacijas pristatė mokyklų bendruomenėms, o vėliau jų sukurtos vaizdinės priemonės paįvairins ugdymosi procesą, papuoš specialiųjų pedagogų ir logopedų kabinetus.

Metodinės veiklos metu specialieji pedagogai ir logopedai pasidalijo įspūdžiais apie projekto eigą, pristatė kolegoms sukurtas vaizdines priemones, kurios šiuo metu eksponuojamos Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje. Kviečiame apsilankyti.