Mokslo pasiekimai – žuvininkystei

2009-08-22-Zvejyba-kaime-40Asociacija „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“ kartu su partneriu – viešąja įstaiga „Kauno kolegija“ parengė ir įgyvendina projektą Nr. 3BAN-7-11-01 „Biologiškai vertingų žuvų produktų gamybos iš antrinių žaliavų technologijos sukūrimas“.

Projekto tikslas – sukurti ir skleisti naują technologiją, leidžiančią sumažinti menkaverčių žuvų ir žuvies apdirbimo proceso atliekų utilizavimo apimtis, išgaunant biologiškai vertingus žuvies produktus – aliejų su polinesočiosiomis rūgštimis ir kitas biologiškai vertingas medžiagas.

Projektas skirtas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejyba, žuvies apdorojimu ir žuvies produktų gamyba bei prekyba, taip pat ir įmonėms, vykdančioms mokslinę veiklą.

Maisto pramonės antrinių žaliavų (vertingų atliekų) pakartotino panaudojimo klausimas Lietuvoje iškyla visu aštrumu, nes neįvykdžius įsipareigojimų Europos Bendrijai sumažinti atliekų kiekius, gresia sankcijos.

Biologinių atliekų tvarkymo planavimas susiduria su dideliais sunkumais, ypač organizuojant efektyvius biologinių atliekų projektus surinkimo ir perdirbimo srityje.

Per pastarąjį dešimtmetį padidėjo susidomėjimas žuvų subproduktų ir aukštos biologinės vertės atliekų panaudojimu. Jie turi būti potencialus maisto šaltinis, o ne atlieka. Žuvų subproduktų ir aukštos biologinės vertės antrinių žaliavų surinkimas ir jų tikslinis panaudojimas – pakankamai didelis iššūkis daugeliui žuvis žvejojančių, auginančių ir perdirbančių šalių.

Asociacija „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“, kartu su partneriu Viešoji įstaiga „Kauno kolegija“, nori įsisavinti beatliekinę žuvų perdirbimo technologiją, atlikti jos finansinį – ekonominį pagrindimą ir vėliau diegti šią technologiją Lietuvos žuvininkystės įmonėse. Tai yra inovatyvus ir ypač savalaikis projektas.

Juo siekiama įrodyti, kad beatliekinės žuvų perdirbimo technologijos diegimo Lietuvoje būtinybė paremta ir tuo, kad žuvų atliekas galima perdirbti į biologiškai vertingus, žmogaus mitybai būtinus produktus (polinesočiųjų omega 3 riebalų rūgščių turtingus aliejus ir baltymus). Ši inovacinė technologija išsprendžia šiuo metu nepaklausių, todėl dažnai išmetamų į aplinką žuvų atliekų problemą. Naujais, biologiškai vertingais žuvų produktais ir technologija domisi Lietuvos farmacijos pramonė, kuri mažesnėmis sąnaudomis galėtų gaminti išgrynintas polinesočias riebalų rūgštis, baltymus ir kitus medicininius produktus bei jų sudedamąsias dalis.

Įvykdžius šį projektą, Lietuvos verslo įmonės, susijusios su žuvies žaliavos perdirbimu ir produktų gamyba, gaus papildomų pajamų, realizuodamos antrines žuvų žaliavas tolesniam perdirbimui į biologiškai vertingus žuvų produktus, tuo pačiu mažinant utilizavimo kaštus Lietuvoje. Be to, darbo rinkoje atsiras papildomų, ilgalaikių darbo vietų, susijusių su žuvies antrinių žaliavų perdirbimu ir medicininių preparatų gamyba.