Mokslų olimpe – geriausiųjų abiturientų devintukas

Abiturientai DSC 0823436 – tiek abiturientų šiemet baigė Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklas. Dauguma jų praėjusį savaitgalį atšoko išleistuves, rytoj jos dar vyks Vainuto gimnazijoje. Pernai atestatai buvo įteikti 428 merginoms ir vaikinams.

Šiandien rajono Savivaldybėje bus pagerbti ir geriausiai egzaminus šiemet išlaikę abiturientai, šiemet išrinktas jų devintukas.

Lietuvių kalbos neišlaikė 69, matematikos – 23 abiturientai

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Žemailienė dėlioja paskutiniuosius mokyklas baigusiųjų skaičiukus ir jų laikytų egzaminų rezultatus.

Šilutės pirmąją gimnaziją šiemet baigė daugiausia abiturientų – 129. Vydūno gimnazija išugdė 108, Švėkšnos – 54, Žemaičių Naumiesčio – 32, Vainuto – 29 abiturientus, 84-iems jaunuoliams brandos atestatai įteikti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre.

Daugiau nei pernai abiturientų šiemet ryžosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą: šiemet tokių buvo 296, pernai – 287. Bet neišlaikiusių šiemet net 3,6 karto daugiau – 69 (pernai buvo 19).

Anglų kalbos, biologijos ir matematikos valstybinius egzaminus taip pat rinkosi daugiau nei pernai moksleivių. Pavyko irgi ne visiems: 23 neišlaikė matematikos (pernai – 4), 6 – biologijos (pernai – 8), dar vienam nepavyko anglų kalbos egzaminas (pernai – šešiems).

Fizikos ir informacinių technologijų egzaminus šiemet irgi laikė daugiau nei pernai moksleivių: atitinkamai 57 (pernai – 35) ir 30 (pernai – 20). Šių dalykų neišlaikė po vieną mokinį, kai 2013-aisiais buvo pavykę visiems laikiusiems.

Toks pat skaičius kaip ir pernai – 34 moksleiviai – šiemet sėdo laikyti chemijos egzamino, nepavyko tik vienam iš jų. Pernai buvo išlaikę visi.

Pasak R.Žemailienės, pastaraisiais metais sparčiai krenta vokiečių ir rusų kalbų populiarumas. Štai šiemet vokiečių kalbos egzamino nelaikė nė vienas rajono abiturientas, o pernai tokių dar buvo 3. Rusų kalbos egzaminą pernai laikė 16, šiemet – 13 jaunuolių, išlaikė visi.

Daug moksleivių renkasi istorijos egzaminą: pernai – 199, šiemet – 181. Neišlaikė 15 iš jų, pernai – 4.
Gerai mūsų moksleiviams sekasi laikyti geografijos egzaminą: pernai ir šiemet jį išlaikė visi laikiusieji mokiniai – atitinkamai 24 ir 34.

Parašytos 9 apeliacijos

Pasak R.Žemailienės, Šilutėje, kaip ir visoje Lietuvoje, sklando moksleivių kalbos, kad labai neaiškus buvo anglų kalbos egzamino klausymo testas, ir mokinius, ir mokytojus bei mokyklų vadovus nustebimo ir ypač didelis gimtosios kalbos egzamino neišlaikiusių moksleivių skaičius.

Šilutiškiai yra parašę 8 lietuvių kalbos ir vieną matematikos egzaminų apeliacijas, bet rezultatai vakar dar nebuvo žinomi.
Iš egzaminų pašalintų moksleivių ar kitokių nesklandumų mūsų rajono egzaminų centruose neužfiksuota. 

Išrinktas geriausiųjų devintukas

Jau daug metų renkamas geriausių mūsų rajono abiturientų dešimtukas taip vadinamas jau sąlyginai: mat yra buvę išrinkta ir 12 geriausiųjų, pernai jų buvo net 20, o štai šiemet turime tik 9.

Primindama tokių rinkimų kriterijus, R.Žemailienė akcentuoja, jog į jį pirmiausia patenka tie moksleiviai, kurie už egzaminus yra gavę 100 balų įvertinimą. Šiemet tokių šimtukininkų turime 6, o vienas jų gavo net 2 šimtukus.

Dar atsižvelgiama ir į tai, kiek brandos egzaminų moksleiviai išlaikė 90-99 balų įvertinimu. Taip išlaikytų egzaminų turi būti ne mažiau kaip 2 – 3. Be to, bendras egzaminų balų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 80 balų, o bendras laikytų egzaminų skaičius – 4 ar 5.

Šiemet geriausiųjų sąrašo viršūnėje – Vydūno gimnazistas Paulius Mikužis, 100 balų gavęs už matematikos ir chemijos egzaminus, aukštus įvertinimus gavęs ir iš kitų egzaminų.

Devynetuko gretose – vydūniečiai Ugnė Lunkytė, Eimantas Šaulitis, Emilija Užpurvytė ir Oskaras Venckus, Pirmąją gimnaziją baigę Andrius Skirkevičius, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos abiturientai Mindaugas Dulkys ir Živilė Grublytė bei Robertas Paulauskas iš Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos.

Nuotraukos iš abiturientų pagerbimo Savivaldybėje „Šilutės naujienų“ Facebook albume!