Mokyklos atsisveikino su abiturientais, šventės vyko ir salėse, ir bažnyčiose

Vienas svarbiausių jauno žmogaus žingsnių – įveiktas 12-os metų etapas mokykloje.

Tai – akimirkų virtinė, kuri niekada neišsitrins iš atminties, nes ji davė pradžią visiems ateities tikslams ir svajonėms. Šiandien, žvelgdami į liepos mėnesį nubangavusias rajono abiturientų atestatų įteikimo švenčių akimirkas galime drąsiai sakyti: „Jie tai padarė!“ O dabar jau prasidėjo kita kelionė, į dar neatrastus, bet siekiamus tolius.

Sieks svajonių

Šiemet Šilutės rajone į gyvenimo kelią išlydėti 394 abiturientai.

Vieni pirmųjų brandos atestatus rankose suspaudė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 40 mokinių. Jų išleistuvių šventė įvyko liepos 9-ąją centro aktų salėje. Beje, ši diena buvo tikrai svarbi ne tik patiems šios ugdymo įstaigos abiturientams, bet ir visai centro bendruomenei, nes pernai, siaučiant pandemijai, šioje švietimo įstaigoje tokios šventės nebuvo. Po iškilmingos brandos atestatų įteikimo ceremonijos kalbinti abiturientai sakė, jog pagaliau galės siekti savų tolimesnių tikslų. Brandos atestatas labai svarbus, nes kai kam atveria galimybes studijuoti aukštosiose mokyklose, pagaliau įgyti profesijas ar net dirbti savo svajonių darbą.

Brandos diena

Liepos 23-iąją brandos atestatus gavo ir Šilutės pirmosios gimnazijos 89 abiturientai, LXXVI laida. Šios gimnazijos bendruomenės šventė, pavadinta Brandos diena tradiciškai surengta Šilutės miesto simboliu tapusioje evangelikų liuteronų bažnyčioje. Anot šios ugdymo įstaigos vadovų, gimnazijos aktų salė netalpina Brandos dienos dalyvių, o bažnyčioje laisvai ir patogiai tilpo visi abiturientai, jų tėveliai, mokytojai. Bažnyčios skliautai suteikė renginiui dar daugiau iškilmingumo.

Šventės dieną pagerbi ir gabiausi abiturientai, kurių metinis dalykų vidurkis siekė 9 ir daugiau balų, pasidžiaugta egzaminų rezultatais, apdovanoti olimpiadų, konkursų ir varžybų laureatai, mokiniai, kurie visus metus vykdė savanorišką veiklą. Atsisveikinta su net 13 abiturientų, kurie kelis metus šoko gimnazijos šokių kolektyve „Atlaja“.

Anot gimnazijos direktorės Laimos Spirgienės, atmintyje liks tik geri prisiminimai apie abiturientus, kai jie troško ieškoti prasmės ir suprasti gyvenimo paslaptis.

Verti pasididžiavimo

Liepos 29-ąją net keliose švietimo įstaigose buvo surengtos brandos atestatų įteikimo šventės.
Tądien 81 abiturientą – XXVI laidą išlydėjo Vydūno gimnazijos bendruomenė. Šventės aktų salėje metu pagerbti geriausi abiturientai, kurių metinis dalykų vidurkis siekė 9 ir daugiau balo, taip pat nepamiršti ir aktyviausi mokiniai.

Išskirtinė metų šventė ir atsisveikinimas su mokiniais, išeinančiais į gyvenimą nuaidėjo ir Vainuto gimnazijos vidiniame kiemelyje. Anot gimnazijos direktorės Laimos Barakauskienės, šiemet išlydėta 15 abiturientų, LXII laida, šauni ir gabi mokinių karta. Šventės akimirkas vainutiškiams nuskaidrino buvusios mokinės Sandros Sudeikytės dainos bei padėkos už nuopelnus ne tik moksle, bet ir sportiniuose pasiekimuose.

Tądien abiturientus ir jų artimuosius kvietė į šventę ir Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Iškilmingas renginys surengtas šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Žemaičių Naumiesčio gimnazija šiemet brandos atestatus įteikė 24-iems abiturientams, jubiliejinei LXX laidai. Anot klasės vadovės Žavintos Daukšienės, tai buvo unikalūs mokiniai, nebijantys išlikti savimi. „Jie verti pasididžiavimo,“ – sakė klasės vadovė.

Dėkojo ir paskatino premijomis

Liepos 30-ąją išleistuvių valso garsai nuskambėjo ir Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 14-ai abiturientų – XCI laidai. Jau ne pirmus metus išleistuvių diena surengta Švėkšnos širdyje – šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

Įsimintinas, nepakartojamas bendruomenės akimirkas šiemet dar labiau įprasmino išskirtinės premijos abiturientams už pasiekimus ir nuopelnus. Anot gimnazijos direktorės Dalios Dirgėlienės, buvo pagerbti ir apdovanoti abiturientai Adomo Petro Jaso tėvų garbės lituanistine premija, Visuomeniškumo premija, skirta Elenos ir Antano Šaulių atminimui, kurią įsteigė Dalia Rūta Šaulytė ir Vacys Juozas Šaulys. Taip pat net dvi premijas įsteigė ir buvusi mokinė, mokytoja Irena Olekienė. Šių premijų intencija – kad mokiniai gebėtų ir norėtų įvertinti mokytojų pasirinktos profesijos svarbą ir atsidavimą jiems, mokėtų padėkoti. Pastarosios premijos skirtos įprasminti mokytojų Julijos Vilkienės ir Petro Čeliausko atsidavimą pedagoginiam darbui.