Mokyklos gali teikti paraiškas dalyvauti nemokamose edukacinėse programose

13541 ccbca14b80889ca73a4764a88d2f5f25Pamokos kitaip netradicinėje aplinkoje: teatre, muziejuje, parke. Švietimo ir mokslo ministerija kviečia mokyklas iki spalio 3 d. teikti paraiškas  dalyvauti  įvairiose nemokamose edukacinėse programose.

Pasak švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės, mokyklos galės pakviesti savo mokinius į kitokias, netradicines  pamokas, kurios bus rengiamos muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Jose mokiniai kitokiais būdais negu per įprastas pamokas susipažins su regiono ar visos  Lietuvos kultūra, istorija, meno, gamtos pasauliu, su kūrybinių industrijų galimybėmis: dizainu, technologijomis, amatais.

„Tai įdomi, naudinga patirtis, papildanti įprastą ugdymo procesą mokykloje“, – sako ministrė A. Pitrėnienė.

Mokykloms bus siūloma 60 vienos valandos trukmės edukacinių programų, kurios suskirstytos į tris tematines kategorijas:  20 kultūrinės-meninės krypties,  20 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,  20 gamtinės ir ekologinės krypties.

Į edukacines programas planuojama įtraukti 200 šalies mokyklų, kiekvienai sudarant galimybes pasirinkti 6 skirtingas programas (po dvi kiekvienos krypties). Vienu metu galės dalyvauti 20–25 mokiniai.

Atrenkant mokyklas bus vertinama  jų motyvacija, užmegztos kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystės, dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių metodų, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas pamokose. Taip pat bus vertinama neformaliojo vaikų švietimo veikla ir sklaida mokykloje, mokyklos bendruomenės aktyvumas ir kiti svarbūs aspektai.

Programų veiklas, mokinių atvežimą iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimą iki mokyklos finansuos Švietimo ir mokslo ministerija.

Paraiškas iki spalio 3 d. 17 val.  reikia siųsti el. paštu vilija.penkauskaite@lmnsc.lt