Mokyklose – netikėti švietimo ministro vizitai

MINISTRAS 1Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis ir ministerijos kancleris Dainius Numgaudis per keturias valandas aplankė keturias mokyklas Šilutės rajone – Žemaičių Naumiestyje, Rusnėje, Pagryniuose ir Šilutėje. Apie ministro atvykimą mokyklų vadovai sužinojo tik valandą prieš vizitą. Svečiai iš ministerijos norėjo savo akimis įsitikinti, ar toms mokykloms būtinos valstybės investicijos.

Svečius po švietimo įstaigas lydėjo rajono mero pavaduotojas Virgilijus Pozingis bei Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė.

Domėjosi sporto salėmis bei technologijų kabinetais

Svečiai, atvykę į mokyklas, nelaukė oficialių pristatymų – be skrupulų koridoriuose varstė duris, ieškodami praktinio mokymo, technologijų kabinetų. Ministras D.Pavalkis, greičiau už mokyklų vadovus ar ūkvedžius atidarinėdamas klasių duris, domėjosi, kodėl daugelis iš jų užrakintos. Visose mokyklose apžiūrėjo sporto sales.

Daugiausia neišnaudotos erdvės – laisvų klasių ir ūkinių patalpų – rasta Rusnės specialiojoje mokykloje. Čia trijuose didžiuliuose pastatuose, kurių bendras šildomas plotas – daugiau nei 5 tūkst. kv. m, mokosi ir gyvena tik 70 vaikų. Akivaizdu, kad specialiųjų poreikių vaikams trūks plyš būtina sporto salė. Ji galėtų būti įrengta vietoje senosios, jau nebenaudojamos valgyklos.

Mokyklos vadovas Romualdas Blechertas ministrui pasakojo, kad nemažą dalį lėšų, reikalingų patalpų pertvarkai, mokykla gautų iš dosnaus rėmėjo – tarptautinės „LIONS“ klubų asociacijos Klaipėdos padalinio, tačiau būtina ir Švietimo ir mokslo ministerijos bei Savivaldybės investicija.

Mokyklos kolektyvas neprieštarautų, kad mokyklos patalpose įsikurtų ir Jūrų kadetų mokykla. Taip racionaliau būtų išnaudoti mokyklos valdomi pastatai. Apie ketinimus Rusnėje steigti Kadetų mokyklą kalbama jau daug metų, tačiau jokių konkrečių sprendimų nepriimta.

Ministras D.Pavalkis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Kadetų mokyklos steigimas yra aktualus ir Krašto apsaugos, ir Švietimo ir mokslo ministerijai. Jis tapo dar aktualesnis dėl įvykių Ukrainoje. Dabar jau niekam nekyla abejonių, kad Lietuvai reikia daugiau patriotinio, karinio, dvasingo jaunų žmonių ugdymo.

Tačiau ministras abejoja, ar dvi tokios skirtingos švietimo įstaigos galėtų sėkmingai pasiekti savo ugdymo tikslų po vienu stogu ir viename kieme. Todėl, ministro nuomone, dėl Kadetų mokyklos įkūrimo vietos reikėtų labiau pagalvoti.
MINISTRAS 3
Sudomino knygrišystė

Kalbose apie Kadetų mokyklos perspektyvą Rusnėje minima ir miestelio pagrindinė mokykla, kuriai planuojama patikėti kadetų bendrąjį lavinimą. Ministrą D.Pavalkį su kancleriu D.Numgaudžiu pagrindinėje mokykloje pasitiko direktorė Giliara Peteraitienė ir jos pavaduotoja ugdymui Regina Juškienė. Jaukioje ir tvarkingoje mokykloje svečiai daugiausia užtruko technologijų kabinete, kuriame darbų mokytojas Vladas Freitikas su moksleiviais gamino dovanėles artėjančioms šventėms.

Svečius sudomino moksleivių rankomis meistriškai pagamintos užrašų knygelės. Jų viršeliai – iš sovietinių laikų plakatų kartono, aptraukti dėvėtų drabužių odos skiautėmis. Ministro žodžiais tariant: „Išradingumui ribų nėra“.

Tikėjosi daugiau technikos kabinetų

Žemės ūkio mokyklą Pagryniuose ministras D.Pavalkis apsisprendė aplankyti tik prieš išvažiuodamas iš Rusnės. Vaikščiodamas po kabinetus, ministras pasigedo technikos maketų. Mokyklos vadovai Algimantas Abromaitis ir Arvydas Būdvytis nuramino smalsųjį ministrą, sakydami, jog mokykla turi du skyrius – Pagryniuose moksleiviai mokosi bendrojo lavinimo ir bendratechninių mokslų, o Žemaičių Naumiesčio skyriuje sukoncentruotas visas techninis ir praktinis mokymas.

Svečiai apžiūrėjo mokyklos sporto salę, kuri, nors prižiūrėta, tačiau nuo mokyklos pastatymo laikų nėra mačiusi rimtesnio remonto.

Vykti į Žemaičių Naumiestyje esantį skyrių ministras šį kartą nepageidavo, tačiau aplankė Naumiestyje statomą Žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės mokymo centrą.

D.Pavalkis įsitikino, kad Žuvininkystės mokymo centrui užbaigti dar trūksta lėšų. Centrą jis pavadino unikaliu, nes tokio antro nėra ne tik Lietuvoje, bet, ko gero, nei Latvijoje ir Estijoje. Ministro nuomone, reikia pasistengti, kad jis sėkmingai būtų užbaigtas ir pradėtų veikti.

Gerinti sąlygas reikia ir Švėkšnoje

Unikali ir Švėkšnos specialioji mokykla, nes joje mokosi elgesio sutrikimų turintys vaikai. Dalis mokyklos pastatų jau pradėti renovuoti, ir norėtųsi, kad renovacija būtų atlikta visame įstaigos komplekse. Pasak ministro, mokykla reikalinga visai Lietuvai. Moksleiviams ir su jais dirbančiam pasiaukojančiam kolektyvui turi būti sudarytos ne blogesnės sąlygos kaip ir visiems kitiems moksleiviams.

D.Pavalkis „Šilutės naujienoms“ sakė, jog tokie vizitai į  mokyklas leidžia pamatyti tikrą situaciją. Tuomet lengva apsispręsti, kam būtiniausiai reikalingos investicijos.