Mokyklų lyderių komandos diskutavo Vydūno gimnazijoje

Vilkyciu mokyklaSausio 14 d. visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų lyderių komandos rinkosi Šilutės Vydūno gimnazijoje į lyderystės forumą „Drąsiai kitaip 2“, kurį organizavo projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės kūrybinė komanda.

Renginys prasidėjo muzikiniu sveikinimu, kurį atliko Gintarė Muraulaitė, dalyvius sveikino Savivaldybės atstovai ir projekto „Lyderių laikas 3“ atstovė Olivija Saranienė.

Savivaldybės kūrybinės komandos vadovė kartu su narėmis pristatė projektą „Mokomės. Dalinamės. Augame – projekto „Lyderių laikas 3“ kelias Šilutės rajono savivaldybėje“. Pristatymo tikslas – skleisti žinią apie komandos sukurtą Pasidalintosios atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko sėkmei modelį, dalintis patirtimi vykdant praktinių studijų dienas. Skleistos gerosios patirtys ir idėjos gautos stažuočių metu. Komanda kalbėjo apie galimybes tęsti veiklas, burtis ir įgyvendinti inovacijas kiekvienoje mokykloje.

Kintų ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų bei Vydūno gimnazijos mokytojos kalbėjo apie mokytojų bendradarbiavimą Šilutės rajono mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo projekte „Elektra“ ir kvietė kolegas jungtis bendrai veiklai.

Formaliųjų LL3 „Švietimo lyderystės“ magistrantūros studijų absolventės pristatė baigiamuosius darbus „Su mokinių elgesiu susijęs stresas ir organizacinės streso valdymo galimybės mokytojo darbe“, „Mokytojo pašaukimo ir įgalinimo įtaka įsitraukimui į darbą ir orientacijai į mokinį“, „Suaugusiųjų mokymo centro paslaugų krepšelio formavimas atliepiant suinteresuotų šalių lūkesčius“.

Švėkšnos ir Vydūno gimnazijų mokinės kalbėjo apie mokinių lyderystę „Mokinys lyderis. Koks ir kada?“. Kintų pagrindinės mokyklos pavaduotojas supažindino su neformaliųjų studijų nauda „Neformaliosios studijos – profesinio tobulėjimo link“.

Renginyje dalyvavusi Savivaldybės konsultantė Rūta Gudmonaitė moderavo veiklas „Pozityvūs ryšiai komandoje“, „Drąsiai kitaip: praktinis pozityvių ryšių komandoje kūrimas“.

Renginio pabaigoje diskusijų metu komandos rengė pristatymus atsakydami į klausimus: Kokie mes esame? Ko mes norime? Ką darysime? Veiklos tęsis, projektui suvienytos visos rajono mokyklos, kad vaikai būtų laimingesni.