Mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupė pradėjo veiklą

mokyklu piketasTrečiadienį įvyko pirmasis Mokyklų tinklo pertvarkos plano projekto rengimo darbo grupės posėdis. Tokią darbo grupę Šilutės r. savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis sudarė po to, kai Tarybos posėdyje nepavyko prastumti klausimo dėl Traksėdžių, Gardamo bei Pašyšių pagrindinių mokyklų reorganizavimo į pradines mokyklas.
Darbo grupėje – 12 narių

Vadovauti darbo grupei paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis.

Darbo grupės nariais tapo savivaldybės Tarybos frakcijų atstovai Laimutė Uselienė, Daiva Žebelienė, Algis Bekeris, Sandra Tamašauskienė, Jonas Jatautas. Nuo Savivaldybės administracijos į darbo grupę paskirti Birutė Tekorienė (Švietimo skyriaus vedėja), Arvydas Bielskis (Personalo ir teisės skyriaus vedėjas) ir Danutė Kuznecova (Centralizuotos buhalterijos vyr. specialistė). Darbo grupėje dirbs ir trijų mokyklų direktoriai: Pamario pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Bendžius, Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktorius Audrius Astasevičius ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorius Liudvikas Genys.

Mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano projektas turi būti parengtas ir suderintas su visomis Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigomis iki š.m. vasario 29 dienos. Ne visiems darbo grupės nariams šis terminas atrodo logiškas ir realus.

Meras V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad darbo grupė sudaryta tam, kad iš naujo peržiūrėtų savivaldybės mokyklų tinklą ir pateiktų siūlymus, kaip tinklas galėtų būti optimizuojamas pagal esamą ir prognozuojamą moksleivių skaičių. Pasak mero, į darbą įtraukti visų savivaldybės Tarybos frakcijų atstovai tam, kad darbo grupės veikla būtų žinoma visiems Tarybos nariams, esantiems tiek valdančiojoje koalicijoje, tiek opozicijoje.

Pirmieji darbo grupės narių įspūdžiai

Daiva ŽEBELIENĖ, VRK „Už žmonių valdžią“atstovė:

– Jau pirmajame darbo grupės posėdyje supratau, kad Savivaldybės administracijos atstovai neturi jokių kitų siūlymų dėl mokyklų tinklo optimizavimo, tik siekia pateisinti tą patį projektą, kuris jau buvo pateiktas Tarybai. Abejoju, kad darbo grupė sugebės įgyvendinti mero nurodymą – mokyklų tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų bendrojo plano projektą parengti ir suderinti su visomis Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigomis iki vasario 29 dienos – juk liko tik pora darbo dienų. Esu įsitikinusi, kad mokyklų bendruomenės iki nurodytos datos nespės susirinkti ir aptarti darbo grupės pasiūlytą mokyklų pertvarkos projektą.

Pirmajame darbo grupės posėdyje dalyvavusioms savivaldybės Tarybos narėms – man, S.Tamašauskienei ir L.Uselienei – pavyko sutarti, kad Švietimo skyriaus vedėja B.Tekorienė kitame darbo grupės posėdyje, t.y. vasario 29 dieną, pateiktų skaičiavimus dėl galimybės Traksėdžių ir Gardamo mokyklas reorganizuoti į M.Jankaus pagrindinės mokyklos ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijos skyrius.

Sandra TAMAŠAUSKIENĖ, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos atstovė:

Pirmajame darbo grupės posėdyje pasigedau bent vienos alternatyvos „buldozeriniam“ mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano projektui, kuris sukėlė didelį žmonių nepasitenkinimą visame rajone. Šis projektas, kaip ir medicinos įstaigų sujungimo, neišdiskutuotas ir nepaskaičiuotas.

Apie tai, kad būtų taupoma mažinant švietimo administravimo aparatą (vien Savivaldybės švietimo skyriuje – 9 ar 10 etatų), net neketinama svarstyti. B.Tekorienė situaciją nušvietė taip, kad skyriuje esą ir dabar darbuotojai turi per didelius krūvius. Mano įsitikinimu, turime būti solidarūs: jei jau taupome, tai visi.

Vis dėlto darbo grupėje buvau išgirsta, pasiūliau, kad sudarytume galimybę patiems bendruomenių nariams pasirinkti mokyklų likimą, kur dar įmanoma, nenuskriaudžiant kitų rajono švietimo įstaigų. Laiko tam skirta tikrai per mažai, bet sieksiu, kad nebūtų skubama.

Apsvarstyta, bet neapskaičiuota alternatyva dėl Gardamo ir Traksėdžių mokyklų: kad nuo rugsėjo 1-osios mokyklos liktų skyriais su pagrindinio ugdymo mokyklos klasėmis, neformuojant 9 ir 10 klasių. Gardamo mokykloje dar siūloma pagrindinio ugdymo klases sujungti, nes labai mažai mokinių.

Bet, akcentuoju, – sutarta, kad abu projektai su preliminariais finansiniais paskaičiavimais ir galimomis pasekmėmis bus pristatyti bendruomenėms, o sprendimą turės priimti mokyklų tarybos. Esant sudėtingai mokinio krepšelio situacijai visame rajone, svarbu, kad nenukentėtų kitos mokyklos.

Darbo grupėje sieksiu, kad mokyklos, suplanuotos reorganizuoti į pradines, būtų išsaugotos bent kaip kitų joms parinktų mokyklų skyriai.