Mokyklų vadovų atlyginimų didinimas piktina opoziciją

POLITIKU TEKORIENESavivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai padidino rajono mokyklų vadovų atlyginimus, kurie nuo šiol bus nuo 10,71 iki 12,65 proc. didesni.

Sprendimas dėl atlyginimų didinimo buvo teiktas ir rugsėjo mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje. Tačiau tuomet jis buvo išimtas iš dienotvarkės, nes dėl tokio spredimo pyko opozicijos politikai. Jie sakė, kad negražu kelti mokymo įstaigų vadovų atlyginimus, dar nežinant kokius atlyginimus gaus mokyklų pedagogai. Spalio mėnesio Tarybos posėdyje opozicijos politikai nedalyvavo: jie paliko posėdžių salę ir susirinkę kitoje Savivaldybės salėje diskutavo ir piktinosi, jog sprendimas dėl mokyklų vadovų atlyginimų yra neteisingas ir net juos paperkantis prieš savivaldos rinkimus.

 

Atlyginimus didino valdžios politikai

Savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant sprendimo projektą dėl mokyklų vadovų atlyginimo padidinimo, dalyvavo 15 politikų. Posėdyje nuo pat pradžių nebuvo savivaldybės tarybos narių Vaido Pavilonio ir Raimundo Ambrozaičio. Kiti, opozicijai priklausantys politikai, posėdžių salę paliko pasipiktinę, kad posėdžiui vadovauja STT pareigūnų buvę sulaikyti meras Vytautas Laurinaitis ir jo pavaduotojas Algis Bekeris.
Posėdyje pasilikę valdančiosios koalicijos politikai už mokyklų vadovų atlyginimo padidinimą balsavo vienbalsiai – visi 15.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė informavo, kad mokyklų vadovams pareiginė alga bus didinama atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos moksleivių skaičių (iki 200 moksleivių, 201 – 600 ir 601 ir daugiau moksleivių), bei priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo (iki 10 metų, daugiau kaip 10 iki 15 metų ir daugiau nei 15 metų).
Taigi mokyklų vadovams atlyginimas didės nuo 10,71 iki 12,6 proc.

Be to, tuo pačiu sprendimu didinami ir ikimokyklinio bei bendrojo ugdymo mokyklų vadovams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: vieniems 5 procentais, o kai kuriems iš jų net ir 10 proc. Taip didinamas atlyginimas tiems vadovams, kurių veikla turi bent porą veiklos sudėtingumą keliančių salygų.

Ar reikėjo didinti?

Kai Savivaldybės tarybos komitetuose buvo svarstomas klausimas apie mokyklų vadovų atlyginimo didinimą, kai kurie politikai klausė ar dabar yra laikas daryti tokius sprendimus. Buvo politikų, kurie mano, kad dar nėra aišku, kaip pasikeitė mokyklų pedagogų atlyginimai.
Socialinių reikalų komiteto narė Sandra Tamašauskienė mano, kad taip yra paperkami įstaigų vadovai. Mokyklų vadovų atlyginimus, jos nuomone, reikėjo keisti tik po savivaldos rinkimų. Ji mano, kad pedagogai yra nepatenkinti naujomis darbo salygomis – etatiniu darbo užmokesčiu, nes, jos žiniomis, daug kam iš pedagogų atlyginimas net sumažėjo.

Tokias kalbas rėmė ir S.Tamašauskienės komiteto kolega, taip pat pedagogas Algirdas Gečas. Jis sakė, kad jam žinomi pedagogai, kurie yra nepatenkinti etatiniu darbo apmokėjimu. Jo žiniomis, yra daug pedagogų, kurie gauna mažesnius atlygimus, kai kuriems iš jų šiemet nėra sudaryta net viso etato.   

Tokias politikų kalbas paneigė Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė. Ji sakė turinti visų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų atlyginimų sąrašus, todėl tvirtai gali pasakyti, kad didesnė pedagogų dalis gaus didesnius atlyginimus, nei gaudavo lig šiol.
B.Tekorienė čia pat pasižiūrėjo pedagogo A.Gečo duomenis ir pranešė, kad jam atlyginimas padidintas 70 eurų. Jos teigimu, yra pedagogų, kuriems atlyginimas didėjo net 150 ir daugiau eurų.

Visgi, pasak A.Gečo, tikrasis atlyginimų padidėjimas jam ir kitiems pedagogams nėra toks žavus, nes kartu su juo gerokai padaugėjo ir darbo.  
Pasak B.Tekorienės, Šilutės savivaldybės Švietimo skyriui nėra sumažintas šių metų valstybės finansavimas, nors yra sumažėjęs moksleivių skaičius. O rugsėjo mėnesį iš ministerijos buvo skirta 206,0 tūkst. eurų papildomų lėšų užbaigti šiuos metus, ryšium su etatinio pedagogų darbo užmokesčio įvedimu.

Skyriaus vedėjos B.Tekorienės nuomone, mažesnį darbo užmokestį nuo šiol gaus pedagogai, kurie nepageidavo turėti auklėjamosios klasės, papildomų darbų visuomenei – vadovauti būreliams ir t.t. Etatinio apmokėjimo permainos pedagogams patikslina jų darbo krūvį. Miesto ir kaimo gyvenviečių mokyklų direktoriai pedagogų abejones dėl atlyginimų aiškinasi ir tikslina tol, kol bus visiems aišku kaip yra skaičiuojami atlyginimai. Tačiau tiems pedagogams, kurie nori tik savo dalykų valandinio atlyginimo, mažėjant moksleivių skaičiui teks priprasti ir prie sumažėjusio atlyginimo.

B.Tekorienė “Šilutės naujienoms” sakė, kad dėl per didelio ar per mažo atlyginimo jai į skyrių neskambino ir jokių pretenzijų nerašė nė vienas pedagogas.