Mokytis Šilutės žemės ūkio mokykloje – daug privalumų

zum stazuotes P3070049Su kiekviena diena artėja rugsėjis: tuoj skambutis sukvies į mokyklas mokinius ir mokytojus – prasidės dar vieni mokslo metai.   Šilutės žemės ūkio mokykla (ŽŪM), pagražėjusi ir pasikeitusi, šį rugsėjį savo mokinius žada ir nustebinti, ir pradžiuginti.

Mat visą vasarą čia plušėjo būrys interjerą puošiančių specialistų. Atnaujinti vidaus laiptai, suremontuota nemažai klasių ir kabinetų, sukurta jauki, patogi, saugi aplinka, nes kiekvienam aišku, kad gražioje aplinkoje ir dirbti, ir mokytis sekasi geriau, todėl aplinkai ir jaukumui ŽŪM skiriamas itin didelis dėmesys.

zum zuvininkysteNaujovė – žuvininkystės verslo specialybė

Didelis pokytis – jaunimui siūloma nauja, regionui aktuali žuvininkystės verslo darbuotojo mokymo programa. Per 3 metus pagal šią programą besimokantys jaunuoliai įgis 3 pagrindines kvalifikacijas: kvalifikuoto žuvų veisyklos (žuvidės) darbuotojo, akvakultūros darbuotojo – techniko, kvalifikuoto žuvininkystės įmonės (ūkio) darbuotojo.

Taip pat vieną laisvai pasirenkamą kvalifikaciją: mažųjų laivų ir žvejybinių valčių laivavedžio, rekreacinės žuvininkystės paslaugų teikėjo arba žuvų perdirbėjo.

Mokykloje kuriamas žuvininkystės praktinio mokymo centras jau baigia iškilti Žemaičių Naumiesčio skyriuje, pritaikant ten buvusį dirbtuvių pastatą. Darbai vyksta sparčiai, ir jau šiemet žuvininkystės verslo darbuotojo specialybę pasirinkę mokiniai galės mokytis šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose.

Centras stebina užmoju – jis prilygsta moderniausiems šio tipo Europos centrams ir bus vienintelis tokio pobūdžio centras visose Baltijos šalyse, kvalifikaciją čia įgis bei tobulins visi to norintys Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kaliningrado srities gyventojai.

Centre įrengiami žuvų perdirbimo, techninio aptarnavimo korpusai, žuvų auginimo ferma, bus įrengti žuvų auginimo tvenkiniai ir aptvarai po atviru dangumi. Visur naudojama moderniausia įranga, dirbs kvalifikuoti specialistai.

zum kirpejosMokykla – technologinė gimnazija

Šilutės ŽŪ mokykla yra ir technologinė gimnazija. Visi mokiniai, kurie čia mokysis baigę pagrindinę mokyklą, įgis ne tik profesinę kvalifikaciją, bet ir vidurinį išsilavinimą.  Šilutės ŽŪM baigę mokiniai turi privalumų mokydamiesi toliau ir įsilieję į darbo rinką.

Jau sprendžiama dėl papildomų balų skyrimo profesinių mokyklų absolventams, jiems stojant į kolegijas bei universitetus.  Vis labiau darbo rinkoje vertinami specialistai, turintys ne tik aukštojo mokslo diplomą, bet ir įgiję vienokią ar kitokią profesinę kvalifikaciją.

Visiems mokiniams sudaromos sąlygos nemokamai įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimus, o techninių profesijų mokiniams – dar ir B1 bei C (traktorininko) kategorijų pažymėjimus.

Visi gauna stipendijas

Valstybė skatina jaunus žmones mokytis profesinėse mokyklose: kompensuoja keliones į mokyklą ir atgal, sudaro sąlygas pigiai gyventi bendrabutyje, nekalbant jau apie tai, kad mokslas čia nemokamas.

Visiems mokiniams, pirmą kartą įgyjantiems profesinę kvalifikaciją, mokama stipendija, geriausi mokiniai kas mėnesį gauna iki 98,8 Lt.

Nuo šių mokslo metų pradžios ir pirmakursiai gali gauti didesnę stipendiją nei anksčiau, nes jos dydis bus skaičiuojamas pagal pagrindinio išsilavinimo pažymėjime įrašytų įvertinimų vidurkį (anksčiau pirmąjį pusmetį visi pirmakursiai gaudavo fiksuotą 40 Lt dydžio stipendiją).

Specialybės – ir vidurinį, ir pagrindinį išsilavinimą turintiems moksleiviams

Dažnai jaunuoliai, neįvertindami savo gabumų ir šeimos finansinių galimybių, renkasi mokslą gimnazijose, o jas baigę atsiduria keblioje padėtyje: pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose jiems būna sudėtinga.

Šilutės ŽŪM pagalvota ir apie tai: siūlomos net dvi specialybės vidurinį išsilavinimą įgijusiems jaunuoliams. Į jas priimami ne tik gavusieji brandos atestatą, bet ir tie, kuriems nepavyko sėkmingai išlaikyti egzaminų, ir jie gavo tik mokymosi pasiekimų pažymėjimus.

Šiems mokiniams siūloma per 2 metus įgyti kirpėjo arba per 1,5 metų – logisto – ekspeditoriaus specialybę.

Tiems, kas įgijo pagrindinį išsilavinimą, mokykloje siūloma įgyti logisto – ekspeditoriaus, kirpėjo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, miško darbininko arba jau minėtą žuvininkystės verslo darbuotojo specialybę.

Moderni mokymo bazė

Mokykla, rengianti mokinius profesinei karjerai, turi būti ne tik šiuolaikiška, bet ir lanksti bei atvira kaitai.

Mokykla savo prioritetu pastaraisiais metais laiko mokymo bazės atnaujinimą, todėl tikimasi, kad visų minėtų specialybių mokiniai savo praktiniam mokymui jau šiemet turės šiuolaikiškas mokymo priemones, artimas būsimos savo profesinės veiklos aplinkai.

Stengiamasi, kad mokykloje parengti specialistai pateisintų darbdavių lūkesčius. Tuo tikslu taip pat rengiamasi bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir dalininkais: profesinėmis asociacijomis, darbdaviais, mokinių tėvais.

Bus atliekamos absolventų, dirbančių pagal specialybę ir jų darbdavių apklausos, įsiklausoma į pastabas ir tobulinama visa ugdomoji mokyklos veikla.

Šiuo metu kuriamos naujos dirbtuvės automobilių mechaniko ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokiniams, atnaujinama kitų specialybių praktinio mokymo bazė.

Galimybė tobulintis užsienyje

Mokyklos darbuotojai tobulina kvalifikaciją seminarų, stažuočių ES šalyse metu.

Kompetencijas plečia ir mokiniai: kasmet dalyvaujama plataus spektro tarptautiniuose Leonardo da Vinci mobilumo projektuose, vien pernai ES šalyse stažavosi 15 mokyklos mokytojų ir 20 mokinių.

Paskutinę rugpjūčio savaitę į stažuotę Maltoje išvyksta 3 smulkiojo verslo paslaugų teikėjo specialybės merginos. Stažuočių metu įgytos žinios taikomos savoje institucijoje, ir tai padeda priartėti prie Europos valstybių profesinio mokymo lygio.

Aktyvus ir įdomus laisvalaikis

Direktorius Algimantas Abromaitis sako, kad Šilutės ŽŪM mokosi šauniausi rajono mokiniai. Kiekviena diena čia – tikra jaunystės šventė: vaikinai ir merginos siekia žinių, realizuoja save renginių bei švenčių metu. Jaunimas iniciatyvus ir išradingas, todėl mokytojai ir administracija neturi kada snūduriuoti.

Socialinė pedagogė Laura Valauskienė, kuruojanti mokinių savivaldą, džiaugiasi, kad jų nereikia stumti – patys sugalvoja įdomios veiklos, įtraukia į ją kiekvieną bendruomenės narį, visus verčia pasitempti, ieškoti naujų išraiškos formų. Daug dėmesio mokykloje skiriama sveikai gyvensenai, žalingų įpročių prevencijai.

Kūno kultūros mokytojai Algimantas Karinauskas ir Petras Dylertas neapsiriboja pamokomis: organizuoja tarpklasines varžybas, sporto šventes, o visuomenės sveikatos specialistė Zelma Bučinskienė itin atidi sveiko gyvenimo temoms.

Jaunimui labai patrauklios šventės: su entuziazmu jie ruošiasi Mokytojo dienai, karnavalui, Užgavėnėms, Valentino dienai, net Helovynui. Svarbiausia tai, kad jauni žmonės, užuot dykinėję, randa prasmingą užsiėmimą, kuria, realizuoja save. Mokykloje stengiamasi, kad jaunimas visapusiškai ugdytų savo galimybes. 

Profesijos sunkumų turintiems mokiniams

Žemaičių Naumiesčio skyriaus vedėja Vilma Grigonienė sako, kad skyriuje mokinių nemažėja. Kasmet ateina mokytis apie 40 naujų mokinių, besirenkančių virėjo arba apdailininko profesiją, iš viso mokosi apie 100 vaikinų ir merginų.

Į Žemaičių Naumiesčio skyrių stoja tie, kurie turi mokymosi sunkumų, todėl jiems dėstomi tik profesinio rengimo dalykai, per 3 metus jie įgyja pasirinktą profesiją.

Didžioji dalis ugdymo proceso yra praktika, todėl įgyjama pakankamai įgūdžių, kad negabus žmogus galėtų užsiimti profesine veikla ir integruotųsi į šiuolaikinę darbo rinką. Be to, stengiamasi suteikti daug socialinių įgūdžių, padedama spręsti socialines, sveikatos problemas, nes nemažai daliai skyriaus mokinių reikia ypatingos globos: jie yra našlaičiai, netekę tėvų globos arba asocialių šeimų vaikai.

Visą mokymosi laiką, net atostogų metu, Žemaičių Naumiesčio skyriaus mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas, jie gali nemokamai gyventi bendrabutyje.

Žemaičių Naumiesčio skyriuje stengiamasi sudaryti artimas šeimai gyvenimo ir bendravimo sąlygas. Vaikai čia jaučiasi iš tiesų gerai, ir kasmet, įteikiant mokslo baigimo pažymėjimus, išliejama nemažai išsiskyrimo ašarų.

Mokykla kviečia visus jaunus žmones, kurie dar neapsisprendė dėl ateities, prisijungti prie didelės Šilutės ŽŪM šeimos.

Tarp mūsų sienų atrasite jaukius ir saugius namus, atskleisite ir realizuosite save. Kviečiami ir tie, kurie norėtų įgyti antrą specialybę, ir tie, kurie šiuo metu ieško, bet neranda darbo. Gal naujai įgyta profesija suteiks šansą pradėti naują profesinį kelią?..

Šilutės žemės ūkio mokykla laukia moksleivių:

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., tel. pasiteirauti (8 441) 53360;
Žemaičių Naumiesčio skyriaus adresas:
Dariaus ir Girėno g. 31, Žemaičių Naumiestis, tel. pasiteirauti (8 441) 59618.