Mokytojai „prašo“ mažesnių algų

GECASSSSRajono meras V.Pozingis ketvirtadienį supažindino opozicijos partijų atstovus su Savivaldybės administracijos jau baigiamu ruošti 2012 m. rajono biudžeto projektu – lėšų trūks įvairioms sritims.

Rajono biudžeto mažėjimą pirmieji pajus mokytojai: jau praėjusią savaitę kai kuriose mokyklose mokytojams pateikti pasirašyti sutikimai, jog jie neprieštarauja šiemet gauti mažesnius atlyginimus.

Pasak mero, Vyriausybė įpareigojo ministerijas sumažinti savo išlaidas 4 procentais. Šis sprendimas visu sunkumu užgulė visas šalies savivaldybes, be abejonės, ir Šilutės rajono savivaldybę. Rajono finansinę situaciją sunkina ir tas faktas, kad jos biudžeto skolos jau dabar siekia apie 47 mln. litų. Daugiau skolintis 2012 metais savivaldybė galės tik tam, kad pabaigtų jau pradėtus ar suplanuotus ES struktūrinių fondų projektus, kur Savivaldybės dalis yra būtina.

Taigi savivaldybė priversta peržiūrėti rajono švietimo ir ugdymo įstaigų finansavimą, koreguoti mokykloms skirtų moksleivių krepšelio lėšų panaudojimo tvarką, nes šiai sričiai atitenka apie pusė planuojamo rajono biudžeto.

Opozicijos politikai nemano, kad mokytojų atlyginimų mažinimas yra pati reikalingiausia taupymo priemonė,  ir siūlo valdantiesiems kitokius taupymo būdus švietimo srityje.

Opozicijos lyderis A.Gečas su „Šilutės naujienomis“ pasidalijo įspūdžiu apie pirmąjį biudžeto pristatymą.

 Kaip Lietuvos vyriausybės taupymo politika paveiks Šilutės rajono biudžeto išlaikomas įstaigas?

– Ypač sunkus išbandymas 2012 metais laukia Šilutės rajono mokytojų. Išlaidos švietimo įstaigoms sudaro kiek daugiau nei pusę rajono biudžeto, kuris planuojamas apie 111 mln. litų. Kadangi Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) 1,5 proc. sumažino moksleivių krepšelio lėšas, Šilutės rajono švietimo reikmėms 2012 metais trūks 1,7 mln. litų. Net 24 rajono švietimo įstaigos neišgyvens iš turimų krepšelio lėšų.

2011 metais moksleivio krepšelio lėšų rajone trūko 18-ai mokyklų. Galima daryti išvadą, kad dabartinė ŠMM, kuriai vadovauja liberalų sąjūdžio atstovas Gintaras Steponavičius, taupymo politika neišvengiamai prives prie mažesnių kaimo mokyklų uždarymo, jų struktūros pertvarkymo, mokytojų atleidimo, o likusiųjų algos bus gerokai sumažintos. Belieka tik su sarkazmu prisiminti, kad švietimas kažkada buvo pristatomas kaip prioritetinė mūsų valstybės vystymo kryptis…

– Kaip susidariusią problemą siūlo spręsti Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma?

– Kalbėdami apie mokinio krepšelio paskirstymą švietimo įstaigoms, rajono vadovai pasirinko labai radikalų taupymo planą. Jie yra apsisprendę iki minimumo sumažinti pedagogų tarifinio atlygio koeficientus, sumažinti mokyklų išlaidas priemonių įsigijimui, atleisti dalį mokytojų. Taip pat apsispręsta nemokėti mokytojams už būrelių vedimą rugsėjo ir birželio mėnesiais, uždaryti arba pertvarkyti keletą pradinių mokyklų.biudzetas svietimas

Rajono vadovai apsisprendė taupymo programą pradėti jau nuo kovo 1 dienos. Tai reiškia, kad ir mokytojų atostoginiai bus gerokai „liesesni“.

Kai kurių rajono mokyklų mokytojams jau išdalinti labai įdomaus turinio lapeliai, kuriuos jie turi pasirašyti, savanoriškai patvirtindami savo pritarimą, kad jiems būtų sumažintas tarifinis atlygio koeficientas, mažiau mokama už darbą su klase, nemokama už būrelius ir kitą darbą.

Beje, rajono vadovas V.Pozingis politikų susitikime patvirtino, kad pedagogai, nepasirašę tokių susitarimų, vėliau gali atsidurti ir tarp atleistų pagal etatų mažinimą.

– Kaip šį taupymo planą vertina Šilutės rajono savivaldybės opozicija, kurią sudaro Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionių demokratų, Socialdemokratų partijos ir Liberalų ir centro sąjungos atstovai?

– Mes manome, kad valdančiųjų parengtas taupymo planas yra per daug radikalus. Rajono merui ir administracijos vadovams mes siūlome per šiuos sunkmečio metus iki minimumo atsisakyti lėšų priemonėms įsigyti, visiškai atsisakyti lėšų mokytojų kvalifikacijai kelti ir pervesti jas į mokos fondą. Tada būtų galima neliesti arba minimaliai paliesti mokytojų tarifinio atlygio koeficientą.

Tokiai pozicijai pritaria ir šalies Prezidentė. Vasario 7 d. ELTA išplatino Prezidentės patarėjos V.Būdienės informaciją. Ji teigia, kad reikia siekti, „kad taupymas kuo mažiau mažintų pedagogų atlyginimus“. Todėl savivaldybėms ir mokykloms netgi leidžia dalį krepšelio lėšų, skirtų ne pedagogų atlyginimams, esant didelei būtinybei panaudoti darbo užmokesčio fondui. Galbūt vertėtų labiau liberalizuoti mokinio krepšelį, ypač, kad galėtų mažosios mokyklos išsilaikyti.

Tokį taupymo būdą mes siūlėme Šilutės savivaldybės vadovams vasario 8 d. susitikime, bet Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Dainora Butvydienė paaiškino, kad tai prieštarauja mokinio krepšelio panaudojimo metodikai…

Tenka tik apgailestauti, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma, jos išrinkti rajono vadovai nepakankamai vertina susidariusią padėtį, neatsižvelgdami į Prezidentės siūlymus, neįsigilinę į Šilutės rajono tarybos opozicijos pastabas ruošiasi vykdyti pertvarkymus. Tokie veiksmai bus ne tik labai skaudūs Šilutės krašto švietimo įstaigoms ir jų darbuotojams, tačiau juos gali paskatinti ginti savo teises streiku.

Opozicija nori, kad valdantieji ją išgirstų, įsigilintų į siūlymus ir tartųsi, kaip išgyventi sunkmetį nežlugdant Savivaldybės įstaigų aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų – pedagogų, neprovokuojant neramumų rajono švietimo sistemoje.

Silutes naujienu LOGO copy