Mokytojams šventės dieną primintos švietimo aktualijos

100 5022Mokytojo diena – ta šventė, kuomet prisimename šios profesijos atstovus ir skiriame jiems gražiausius žodžius ir padėkas.

Savo profesinę šventę švenčiantys rajono pedagogai ketvirtadienį sukviesti į Šilutės kultūros ir pramogų centrą. Čia vykusios šventinės konferencijos „Švietimo aktualijos. Iššūkiai ir realybė“ metu jie irgi priiminėjo sveikinimus ir linkėjimus, išklausė vadovų ir kolegų pasisakymus, plojo koncertą surengusiems meno kolektyvų nariams.

Mokytojai ilsėjosi ir mokėsi

„Kad niekada nepritrūktų mokinių, kad iš pusiausvyros neišvestų tikrintojai ir kad būtume dideli savo mokinių prasmingais darbais“, – tokiais žodžiais savo kolegas pasveikino šventės vedėja, Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja Vaida Galinskienė.

Rajono merė Daiva Žebelienė pilnutėlei salei prisipažino irgi baigusi pedagogikos mokslus, tad Mokytojo diena, įprasminanti kilnų mokytojo darbą, esanti ir jos šventė. „Jūs padedate jaunajai kartai svarbiausią gyvenimo pamatą – mokslą, tad tegu jūsų sukurti šedevrai garsina gimtąjį kraštą visame pasaulyje“, – linkėjo pedagogams rajono vadovė.

Mokytojams tądien linkėta siekti rezultatų, jais tikėti ir džiaugtis, nepristigti kantrybės, nes šį darbą reikia ne tik žinoti, bet ir mylėti.

Koncertėlį pedagogams surengė iš visų rajono kampelių suvažiavę mokinių ir darželinukų kolektyvai.

Pedagogai ne tik sveikinimo kalbų klausėsi, bet kartu ir profesinių žinių sėmėsi. Pranešimą „Švietimas – atsakas į XXI amžiaus iššūkius“ skaitė Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, apie mokinio ugdymosi poreikius, kaip jungiamąją bendruomenės narių grandį, kalbėjo Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Mockus, apie šiuolaikinio mokytojo veiklos erdves mokyklos kaitos procese – Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė. Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė atkreipė dėmesį į švietimo pokyčius ir perspektyvas mūsų rajone.   O „Šilutės naujienos“ savo ruožtu pakalbino dviejų rajono gimnazijų Darbo taryboms vadovaujančius mokytojus ir klausė jų apie aktualiausias šiandienos problemas.100 5018

Mokyklų tuštėjimo ir mažėjimo metas

Šilutės pirmosios gimnazijos Darbo tarybai vadovaujanti Daiva Strazdauskienė sako, jog jos kolegos profesinę šventę pasitiko ne pačiomis pozityviausiomis nuotaikomis.

„Išgyvename mokyklų tuštėjimo ir mažėjimo metą“, – konstatuoja Pirmosios gimnazijos mokytojų atstovė.
Mokytojus labiausia vargina kasmetiniai nauji Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymai. „Kiekvienos rugsėjo 1-osios laukiame neramiai, nes žinome – vėl bus kas nors pasikeitę. Taip buvo ir šiemet“, – sako D.Strazdauskienė.

Šiemet pedagogus ir moksleivius labiausiai papiktino naujasis švietimo ministro potvarkis dėl egzaminų tvarkos. Nuo kitų mokslo metų pradžios stojantieji į aukštąsias mokyklas privalės išlaikyti jau 5 valstybinius egzaminus.

Pasak D.Strazdauskienės, naujoji tvarka supykdė ir mokinius, ir mokytojus. „Mes patys orientavome mokinius, jie jau buvo pasirinkę mokymosi lygius, o dabar viskas taip kardinaliai pakeičiama“, – sakė D.Strazdauskienė.

Pedagogės nuomone, taip keliai į universitetus uždaromi dar didesnei daliai gabių moksleivių.

Dar viena problema, kurią įžvelgia mokytojai, yra ta, jog dauguma šalies pedagogų jau yra peržengę 40-metį ar vyresni, o moksleiviai norėtų, kad juos mokytų jauni mokytojai. Tuo tarpu jaunimas arba išvyksta į užsienį, arba renkasi geriau apmokamus darbus.

Be to, jau parengtas projektas, pagal kurį mokytojai ekspertai ir metodininkai privalės kas 5 metus iš naujo apsiginti savo laipsnį. Tai, pedagogų nuomone, tik papildomas vargas ir popierizmas. Nors šis įstatymas dar nepriimtas, bet beveik neabejojama, jog ir ši tvarka vieną gražią dieną bus nuleista mokytojams ant galvų.

Problemas reikia spręsti dialogu

Šilutės Vydūno gimnzijos Darbo tarybos vadovas Saulius Zdanevičius sakė manantis, jog tragedijos Švietimo sistemoje tikrai nėra, tad pasitinkant profesinę šventę pedagogams dejuoti nevertėtų.

S.Zdanevičus įsitkinęs, jog šiandien ir pasidžiaugti yra kuo. Geri mokinių rezultatai, mokyklų pasiekimai, laiku sumokami atlyginimai mūsų rajono mokytojams, mokyklose vykstančių renginių ir idėjų gausa – tai tos sritys, kurias reikėtų pirmiausia matyti ir akcentuoti.

S.Zdanevičius nemano, jog šiandienos mokykloje situacija tokia bloga, kad reikėtų griebtis kraštutinių priemonių, pavyzdžiui, streikų. Mokytojas apskritai sako esąs prieš streikus, nes ši priemonė paliečia ir mokinius, o jie dėl vienų ar kitų mokytojų reikalavimų neturėtų kentėti.

„Mūsų gimnazijoje, tariantis su administracija, pavyksta išspręsti visas problemas ir manau, kad dialogas visada yra geriausia problemų sprendimo forma“, – sakė pedagogas.

Anot jo, profesinė šventė – galbūt kaip tik tas slenkstis, ties kuriuo vertėtų dar kartą apmąstyti tobulėjimo, žengimo pirmyn galimybes, o ne verkšlenti.