„Moterų seklyčia“ surengė šventę vaikams

Moteru seklyciaKlubas „Moterų seklyčia“ Šilutėje gyvuoja jau 21-erius metus, o jo narės yra numačiusios savo veikloje prisidėti prie nepasiturinčiose ir daugiavaikėse šeimose augančių pradinių klasių vaikų ugdymo, auklėjimo ir globos.

Klubo veikloje dalyvauja 14 įvairių profesijų, dabar jau pensinio amžiaus moterų. Mokyklų socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai atrenka vaikus, kuriems tokios globos reikia labiausiai, ir atveda į klubo renginius.

Artėjant didžiosioms metų šventėms klubo narės iš anksto suruošia vaikams dovanėles, parengia šventę. Jos metu su vaikais ne tik šokame ir linksminamės, bet ir kalbamės įvairiomis svarbiomis temomis.

Šiemet tokia šventė įvyko gruodžio 3-ąją. Susirinkusiems vaikams koncertavo „Raudonkepuraitės“ vaikų darželio dainorėliai. Laimingi namo ėjo mūsų globotiniai, laimingos buvo ir „Moterų seklyčios“ narės, kad gali prasmingai praleisti laiką.

Dėkojame rajono Savivaldybei už suteiktas patalpas „Raudonkepuraitės“ vaikų darželyje ir Šilutės – Emericho draugijai – už kasmetinę piniginę paramą vaikų dovanėlėms.