Moterys katalikės palieka labdaros krautuvę, bet krautuvės veikla nenutrūks

Daugelis sunkiai besiverčiančių, o ir juos remiančių šilutiškių gerai žino labdaros krautuvę „Parama“.

Iki šiol bene porą dešimtmečių šią krautuvę administravusios Šilutės katalikių moterų draugijos narės atsisako šios veiklos, nuo šiol labdarą priims ir ją dalins klubo „Sielos paguoda“ nariai.

Keletą kartų vietą keitusi labdaros krautuvė pastaruosius kelis metus buvo įsikūrusi Liepų gatvėje. Čia moterų katalikių draugijos narės priimdavo geranoriškų šilutiškių atvežtus naudoti dar tinkamus daiktus, čia kelis pusdienius per savaitę laukdavo ir tų, kurie ateidavo tų daiktų pasirinkti. Karantino metu krautuvė nedirbo.

Katalikių moterų draugijos pirmininkė Albina Gečienė sakė, kad prieš ketvirtį amžiaus įkurtos draugijos narės jau yra garbaus amžiaus, todėl joms per sunkus šis darbas. Draugiją prieš 25 metus įkūrė klebonas kanauninkas Jonas Bučinskas ir Jadvyga Butvydienė.

Sekmadienį, birželio 20 dieną, 13 val. Šilutės katalikų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už šios draugijos nares.

„Norime padėkoti visiems šilutiškiams, kurie tiek metų geranoriškai su mumis bendradarbiavo, kurie aukojo dar tinkamus naudoti daiktus tiems, kam jų labiausiai trūksta. Šie geradariai daug metų padėjo mums spręsti socialines krašto problemas. Linkime didelės sėkmės ir tiems, kas po mūsų tęs šią išties reikalingą veiklą“, – sakė A. Gečienė.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis patikino, kad labdaros krautuvė veiks ir toliau. Jau kitą savaitę labdaros krautuvėje darbą turėtų pradėti žmones su sielos negalia vienijančio klubo „Sielos paguoda“ nariai. Rajono tarybos sprendimu, šiam klubui turėtų būti perleistos ir visos krautuvei skirtos patalpos.