Muziejaus pastatas ištrauktas iš po privatizacijos plaktuko

muziejus renka parasusSavivaldybės tarybos posėdyje pagaliau užgesinta aistrų liepsna dėl Šilutės muziejaus senojo pastato privatizavimo. Jis išbrauktas iš privatizavimo sąrašo.

Šių metų pradžioje, kai rajono valdančiajai daugumai vadovavo konservatorius Šarūnas Laužikas, muziejaus pastatai buvo įtraukti į privatizuojamųjų objektų sarašą. Toks tuometinių valdančiųjų sprendimas įaudrino Šilutės nevyriausybines organizacijas ir gyventojus, kurie mūru stojo už tai, kad pastatas būtų paliktas visuomenės poreikiams. Surinkta per 2000 gyventojų parašų už tai, kad senasis muziejus nebūtų privatizuotas.

Ketvirtadienį svarstant sprendimo projektą dėl muziejaus pastatų sugrąžinimo visuomenės poreikiams, Š.Laužikas siūlė dar neskubėti ir palaukti, kol bus sutvarkyti visi reikiami pastato dokumentai ir kol išaiškės visuomeninių organizacijų galimybės tą pastatą remontuoti ir išlaikyti.

„Darbiečių” lyderis S.Stankevičius sakė, kad Savivaldybė ir taip turi per daug  pastatų ir jų racionaliai neišnaudoja. Jis minėjo Šilutės seniūnijos pastatą, kuriame, be seniūnijos administracijos, įkurdintos partijų būstinės. Pasak S.Stankevičiaus, partijos paskirtomis patalpomis naudojasi mažai.

Jam iš esmės pritarė ir valdančiosios koalicijos politikas „tvarkietis” S.Kazlauskas, kuris sakė, jog pirmiausia norėtų įsitikinti, kurios nevyriausybinės organizacijos užtikrins senojo muziejaus Liberalsąjūdietis Edvardas Vitkauskas sakė, kad negalima dvejoti dėl muziejaus pastato išbraukino iš privatizuojamųjų sąrašo. Jo nuomone, Savivaldybės taryba turi aiškiai parodyti miesto gyventojams, kad atitaisoma klaida ir pastatas liks visuomenės poreikiams.

Valdančiosios daugumos politikai Algirdas Balčytis, Vladas Kainovaitis, Algirdas Gečas, Steponas Kazlauskas, Antanas Kubaitis, Vytautas Laurinaitis, Vaidas Pavilonis, Jonas Purlys, Stasė Skutulienė, Alfonsas Vanagas, Edvardas Vitkauskas, Saulius Vytuvis ir Daiva Žebelienė balsų dauguma nusvėrė kitaip manančius: priimtas sprendimas, kad muziejaus pastatai liktų visuomenės poreikiams ir būtų išbraukti iš privatizuojamųjų sąrašo.

Meras V.Laurinaitis pažadėjo, kad artimiausiu metu bus rengiamas Savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų susitikimas su Šilutės nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurio metu bus tariamasi dėl muziejaus pastatų naudojimo.
Mero pavaduotojas A.Balčytis yra įsitikinęs, kad visuomeninėms organizacijoms būtų paprasčiau, jog pastatą administruoti joms padėtų savivaldybės VŠĮ Šilutės turizmo informacijos centras. Jis galėtų įsikurti kartu su visomis suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis senajame muziejaus pastate.