Muzikos mokytojų bėdos – vėl už uždarų durų

savivaldybe 1„Tai negi demokratijai Šilutėje jau pabaiga?..“ – taip vakar ištarė rajono muzikos mokytojai, atėję į susitikimą su savivaldybės meru Vytautu Laurinaičiu. Tokia mintis jiems kilo po to, kai sužinojo, jog  į pokalbį dėl mokytojų atlyginimų mažinimo žurnalistai nebus įleisti…

„Šilutės naujienų“ žurnalistai, pedagogų pakviesti kartu užeiti pas merą, turėjo, liaudiškai tariant, pabučiuoti valdžios durų spyną ir išspūdinti iš „baltųjų rūmų“ nieko nepešę.

Nusprendė, kad mokytojai gali dirbti be algos

Tiesa, kol išklausėme „Vieno langelio“ skyriaus darbuotojų atsiprašinėjimus, kol laukėme atsakymų į keletą jų skambučių mero sekretorei („negi tikrai neįleisti?..“), pasikalbėjome su į susitikimą atėjusiais mokytojais. Jie įžeisti ir pasipiktinę tuo, kad kelių mokyklų direktoriai kartu su Švietimo skyriumi nusprendė muzikos mokytojams už neformalųjį ugdymą rugsėjo ir birželio mėnesiais visai nemokėti atlyginimų.

Gaila tik, kad nei rajono mero V.Laurinaičio, nei Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės nuomonės išgirsti neturėjome galimybės.

Šiemet sausio 22-ąją įvyko dar vienos mero potvarkiu sudarytos darbo grupės dėl ugdymo plano optimizavimo posėdis. Grupės vadove buvo paskirta Švietimo skyriaus vedėja B.Tekorienė, grupės nariai buvo šešių rajono mokyklų direktoriai.

Toji grupė nutarė, kad norint taupyti švietimo reikmėms skirtas lėšas, reikia nemokėti atlyginimo mokytojams už neformalųjį ugdymą rugsėjo ir birželio mėnesiais. Numatė irkitas taupymo priemones: pvz., 30 proc. mažinti valandas mokinio poreikiams tenkinti, mažinti apmokėjimą klasių vadovams už vadovavimą klasėms ir kt.

Dviejų mėnesių atlyginimą galintys prarasti muzikos mokytojai ryžosi dar bandyti kalbėtis su meru V.Laurinaičiu.

Kaip rašė jie patys vakar merui įteiktame dokumente, pavadintame „Protesto nota“, „prašome gerb. merą padėti įtikinti Švietimo skyriaus vadovus atšaukti šį sprendimą“.

„Jei nepadės, mes nežadame nei streikuoti, nei pamokų nutraukti, tegu bus kaip bus“, – kalbėjo žurnalistams visai taikiai nusiteikę pedagogai Savivaldybės prieigose.

Peržengti užkoduotų durų slenksčio ir išgirsti, ką į tai atsakys rajono vadovas, žurnalistams nebuvo leista.

Siūlo rengti tik… 2 koncertus per metus

Cituojame mokytojų „Protesto notą“:

„Šį sprendimą vertiname kaip neetišką ir diskriminuojantį dažnai mažiausius krūvius mokyklose turinčius mokytojus. Muzikos pamoka vyresnėse klasėse skirta tik viena, tad daugelyje mokyklų, kurių vadovai supranta papildomo ugdymo reikšmę ir naudą, muzikos mokytojams skyrė daugiau apmokamų valandų. Kai kurių būreliai sudaro 35, 50 ar net 100 proc. mokytojų atlyginimo. Tai reiškia, kad už birželį tie mokytojai gaus tik pusę atlyginimo, sumažės atostoginiai.

Primename, kad kitų dalykų pamokos birželį taip pat nevyks, bet už jas bus mokama.

Sprendimas nemokėti už būrelius rugsėjo mėnesį taip pat sunkiai suprantamas. Pirmąją savaitę derinami tvarkaraščiai, pamokos trumpinamos, bet jau rugsėjo 1-ąją dažnas muzikos mokytojas koncertuoja su mokiniais mokyklos bendruomenei. Pasiruošti kokybiškam būrelio užsiėmimui dažnai prireikia daugybės valandų kūrybos, ieškojimo, nes čia nėra paruoštų planų. Reikia rasti repertuarą, atitinkantį vaikų galimybes, juos sudominti, motyvuoti.

Muzikos mokytojai ruošia mokinius „Dainų dainelės“ konkursui, tam niekada neužtenka valandų, skirtų užklasinei veiklai. Dirbama kasdien, per pertraukas, savaitgaliais, net namie. Kai kurie mokytojai ruošia chorus dainų šventėms, tai reikalauja didelės ištvermės ir laiko, kurio neskaičiuojame. Rajono, mokyklos renginiai, tėvų susirinkimų koncertai, išvykos į kitas mokyklas – jeigu realiai būtų sumokama už visas atidirbtas valandas, muzikos mokytojams nereikėtų ieškoti antraeilių pareigų.

Tačiau visi suprantame realią finansinę padėtį, tad neprašome papildomo mokėjimo.

Mūsų pasiūlymas – taupyti lėšas nemokant už auditą. Mokytojai galėtų tai padaryti visuomeniniais pagrindais ir sugaištų maždaug 2 valandas savo laiko. Arba visiems mokytojams tiesiog sumažinti atlyginimus 5 ar 10 proc., nediskriminuojant nieko.

Jeigu mūsų pasiūlymas jūsų neįtikins, siūlome rajone visai panaikinti užklasinę veiklą, uždaryti Meno ir Sporto mokyklas arba bent jau ir jų mokytojams nemokėti už birželį ir rugsėjį. Arba dar taupiau – mokėti muzikos mokytojams tik už gruodį ir vasarį, kad paruoštų po du koncertus per metus – kalėdinį ir Kovo 11-osios.“
„Susidarėme įspūdį, kad tai sausį dirbusiai darbo grupei visai nerūpi papildomas vaikų ugdymas“, – sakė mokytojai.

Nutarimas – tik rekomendacinis

Išėję iš Savivaldybės mokytojai „Šilutės naujienoms“ sakė, kad savo mokyklose jie buvo informuoti, jog toks darbo grupės nutarimas esąs privalomas ir nediskutuotinas.

Tuo tarpu susitikime meras patikino, jog tai yra tik rekomendacinio pobūdžio dokumentas. Patys mokyklų vadovai turi nuspręsti, taikyti siūlomas taupymo priemones ar ne. Kiekviena mokykla pati tvarko savo mokos fondą, tad gali ieškoti ir kitų vidinių rezervų, iš ko sutaupyti trūkstamiems atlyginimams.

Pasak mokytojų, susitikimo metu rajono ir Švietimo skyriaus vadovai paragino juos kartu su visa Lietuva važiuoti į Vilnių streikuoti dėl didesnių atlyginimų, ir apgailestavo, kad visos Lietuvos mokytojai štai – steikuoja reikalaudami didinti atlyginimus, o Šilutėje savivaldybė priversta juos mažinti…

Įskaudino vedėjos replika

Viena susitikimo dalyvių „Šilutės naujienoms“ sakė ypač nejaukiai pasijutusi, kai išgirdo Švietimo skyriaus vedėjos B.Tekorienės komentarą savo atžvilgiu. Sužinojusi, kad muzikos mokytoja dirba darželyje – mokykloje, vedėja, esą, paklausė: „O kas leido jus ten įdarbinti?..“

„Sutrikau ir abejodama, ar teisingai supratau vedėjos klausimą, dar kartą perklausiau, ką ji turi mintyje to klausdama. Man buvo paaiškinta, kad pradinukams vesti muzikos pamokas gali ir jų mokytojos, tam nereikia muzikos specialistų. Pasijutau išties įskaudinta“, – kalbėjo mokytoja.

Ji retoriškai klausė, negi dabar rajono mokyklose jau nebereikalingi mokslus baigę specialistai? Juk valdžia mielai didžiuojasi, kai muzikos mokytojai pelno pagyrimus, kuomet jų ugdytiniai laimi apdovanojimus „Dainų dainelės“ ar kituose konkursuose.  O elgiasi su tais mokytojais kaip su pastumdėliais…