Namo atnaujinimo pradžiamokslis – 15 žingsnių

H.Šojaus g. 10 namas vienintelis šiuolaikiškai įrengtas daugiabutis Šilutėje. / © silutesnaujienos.ltGalimybė gauti būsto atnaujinimą kasmet tampa vis aktualesnė. Net 96 proc. daugiabučių namų Lietuvoje pastatyti iki 1993 m., ir modernizavimas šiuo metu daugeliui jų yra būtinas. Siekiant jį paspartinti, valstybė ir Europos Sąjunga (pagal JESICCA iniciatyvą) skiria lėšų daugiabučių namų atnaujinimui.

Atnaujinus būstus vidutiniškai sutaupoma iki 50 proc. šildymo sąnaudų, tad pasinaudoti skiriama parama kartu sumažinant sunaudojamos energijos kiekį – dvigubai naudingas sprendimas. Norint jį įgyvendinti, reikia nuosekliai vadovautis 15 žingsnių instrukcija.

Prieš imantis projekto rengimo, vertėtų susipažinti su jo finansavimo galimybėmis. Valstybė ir Europos Sąjunga, įgyvendindama „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą 100 procentų išlaidų kompensuoja asmenims, turintiems teisę į lengvatą už šildymą. Visiems kitiems, sėkmingai atnaujinusiems būstą, kompensuojama iki 15 arba 30 proc. išlaidų už atliktus rangos darbus (jeigu atnaujinus namą jo energinės sąnaudos sumažėja 20 – 40 proc., kompensuojama 15 proc. minėtų išlaidų, jeigu energinės sąnaudos sumažėja 40 ir daugiau proc., finansuojama 30 proc.)Taip pat suteikiamos lengvatinės sąlygos banko kreditui su 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis 20 metų kreditavimo laikotarpiui.

15 pakopų efektyvesnio būsto link

1. Atnaujinimo inicijavimas. Daugiabučio namo bendrijos pirmininkas arba namo administratorius (toliau – Administratorius) iš pasirinktos statybos ir modernizacijos darbus organizuojančios įstaigos kreipiasi į specialistą, nustatantį, ar namas pralaidus šilumai, ar patiria didelius jos nuostolius. Specialistas nustato būsto energinio naudingumo klasę (nuo A iki G). Administratorius sukviečia visų būstų savininkus ir pristato sumanymą modernizuoti būstą. Susirinkimo metu vyksta balsavimas (daugumos principu – 50 proc. ir vienas balsas) ir priimamas sprendimas dėl būsto modernizacijos. Esant pageidavimui , prieš susirinkimą galima nemokamai pasikviesti konsultuojantį specialistą iš Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (BUPA).

2. Investicijų plano parengimas. Konkurso būdu atrinktas investicijų plano rangovas, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą. Ją įvertinimui pateikia BUPA atstovams. Gavus BUPA pritarimą dėl ataskaitos, konkurso būdu atrinktas rangovas parengia investicijų planą, jame pateikdamas visą informaciją apie namo būklę, numatomas atnaujinimo priemones, preliminarią jų kainą ir investicijų atsipirkimo laiką.

3. Bendrijos susirinkimas ir investicijų plano aptarimas. Jo metu, ir vėl susirinkus visiems butų savininkams, esant pageidavimams, planas gali būti koreguojamas. Namo bendruomenei susitarus dėl galutinio varianto, galima žengti kitą žingsnį. Skelbiami konkursai techninio darbo projekto parengimui, statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimui.

4. Investicijų plano suderinimas su BUPA. Šį kartą planas pateikiamas agentūrai. Tačiau dar ne jo patvirtinimui, o taip pat tik galimoms korekcijoms. BUPA įvertina, ar visa informacija atitinka teisės aktus ir kitus reikalavimus.

5. Investicijų plano patvirtinimas. Gavus BUPA patvirtinimą, jog planas atitinka projekto rengimo tvarkos aprašą, veiksmų imasi namo bendrija – vyksta raštiškas būsto savininkų balsavimas susirinkimo metu, kurį organizuoja Administratorius. Svarbiausia čia priimti bendrą sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Susirinkimo protokolo kopija ir investicijų plano byla pateikiama BUPA.

6. Paraiška kreditui gauti. Administratorius pasirinktame iš 3 bankų ( „Swedbank“, Šiaulių bankas, SEB ) pateikia paraišką kreditui gauti. Kartu pateikia namo administratoriaus arba būsto pirmininko statusą patvirtinančius dokumentus, investicinį planą, esant poreikiui – kitus dokumentus.

7. Banko patvirtinimas.  Patvirtinimas dėl kredito gavimo įvyksta įvertinus iš Administratoriaus ir BUPA gautus dokumentus.

8. Rangovų atranka. Kas atliks būsto atnaujinimo darbus, būsto administratorius sprendžia rangovų konkurso būdu. Apie sprendimą informuoja BUPA atstovus. Įvykus konkursui Administratorius parengia pirkimo ataskaitą, BUPA įvertina ataskaitą ir jai pritaria.

9. Kredito sutarties pasirašymas. Administratorius pasirašo sutartį su banku. Sutarties kopijas pateikia būsto savininkams.

10. Kredito sutarties įregistravimas. Administratorius kredito sutartį įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, apie tai atitinkamai pažymima ir butų registro įraše.

11. Daugiabučio namo atnaujinimas, visi statybos, modernizavimo ir apdailos darbai vykdomi pagal patvirtintą investicijų planą. Pasibaigus darbams, parengiamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, jį pasirašo namo Administratorius, rangovas, BUPA atstovas ir statybos techninę priežiūrą vykdęs specialistas.

12. Kredito mokėjimas. Pasibaigus darbams Administratorius bankui pateikia jų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Joje nurodytą išlaidų sumą bankas paskirsto visiems kredito gavėjams (butų savininkams), paskiria išmokamas sumas ir apmoka sąskaitas faktūras. Gavusiems kreditą ar jo dalį bankas namo bendrijai išsiunčia kredito mokėjimo grafikus.

13. Kompensacijos suteikimas. Baigus investicijų plane numatytus darbus, Administratorius pateikia prašymą dėl valstybės paramos BUPA atstovui. BUPA išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl paramos suteikimo.

14. Investicijų kompensacijos suteikiamos, jei namo atnaujinimo statinio energetinis efektyvumas atitinka LR Vyriausybės nuostatas. Tokiu atveju nustatomas kompensacijos dydis ir atitinkamai sumažinamas būsto savininkų kreditas. Apie šiuos pakeitimus ir patikslintą mokėjimų grafiką bankas kredito gavėjus informuoja laišku.

15. Palūkanų ir kredito mokėjimas. Kol vykdomas būsto atnaujinimo projektas ir tęsiasi kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis, būsto savininkai moka tik palūkanas, skaičiuojamas nuo išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Šiam periodui pasibaigus, kreditas pradedamas grąžinti pagal nustatytą grafiką. Mokamos sumos dydis kiekvienam butui nustatomas individualiai, atsižvelgus į jam priklausančių išlaidų dydį.

Užduokite klausimus

Turite klausimų dėl būsto atnaujinimo, jo proceso eigos? Nežinote, į kokius specialistus turėtumėte kreiptis? Beveik dvi savaites visus savo klausimus siųskite adresu klausimai@ideaprima.lt, ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (BUPA) specialistai Jums atsakys. Klausimai ir atsakymai bus skelbiami šio straipsnio apačioje ketvirtadienį, gruodžio 8 ir 15 dienomis. O nuo gruodžio 13 dienos galėsite stebėti vaizdo įrašus, kur būsto modernizavimo patirtimi pasidalins daugiabučius namus sėkmingai atnaujinę jų administratoriai ir bendrijų pirmininkai.

Daugiau informacijos apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) programą – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokamu telefonu 8 800 200 12