Naudojant savivaldybių socialinį būstą skaidrumo trūksta ir Šilutėje

DAUGIABUCIU KIEMAI_1Socialinio būsto eilėje laukia apie 10,5 tūkst. Lietuvos gyventojų, tačiau savivaldybės būstus perka vangiai, o esamus naudoja ne tik kaip socialinius, bet ir kaip tarnybinius.

Gyvenamųjų patalpų priskyrimas tarnybiniams būstams nereguliuojamas, o kokia tvarka sudaroma eilė tokiam būstui taip pat nedetalizuota, – tai nustatė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi savivaldybių būsto fondo reglamentavimo antikorupcinį vertinimą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, savivaldybės už parduotus savivaldybių būstus yra sukaupusios daugiau nei 13 mln. eurų socialiniams būstams pirkti. Tačiau juos perka vangiai. Pavyzdžiui, 2017 m. savivaldybės nupirko 188 naujus būstus, o pardavė net 468; 2018 m. nupirko 52 naujus, o pardavė 304 senus socialinius būstus.

Šilutės savivaldybė nuo 2016 m. iš savo biudžeto neįsigijo nė 1 socialinio būsto, nors 2017 – 2019 m. pardavė 19 Savivaldybės būstų ir pagalbinių patalpų. Socialinio būsto fondui plėtoti iš Europos Sąjungos pagal projektą „Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“ skirta 797 719 Eur. Projekto metu (2016 – 2020 m.) planuota įsigyti 38 butus, iki 2019 m. pabaigos įsigyta 15.

Lėšos, gautos pardavus savivaldybės būstus, turi būti naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai. Tačiau, nepaisant ilgų eilių ir to, kad socialiniai būstai sudaro tik nedidelę savivaldybės būsto fondo dalį, kai kuriose savivaldybėse socialinių būstų paskirtis keičiama į savivaldybių būstą. Tai leidžia jį parduoti ar nuomoti kaip tarnybinį – asmenų, susijusių darbo santykiais su savivaldybe ar jos įstaigomis, apgyvendinimui.

Nėra detalizuota, kokia tvarka savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomojamos tarnybinio būsto sąlygomis, kokia tvarka jie nuomojami su savivaldybe darbo santykiais susijusiems asmenims, nenustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti nuomininkai, nevertinamos jų pajamos. Tai sukuria sąlygas piktnaudžiavimui ar neteisėtiems susitarimams, išnuomojant geresnius būstus kaip tarnybinius tam tikriems asmenims.

Nėra išsamiai reglamentuoti socialinio, savivaldybės ir tarnybinio būsto naudojimo pagal paskirtį kontrolės aspektai, todėl egzistuoja rizika, kad asmenys, turintys nuosavą gyvenamąją vietą netoli darbo vietos, bet nuomojantys tarnybinį būstą, gali leisti laikinai juo naudotis kitiems ir galimai – atlygintinai.

Informacija apie savivaldybių būstą, nuomojamą tarnybinio būsto sąlygomis, bei jo nuomininkus nėra skelbiama savivaldybių interneto svetainėse, nors tai numato įstatymas.

Šilutės r. savivaldybė duomenų apie tarnybinį būstą nepateikė. Paskutinį kartą duomenys apie socialinį būstą ir jo laukiančiuosius buvo atnaujinti 2015 m. lapkričio 30 d., kai socialinio būsto laukė 167 asmenys ar šeimos.

Atsižvelgiant į tai, STT siūlo pašalinti minėtus neaiškumus, detalizuoti savivaldybės, socialinio bei tarnybinio būsto naudojimo kontrolės aspektus ir viešinti informaciją apie savivaldybės socialinį bei tarnybinį būstą.

Antikorupcinis vertinimas atliktas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Neringos, Druskininkų, Birštono miestų ir Šilutės rajono savivaldybėse.