Nauja kaimo plėtros strategija bendruomenėms žada 2 mln. eurų paramą

lamatos zeme nauja strategija pilipavicieneKetvirtadienį asociacijos „Lamatos žemė“ vietos plėtros strategijos vadovė Rimutė Pilipavičienė ir UAB „LT konsultacijos“ direktorius Kęstutis Činčikas rajono politikus supažindino su naujai parengta Šilutės rajono vietos plėtros strategija (toliau – VPS) 2014-2020 metams „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“, kurioje numatyta parama kaimo bendruomenėms, kuriančioms darbo vietas.

Planuojama, kad pagal šią strategiją Šilutės rajoną pasieks apie 1 600 000 eurų parama, nors strategijos rengėjas K.Činčikas neatmeta galimybės gauti net 2 mln. eurų.

Tiksli paramos suma paaiškės, kai bus įvertintos visų Lietuvos rajonų vietos veiklos grupių parengtos kaimo plėtros strategijos.

Skatins ne žemės ūkio verslą

Anot VPS pristačiusio K.Činčiko, išsiaiškinti bendruomenių poreikius ir pagal tai kurti strategiją padėjo gyventojų apklausa bei atlikti tyrimai, kurių metu savo nuomonę išsakė per 300 respondentų iš įvairių rajono vietovių.

Išskirti trys pagrindiniai prioritetai: užimtumo didinimas, darbo vietų kūrimas ir veiklos planavimas. Tad naujoji VPS, pasak K.Činčiko, orientuota į vaikų ir jaunimo užimtumo didinimą, socialinės atskirties mažinimą, turizmo skatinimą, socialinių paslaugų plėtrą, kultūros renginių organizavimą, suaugusiųjų švietimą ir kvalifikacijos kėlimą, verslo plėtojimą bei patalpų bendruomenių reikmėms pritaikymą.

Strategijoje numatyta remti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėse. Paraiškas galės teikti ūkininkai, mažos įmonės ir bendruomenės, o maksimalus paramos dydis vienam projektui galės būti iki 100 000 eurų.

Jei pareiškėjas bus pelno siekiantis asmuo, jis galės gauti 50 proc. projektui įgyvendinti reikiamos sumos. Jei pareiškėjas bus bendruomenė, galės tikėtis 80 proc. paramos. Numatoma paremti 5 projektus, sukursiančius po 2-3 darbo vietas.

Numatyta parama pradėti ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėse. Paramos gavėjais galės būti ūkininkai, mažos įmonės ir bendruomenės. Maksimalus paramos dydis vienam projektui sieks iki 100 000 eurų. Paramos intensyvumas pelno siekiančiam asmeniui – 50 proc., ir 80 proc. – kai pareiškėjas bendruomenė. Šioje srityje numatoma paremti 5 projektus, sukursiančius po 2-3 darbo vietas.

Investicijos į materialųjį turtąlamatos zeme nauja strategija cincikas

Numatyta remti žemės ūkio produktų perdirbimo, rinkodaros ir plėtros projektus, kurie didins visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatins maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant inovacijas žemės ūkio sektoriuje.

Paramą galės gauti ūkininkai, įmonės, užsiimančios žemės ūkio veikla. Maksimalus paramos dydis vienam projektui – iki 50 000 eurų, paraiškos teikėjai galės gauti 50 proc. projektui įgyvendinti reikiamos sumos.

Numatoma paremti 4 projektus, jų metu sukurti po 1-2 darbo vietas.

Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas

Ši sritis apims pagrindines paslaugas ir kaimų atnaujinimą, o investicijomis į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą bus siekiama kurti, tvarkyti bei atnaujinti kaimus. Taip bus didinamas kaimo vietovių patrauklumas bei žmonių gyvenimo kokybė.

Šios paramos gavėjais galės būti ūkininkai, įmonės, užsiimančios žemės ūkio veikla. Maksimalus paramos dydis vienam projektui sieks 200 000 eurų. Paramos intensyvumas – 80 proc. Iš viso numatoma paremti 2 projektus.

Parama investicijoms į kaimo gamtos, kultūros paveldą bus skirta tradicinių amatų centrų plėtrai. Paramos gavėjai – viešieji juridiniai asmenys. Maksimalus paramos dydis vienam projektui sieks 20 000 eurų, intensyvumas – 90 proc. Numatoma paremti 2 šios srities projektus.

Numatyta remti ir nevyriausybines organizacijas, kurios imtųsi  socialinio verslo kūrimo. Maksimalus paramos dydis vienam projektui – 50 000 eurų, intensyvumas – 80 proc. Iš viso numatoma paremti 8 projektus, jų metu sukurti po 3-4 darbo vietas.

Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimo ir plėtros projektus galės teikti privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Projektai galės gauti 30 000 Eur paramą (80 proc. projekto sąmatos). Numatoma paremti 7 projektus, kurie sukurs po 2 darbo vietas.
Anot VPS pristačiusio K.Činčiko, šios srities parama padės įdarbinti neįgalius asmenis.

Bendradarbiavimas ir švietimas

Kaip sakė pranešėjas, naujajame finansavimo periode numatoma remti smulkiųjų veiklos vykdytojų (smulkiųjų ūkininkų, labai mažų įmonių) bendradarbiavimą, organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais, taip pat siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas.

Šios paramos gavėjais galės tapti privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Maksimalus paramos dydis vienam projektui – iki 20 000 eurų, paramos intensyvumas – 50 proc. Tikimasi paremti 6 šios srities projektus, kurie sukurs bent po 1 darbo vietą.
Bene daugiausia klausimų politikams iškilo tada, kai buvo pateikta informacija apie paramą švietėjiškiems projektams. Jiems iš viso numatoma skirti apie 1,5 tūkst. eurų. Vieni svarstė, kiek bendruomenėje turi būti narių, kiti – abejojo, kas konsultuos ir ves mokymus pareiškėjams, ar šios srities projektai nėra specialiai parengti tam, kad suteikta parama sugrįžtų į VPS rengėjų biudžetą.

Anksčiau bendruomenė, vykdydama projektus, galėjo susirasti konsultantus iš bet kurios šalies vietos, o dabar siekiama, kad mokymus atliktų asmuo ar įmonė iš Šilutės rajono.

Kaip pripažino R.Pilipavičienė, pareiškėjams, kurie galės būti susijungę iš kelių bendruomenių, asociacijos atstovai patars, kas vienu ar kitu klausimu galės juos konsultuoti. Anot vietos plėtros strategijos vadovės, rajone kol kas yra tik du kompetentingi konsultantai, tačiau diskusijos metu jų neįvardino.

Pirmas kvietimas teikti paraiškas numatomas 2016 m. pradžioje, projektų įgyvendinimas tęsis iki 2020 m. Planuojama, kad 2021-2022 m. bus perskirstytos nepanaudotos lėšos ir visi projektai užbaigti, o 2022-2023 m. asociacija „Lamatos žemė” pateiks VPS įgyvendinimo ataskaitą, rezultatus bei rengs naują strategiją.