Naują metodinį centrą kurianti Švėkšnos specialioji mokykla patirties sėmėsi iš Olandijos ekspertų

es sveksnos specialioji seminarasSpecialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto finansuojamą projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas“, organizuoja mokymus švietimo pagalbos specialistams apie elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių mokinių ugdymo metodų parinkimo, ugdymo aplinkos pritaikymo, tinkamo elgesio formavimo galimybes. Šiam projektui iš 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skirta daugiau kaip 3,4 mln. litų.

Kvalifikacijos kėlimo projekte dalyvaujanti Švėkšnos specialioji mokykla jau gavo Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinimą, kad nuo rugsėjo 1-osios dienos ši ugdymo įstaiga taps vienu iš keturių Lietuvoje kuriamų metodinių centrų specialiųjų poreikių vaikams. Kiti metodiniai centrai kuriami Panevėžyje, Plungėje ir Gelgaudiškyje.

Pagal projektą „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ pertvarkoms Švėkšnos specialiojoje mokykloje skirta 2 milijonai litų iš 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos finansinio laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos.

Mokykla jau baigė renovuoti pastatus ir pritaikyti patalpas būsimajam metodiniam centrui, o pirmadienį į Švėkšną atkeliaus pirmieji nauji centro baldai. Pasak mokyklos direktorės Laimos Navickienės, iš projektų lėšų jau perkamos specialiojo ugdymo priemonės, mokyklos specialistai baigia išklausyti visus numatytus mokymus – paskutinieji numatyti rugsėjo mėnesį.

Pedagogai tobulinosi Vilniuje ir namuose

 Gegužę mokyklos direktorė Laima Navickienė, pavaduotoja ugdymui Birutė Šimkuvienė, psichologės Asta Lukauskienė ir Rosita Katauskienė bei socialinė pedagogė Aurelija Kasparavičienė, pedagogai Vytautas Girčius ir Ramutė Stankuvienė dalyvavo 36 valandų mokymuose Vilniuje.

Paskaitas skaitė užsienio ekspertai iš Olandijos Eduard Bergman ir Lydi Ravensbergern bei vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė Asta Dervinytė – Borganzoni.

Po mokymų Vilniuje ekspertai Eduard Bergman, regioninio specialistų centro (REC) koordinatorius (Olandija), Lydi Ravensbergern, REC mokytoja (Olandija), gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė A.Dervinytė – Bongarzoni (Lietuva) konsultavo mokyklos bendruomenę.

Viešnagės metu mokyklos direktorė L.Navickienė pristatė Švėkšnos specialiąją mokyklą, steigiamo metodinio centro viziją bei renovuotas patalpas centrui įrengti.

Olandijos ekspertai stebėjo pamokas, įvairias neformalias mokinių veiklas, prie apskrito stalo susitiko su mokyklos bendruomene, diskutavo. A.Dervinytė – Borganzoni konsultavo mokyklos psichologes, aptartos įvairių atvejų analizės.
Po diskusijos svečiai vyko į edukacinę – pažintinę išvyką į Vilkų Kampo kaime esantį bandonijų ir armonikų muziejų, kurį savo sodyboje sukūrė Jolanta ir Mindaugas Nogaičiai. Aplankyta kulinariniu paveldu pripažintos produkcijos gamintojo vyndario Česlovo Ramoškos sodyba, supažindinta su šios vietovės istorija.

Kitą dieną atvyko kolegos iš Gelgaudiškio specialiosios mokyklos. Jie taip pat dalyvauja mokymuose, nes irgi steigia metodinį centrą vaikams su elgesio ir/ar emocijų sutrikimais bei intelekto sutrikimais. Jie prisijungė prie ekspertų iš Olandijos bei mūsų komandos bendros diskusijos.

Susitikimo metu išsakyti konsultantų įspūdžiai, stebėtų pamokų bei veiklų analizė, mokyklos ateities perspektyvos ir pan.
Svečiams iš Olandijos patiko integruota mokytojų Ramutės Stankuvienės ir Jurgitos Milašienės atvira anglų – lietuvių kalbos pamoka. Jie teigė, kad pas juos vyksta panašūs profesiniai mainai: vienas mokytojas moko kitą dirbti, tačiau jie kartu nedirba.
Konsultantus sudomino grupės auklėtojų D.Budvytienės, D.Behm, L.Stirbienės ir R.Eidukienės neformaliosios veiklos projektas „Gyvenkime sveikai“, kurio metu vaikai rinko vaistažoles, virė gydomąsias arbatas, valgė sveiką maistą, sportavo.
Technologijų pamokoje Vaidoto Didžiūno mokiniai dovanojo svečiams iš Olandijos savo medžio dirbinį.
Matematikos pamokos metu (mokyt. V.Girčius) į pamoką susidomėję įsitraukė ir konsultantai iš Olandijos.es sveksnos specialioji

Buvo naudinga patirtis

A.Dervinytė – Bongarzoni, komentuodama viešnagę Švėkšnoje, sakė, kad mokykla teikia kvalifikuotą pagalbą mokiniams, tačiau apgailestavo, kad mokiniai grįžta į neparuoštas šeimas, į specializuotas mokyklas patenka per vėlai, kai jų problemos yra pernelyg išaugusios. Tokioms problemoms spręsti mokykla gauna mažai palaikymo iš išorės, tačiau iš jos tikimasi labai greito rezultato. Bet tokiais atvejais greito rezultato nebūna.

Priimant vaiką į mokyklą, reikėtų sudaryti sutartį – kontraktą, kuriame numatyti, kas bus atsakingas už šeimos konsultavimą ir ugdymą, nes korekcinis darbas efektyvus dirbant su visa šeima bei vaiko aplinka, o ne tik su vaiku.
Vizito aptarime dalyvavo visa Švėkšnos specialiosios mokyklos bendruomenė, vyko aktyvi diskusija.

Pasak mokyklos psichologės A.Lukauskienės, mokyklos specialistams tai buvo naudinga patirtis apie elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių mokinių ugdymo metodų parinkimo, ugdymo aplinkos pritaikymo, tinkamo elgesio formavimo galimybes.
Direktorė L.Navickienė džiaugėsi, kad mokyklos specialistai gali tobulinti profesines kompetencijas, gauti metodinę pagalbą. Mokyklos vadovė tikisi, kad formuojant naujojo metodinio centro specialistų komandą, ją papildys daugiau kvalifikuotų pagalbos specialistų. Paraiška dėl metodinio centro etatų jau pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai.