Nauja paslauga Šilutėje – gulinčių ligonių pavėžėjimas

pavezejimo paslauga_ligoniamsNuo šiol dėl negalios, senatvės ar ligos sėdėti negalintys Šilutės rajono gyventojai pas gydytojus, į reabilitacijos ar kitas įstaigas galės keliauti gulėdami. Pavėžėjimo paslaugą patobulino – monoblokinius neštuvus autobusiuke įrengė organizacija „Šilutės viltis“ kartu su rajono savivaldybe.

3400 eurų neštuvams

„Bus kaip greitoji“, – sakė patobulintą autobusiuką rodydamas vairuotojas Kęstutis.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis“ pavėžėjimo paslaugą teikė jau keletą metų. Bendrijos vadovė Eglė Paulauskienė pasakojo, kad per šį laikotarpį sulaukė nemažai žmonių, klausiančių, ar galima ligonį vežti gulintį. Šilutiškiai pageidaudavo gulintį ligonį parsivežti iš Klaipėdos, Kauno, klausdavo, ar galima nevaikštantį ir nesėdintį žmogų nuvežti į kitas įstaigas.

Tokiais atvejais Eglei tekdavo ištarti neigiamą atsakymą. Pastaruosius kelis metus „Šilutės viltis“ galėjo ligonį vežti sėdintį su neįgaliojo vežimėliu, bet ne gulintį.

Svarstant, kaip būtų galima padėti tokios pagalbos prašantiems žmonėms, rastas sprendimas. „Šilutės viltis“ parašė prašymą Savivaldybės Socialinės paramos skyriui. Atsižvelgiant į augantį šios paslaugos poreikį, buvo skirta 3400 eurų monoblokiniams neštuvams įsigyti iš nepanaudotų lėšų socialinei paramai.

Pasak E. Paulauskienės, daugiausiai laiko užtruko šių neštuvų įmontavimas. Reikalui esant, juos iš autobusiuko galima išimti. Su gulinčiu ar neįgaliojo vežimėlyje sėdinčiu ligoniu gali keliauti ir lydintis asmuo.

Paslauga skirta asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šilutės rajone, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslauga gali būti mokama ir nemokama

Naudojantis pavėžėjimo paslauga galima nuvykti į Šilutės rajono ar kitų miestų gydymo bei reabilitacijos įstaigas. Taip pat galima keliauti į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, į globos įstaigą, kurioje žmogui paskirta ilgalaikė socialinė globa.

Transporto paslaugos žmogui skiriamos ne dažniau kaip kartą per mėnesį nuvykti ir parvykti į įvairias įstaigas, išskyrus asmenis, kurie serga ligomis, įrašytomis į sunkių ligų sąrašą.

Mokėjimo dydis už paslaugą nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes. Šios paslaugos gali būti teikiamos nemokamai arba mokamai. Kaina už 1 kilometrą Šilutės savivaldybės teritorijoje 0,33 Eur, už savivaldybės teritorijos – 0,26 Eur.

Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 mėnesių pajamos vienam šeimos nariui yra iki 2 VRP – paslauga teikiama nemokamai, nuo 2 iki 3 VRP (valstybės remiamų pajamų dydis 125 Eur) dydžio – mokama 20 procentų nustatytos transporto paslaugos kainos. Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 mėnesių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, viršija 3 VRP dydžio – moka 30 procentų nustatytos transporto paslaugos kainos.

Kreiptis dėl transporto paslaugų skyrimo galima į gyvenamosios vietos seniūniją, Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių, per informacinę sistemą spis.lt arba galima kreiptis į sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Šilutės Viltis“ tel. 8 648 26 785.